1. Pre‐Corrosion of Zinc Metal Anodes for Enhanced Stability and Kinetics
  Journal: Small By Jin Cao, Xu Wang, Dongdong Zhang, Ding Luo, Lulu Zhang, Jiaqian Qin, Xinyu Zhang, Xuelin Yang
 2. Abnormal Magnetic Phase Transition in Mixed‐Phase (110)‐Oriented FeRh Films on Al2O3 Substrates via the Anomalous Nernst Effect
  Journal: Small By Jae Won Choi, Chanho Park, Gil‐Sung Kim, Jung‐Min Cho, No‐Won Park, Yun‐Ho Kim, Min Young Jung, Seo Hyoung Chang, Md Sabbir Akhanda, Bellave Shivaram, Steven P. Bennett, Mona Zebarjadi, Sang‐Kwon Lee
 3. Symmetrically Fluorinated D‐π‐A Structured Cyanine Dye for Highly Efficient NIR‐II Imaging‐Guided Cancer Phototheranostics
  Journal: Small By Muhammad Hassan, Yi Tan Su, Sania Zafar Iqbal, Raziq Nawaz, Yucai Wang, Wei Jiang
 4. Bioactive Calcium Hydride‐Driving “Triple” Hydrogen/Alkaline/Calcium Therapy for Efficient Treatment of Osteomyelitis
  Journal: Small By Lin Chen, Shuning Cheng, Shunyi Lu, Xiang Gao, Fei Gong, Junwu Shi, Zhihui Han, Yuanjie Wang, Xiaoyuan Yang, Xiaozhong Zhou, Liang Cheng
 5. A Universal Strategy for Constructing Hydrogel Assemblies Enabled by PAA Hydrogel Adhesive
  Journal: Small By Qingyun Li, Xinyi Quan, Rui Hu, Ziqing Hu, Shaoyu Xu, Hui Liu, Xiaohe Zhou, Bin Han, Xiaofan Ji
 6. Mixed‐Dimensional All‐Organic Polymer Heterostructures with Enhanced Piezoelectricity
  Journal: Advanced Functional Materials By Wangwei Lian, Leiyang Wang, Jie Wang, Tao Cheng, Kun Dai, Bo Lu, Chuntai Liu, Caofeng Pan, Changyu Shen
 7. Enhancing Efficiency of Industrially‐Compatible Monolithic Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells with Dually‐Mixed Self‐Assembled Monolayers
  Journal: Advanced Functional Materials By Chi Li, Yuheng Li, Yong Chen, Huifeng Zhang, Shan‐Ting Zhang, Zilong Zhang, Fulin Lin, Lusheng Liang, Lijie Gong, Hongwei Hao, Jilei Wang, Shaojuan Bao, Ye Yang, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Dongdong Li, Peng Gao
 8. In2S3‐Gated Organic Photoelectrochemical Transistor with a Stable Transconductance
  Journal: Advanced Functional Materials By Bing‐Yu Zhou, Yu‐Ting Huang, Cheng Yuan, Hao Lou, Xing‐Shi Liu, Wei‐Wei Zhao, Hong‐Yuan Chen, Jing‐Juan Xu
 9. Designer Anions for Better Rechargeable Lithium Batteries and Beyond
  Journal: Advanced Materials By Ziyu Song, Xingxing Wang, Wenfang Feng, Michel Armand, Zhibin Zhou, Heng Zhang
 10. Modulation of Charge Redistribution in Heterogeneous CoSe‐Ni0.95Se Coupling with Ti3C2Tx MXene for Hydrazine‐Assisted Water Splitting
  Journal: Small By Zhongbao Feng, Haoyu Meng, Yumo Fu, Lili Ren, Bo Gao, Wentao Liu
 11. Intercepting the Chelation of Perovskites with Ambient Moisture through Active Addition Reaction for Full‐Air‐Processed Perovskite Solar Cells
  Journal: Advanced Energy Materials By Lei Ning, Lixin Song, Zhengzheng Yao, Wei‐Hsiang Chen, Pingfan Du, Pei‐Cheng Jiang, Jie Xiong
 12. Freeze‐Casting Mold‐Based Scalable Synthesis of Directional Graphene Aerogels with Long‐Range Pore Alignment for Energy Applications
  Journal: Small Methods By Dhavalkumar N Joshi, Seunghun Han, Duckjong Kim
 13. Innovations in Tactile Sensing: Microstructural Designs for Superior Flexible Sensor Performance
  Journal: Advanced Functional Materials By Guancheng Wu, Xiang Li, Rongrong Bao, Caofeng Pan
 14. Optimizing of Cathode Interface Layers in Organic Solar Cells Using Polyphenols: An Effective Approach
  Journal: Advanced Energy Materials By Xiaoman Ding, Jie Lv, Zezhou Liang, Xiaokang Sun, Jingjing Zhao, Manjia Lu, Fei Wang, Chenyang Zhang, Guangye Zhang, Tongle Xu, Dingqin Hu, zhipeng kan, Changshun Ruan, Yumeng Shi, Haoran Lin, Wanqing Zhang, Gang Li, Hanlin Hu
 15. Spin Gapless Quantum Materials
  Journal: Advanced Materials By Muhammad Nadeem, Xiaolin Wang
 16. mRNA‐Lipid Nanoparticle‐Mediated Restoration of PTPN14 Exhibits Antitumor Effects by Overcoming Anoikis Resistance in Triple‐Negative Breast Cancer
  Journal: Advanced Science By Wei Li, Masha Huang, Zhaoping Wu, Yu Zhang, Ying Cai, Juncheng Su, Jia Xia, Fan Yang, Desheng Xiao, Wen Yang, Yingjie Xu, Zhaoqian Liu
 17. Optical Fiber‐Assisted Printing: A Platform Technology for Straightforward Photopolymer Resins Patterning and Freeform 3D Printing
  Journal: Advanced Science By Alessandro Cianciosi, Maximilian Pfeiffle, Philipp Wohlfahrt, Severin Nürnberger, Tomasz Jungst
 18. Impact of Glyme Ether Chain Length on the Interphasial Stability of Lithium‐Electrode in High‐Capacity Lithium‐Metal Battery
  Journal: Advanced Science By Arghya Dutta, Kyosuke Matsushita, Yoshimi Kubo
 19. Organomagnesia: Reversibly High Carbon Dioxide Uptake by Magnesium Pyrazolates
  Journal: Advanced Science By Felix Kracht, Philipp Rolser, Paul Preisenberger, Cäcilia Maichle‐Mössmer, Reiner Anwander
 20. Aloperine Suppresses Cancer Progression by Interacting with VPS4A to Inhibit Autophagosome‐lysosome Fusion in NSCLC
  Journal: Advanced Science By Weina Guo, Haifeng Zhou, Jingbo Wang, Junjie Lu, Yalan Dong, Zhenyu Kang, Xiaoyuan Qiu, Xiaohu Ouyang, Qianyun Chen, Junyi Li, Xiang Cheng, Keye Du, Mingyue Li, Zhihao Lin, Min Jin, Lei Zhang, Alexey Sarapultsev, Kuangyu Shi, Fangfei Li, Ge Zhang, Kongming Wu, Yueguang Rong, Vigo Heissmeyer, Yue Liu, Yunlun Li, Kun Huang, Shanshan Luo, Desheng Hu
 21. Cellular Energy Cycle Mediates an Advection‐Like Forward Cell Flow to Support Collective Invasion
  Journal: Advanced Science By Jian Zhang, Jenna A. Mosier, Yusheng Wu, Logan Waddle, Paul V. Taufalele, Wenjun Wang, Heng Sun, Cynthia A. Reinhart‐King
 22. Advances in Noble Metal Electrocatalysts for Acidic Oxygen Evolution Reaction: Construction of Under‐Coordinated Active Sites
  Journal: Advanced Science By Huimin Wang, Zhenhua Yan, Fangyi Cheng, Jun Chen
 23. Tunable Emissive CsPbBr3/Cs4PbBr6 Quantum Dots Engineered by Discrete Phase Transformation for Enhanced Photogating in Field‐Effect Phototransistors
  Journal: Advanced Science By Xiao Han, Siyuan Wan, Lin He, Junlong Zou, Andraz Mavric, Yixi Wang, Marek Piotrowski, Anil Kumar Bandela, Paolo Samorì, Zhiming Wang, Tim Leydecker, Udayabhaskararao Thumu
 24. A Negative Feedback Loop Compromises NMD‐Mediated Virus Restriction by the Autophagy Pathway in Plants
  Journal: Advanced Science By Yalin Chen, Mingxuan Jia, Linhao Ge, Zhaolei Li, Hao He, Xueping Zhou, Fangfang Li
 25. Stabilizing Analog Signal Processing of Artificial Synapse Under Heat Fluctuations Through Light‐Temperature Antagonistic Operation
  Journal: Advanced Functional Materials By Diandian Chen, Yongsuk Choi, Chuan Qian, Dong Gue Roe, Hyungjin Kim, Sae Byeok Jo, Youngjae Yoo, Dongsheng Tang, Jeong Ho Cho
 26. Tunable Phonon Polariton Hybridization in a Van der Waals Hetero‐Bicrystal
  Journal: Advanced Materials By Lukas Wehmeier, Shang‐Jie Yu, Xinzhong Chen, Rafael A. Mayer, Langlang Xiong, Helen Yao, Yue Jiang, Jenny Hu, Eli Janzen, James H. Edgar, Xiaolin Zheng, Tony F. Heinz, D. N. Basov, Christopher C. Homes, Guangwei Hu, G. Lawrence Carr, Mengkun Liu, Jonathan A. Fan
 27. Homogenizing In‐Built Electric Field via Curved Conductive Nanonetworks for Electrochromic Fibers with Enhanced Switching Stability
  Journal: Advanced Functional Materials By Kaiyue Zhai, Qingchao Fan, Zhiyuan Bai, Bingwei Bao, Xilu Wu, Qinghong Zhang, Yaogang Li, Chengyi Hou, Kerui Li, Hongzhi Wang
 28. Precise recognition of benzonitrile derivatives with supramolecular macrocycle of phosphorylated cavitand by co-crystallization method
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 29. Observation of Mermin-Wagner behavior in LaFeO3/SrTiO3 superlattices
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 30. Multicompartment Polyion Complex Micelles Based on Triblock Polypept(o)ides Mediate Efficient siRNA Delivery to Cancer‐Associated Fibroblasts for Antistromal Therapy of Hepatocellular Carcinoma
  Journal: Advanced Materials By Paul Schneider, Heyang Zhang, Leon Simic, Zhuqing Dai, Barbara Schrörs, Özlem Akilli Öztürk, Jian Lin, Feyza Durak, Jenny Schunke, Vanessa Bolduan, Bram Bogaert, David Schwiertz, Gabriela Schäfer, Matthias Bros, Stephan Grabbe, Jörn M. Schattenberg, Koen Raemdonck, Kaloian Koynov, Mustafa Diken, Leonard Kaps, Matthias Barz
 31. Continuous‐Flow Solution Plasma for the Atom‐Economic Synthesis of Single/Dual‐Atom Catalysts
  Journal: Advanced Functional Materials By Yanmei Xing, Qi Wu, Changhua Wang, Yuanyuan Li, Dashuai Li, Shuang Liang, Rui Wang, He Ma, Yichun Liu, Xintong Zhang
 32. Without Dissolvent: Fast Inducing Cable‐Like Sb2S3@C from Natural Minerals with Enhanced Preferential Planes and Sulfur‐Defects Toward High‐Rate Properties
  Journal: Advanced Functional Materials By Zhengqiao Yuan, Wenqing Zhao, Zihao Zeng, Jiexiang Li, Bin Wang, Hai Lei, Yue Yang, Peng Ge, Xiaobo Ji, Wei Sun
 33. High‐Efficiency and Stable Perovskite Solar Cells via Buried Interface Modification with Multi‐Functional Phosphorylcholine Chloride
  Journal: Advanced Functional Materials By Yin Yuan, Yang Cao, Zhou Yang, Shengzhong (Frank) Liu, Jiangshan Feng
 34. Strain‐Insensitive Pre‐Stretch‐Stabilized Polymer/Gold Hybrid Electrodes for Electrochemiluminescent Devices
  Journal: Advanced Functional Materials By Ziyu Chen, Runhui Zhou, Jiaoya Huang, Huichen Xu, Zemin Li, Yushu Wang, Rongrong Bao, Jiang He, Caofeng Pan
 35. Bimolecular Crystallization Modulation Boosts the Efficiency and Stability of Methylammonium‐Free Tin–Lead Perovskite and All‐Perovskite Tandem Solar Cells
  Journal: Advanced Energy Materials By Jianan Wang, Yongyan Pan, Zheng Zhou, Qisen Zhou, Sanwan Liu, Jiaqi Zhang, Chenyang Shi, Rui Chen, Zhengjing Zhao, Zihe Cai, Xiaojun Qin, Zhiguo Zhao, Zhichun Yang, Zonghao Liu, Wei Chen
 36. High‐Throughput Experimentation Unveils Composition – Structure – Conductivity Relationships in the Extended LiPON System
  Journal: Advanced Energy Materials By William Berthou, Maxime Legallais, Stéphanie Sorieul, Gunay Yildirim, Bruno Bousquet, Vincent Motto‐Ros, Frédéric Le Cras
 37. Atmospheric Pressure Alkaline Etching of MFI Zeolite Under Mild Temperature Toward Hollow Microstructure and Ultralow k Film
  Journal: Small Methods By Kaipeng Zhang, Ruilan Xu, Rui Wang, Junhui Cai, Xintu Lin, Lu Gan, Zhengbao Wang, Yong Peng
 38. A Glucose‐Responsive Hydrogel Inhibits Primary and Secondary BRB Injury for Retinal Microenvironment Remodeling in Diabetic Retinopathy
  Journal: Advanced Science By Yue Zhou, Chan Zhao, Zhiyuan Shi, Zbynek Heger, HuaQing Jing, Zhengming Shi, Yunsheng Dou, Siyu Wang, Zitong Qiu, Nan Li
 39. E3 Ubiquitin Ligase RNF13 Suppresses TLR Lysosomal Degradation by Promoting LAMP‐1 Proteasomal Degradation
  Journal: Advanced Science By Wei Liu, Yuyang Wang, Shuo Liu, Xuan Zhang, Xuetao Cao, Minghong Jiang
 40. Innovative Nanotechnology in Drug Delivery Systems for Advanced Treatment of Posterior Segment Ocular Diseases
  Journal: Advanced Science By Yue Wu, Xin Li, Xueyu Fu, Xiaomin Huang, Shenrong Zhang, Nan Zhao, Xiaowei Ma, Qimanguli Saiding, Mei Yang, Wei Tao, Xingtao Zhou, Jinhai Huang
 41. Enhancing 2D Photonics and Optoelectronics with Artificial Microstructures
  Journal: Advanced Science By Haizeng Song, Shuai Chen, Xueqian Sun, Yichun Cui, Tanju Yildirim, Jian Kang, Shunshun Yang, Fan Yang, Yuerui Lu, Linglong Zhang
 42. Cross‐Modal Graph Contrastive Learning with Cellular Images
  Journal: Advanced Science By Shuangjia Zheng, Jiahua Rao, Jixian Zhang, Lianyu Zhou, Jiancong Xie, Ethan Cohen, Wei Lu, Chengtao Li, Yuedong Yang
 43. The Toxoplasma Effector GRA4 Hijacks Host TBK1 to Oppositely Regulate Anti‐T. Gondii Immunity and Tumor Immunotherapy
  Journal: Advanced Science By Zhiqiang Hu, Yufen Zhang, Yingchao Xie, Jianwu Yang, Haotian Tang, Bolin Fan, Ke Zeng, Zhongxin Han, Jiansen Lu, Huaji Jiang, Wenqiang Peng, Hongyu Li, Huadan Chen, Sha Wu, Bang Shen, Zhao‐Rong Lun, Xiao Yu
 44. 3D Printed Organisms Enabled by Aspiration‐Assisted Adaptive Strategies
  Journal: Advanced Science By Guebum Han, Kanav Khosla, Kieran T. Smith, Daniel Wai Hou Ng, JiYong Lee, Xia Ouyang, John C. Bischof, Michael C. McAlpine
 45. Evaluation of interfacial photophysical processes by time-resolved optical spectroscopy in perovskite solar cells
  Journal: Matter
 46. Helical polyisocyanides with thermally activated delayed fluorescence pendants for efficient circularly polarized light emission and detection
  Journal: Materials Science and Engineering: R: Reports
 47. Sustainable Chitin‐Derived 2D Nanosheets with Hierarchical Ion Transport for Osmotic Energy Harvesting
  Journal: Advanced Energy Materials By Zhongrun Xiang, Yu Chen, Zhijiang Xie, Kaiyu Yuan, Yue Shu, Pan Chen, Huiqing Wang, Dongdong Ye
 48. Defect Engineering at Buried Interface of Perovskite Solar Cells
  Journal: Small Methods By Mohamad Firdaus Mohamad Noh, Nurul Affiqah Arzaee, Muhammad Najib Harif, Mohd Asri Mat Teridi, Abd Rashid bin Mohd Yusoff, Ahmad Wafi Mahmood Zuhdi
 49. Imparting Ultra‐High Strength to Polymers via a New Concept Strategy of Construction of up to Duodecuple Hydrogen Bonding among Macromolecular Chains
  Journal: Advanced Materials By Yi Wei Wen, Ming Li, Long Fei Fan, Min Zhi Rong, Ming Qiu Zhang
 50. A Highly Stretchable, Conductive, and Transparent Bioadhesive Hydrogel as a Flexible Sensor for Enhanced Real‐Time Human Health Monitoring
  Journal: Advanced Materials By Arpita Roy, Shea Zenker, Saumya Jain, Ronak Afshari, Yavuz Oz, Yuting Zheng, Nasim Annabi
 51. Interface‐Mediated Neurogenic Signaling: The Impact of Surface Geometry and Chemistry on Neural Cell Behavior for Regenerative and Brain‐Machine Interfacing Applications
  Journal: Advanced Materials By Ian Sands, Ryan Demarco, Laura Thurber, Alberto Esteban Linares, Dong Song, Ellis Meng, Yupeng Chen
 52. Thermally Stable Oxide‐Capsulated Metal Nanoparticles Structure for Strong Metal‐Support Interaction via Ultrafast Laser Plasmonic Nanowelding
  Journal: Small Methods By Junde Ji, Luchan Lin, Yifan Hu, Jiayi Xu, Zhuguo Li
 53. Heterostructure Interface Construction of Cobalt/Molybdenum Selenides toward Ultra‐Stable Sodium‐Ion Half/Full Batteries
  Journal: Advanced Functional Materials By Junhui Li, Yanyan He, Yuxin Dai, Haozhe Zhang, Yixuan Zhang, Shaonan Gu, Xiao Wang, Tingting Gao, Guowei Zhou, Liqiang Xu
 54. Photonics for Neuromorphic Computing: Fundamentals, Devices, and Opportunities
  Journal: Advanced Materials By Renjie Li, Yuanhao Gong, Hai Huang, Yuze Zhou, Sixuan Mao, Zhijian Wei, Zhaoyu Zhang
 55. Lignin-derived materials for triboelectric nanogenerators with emphasis on lignin multifunctionality
  Journal: Nano Energy
 56. Mott−Schottky junction mediated photothermal−pyroelectric synergy for effective collection of waste heat in flexible sensing platform
  Journal: Nano Energy
 57. Island-wide characterization of agricultural production challenges the demographic collapse hypothesis for Rapa Nui (Easter Island) | Science Advances
  Journal: Science Advances
 58. Olfaction regulates peripheral mitophagy and mitochondrial function | Science Advances
  Journal: Science Advances
 59. MOXD1 is a lineage-specific gene and a tumor suppressor in neuroblastoma | Science Advances
  Journal: Science Advances
 60. Androgen deprivation therapy exacerbates Alzheimer’s-associated cognitive decline via increased brain immune cell infiltration | Science Advances
  Journal: Science Advances
 61. Supramolecular artificial Nano-AUTACs enable tumor-specific metabolism protein degradation for synergistic immunotherapy | Science Advances
  Journal: Science Advances
 62. Poaching pressure on African rhinos is still at an all-time high | Science Advances
  Journal: Science Advances
 63. Resistance to freezing conditions of endemic Antarctic polychaetes is enhanced by cryoprotective proteins produced by their microbiome | Science Advances
  Journal: Science Advances
 64. Carbonated magmatic sulfide systems: Still or sparkling? | Science Advances
  Journal: Science Advances
 65. High-entropy doping promising ultrahigh-Ni Co-free single-crystalline cathode toward commercializable high-energy lithium-ion batteries | Science Advances
  Journal: Science Advances
 66. Hydrogen‐Bonding Integrated Low‐Dimensional Flexible Electronics Beyond the Limitations of van der Waals Contacts
  Journal: Advanced Materials By Dexing Liu, Ziyi Liu, Xinyu Gao, Jiahao Zhu, Zifan Wang, Rui Qiu, Qinqi Ren, Yiming Zhang, Shengdong Zhang, Min Zhang
 67. Dynamically frequency‐tunable and environmentally stable microwave absorbers
  Journal: Carbon Energy By Xiao Liu, Lihong Wu, Jun Liu, Haiming Lv, Pengpeng Mou, Shaohua Shi, Lei Yu, Gengping Wan, Guizhen Wang
 68. Controlled Nucleation and Oriented Crystallization of Methylammonium‐Free Perovskites via In‐Situ Generated 2D Perovskite Phases
  Journal: Advanced Materials By Yuping Gao, Zonglong Song, Qiang Fu, Yu Chen, Liu Yang, Ziyang Hu, Yongsheng Chen, Yongsheng Liu
 69. An Ice‐Dissolving‐Crosslinking Method for Efficient and Large‐Scale Preparation of Polyelectrolyte Monoliths with Ultra‐Stability in Aqueous Environments
  Journal: Advanced Functional Materials By Yunxia Ni, Rongjun Hu, Ziyao Cheng, Fandong Meng, Fuqian Sun
 70. Topological proton regulation of interlayered local structure in sodium titanite for wide‐temperature sodium storage
  Journal: Carbon Energy By Ru‐Ning Tian, Siwei Zhao, Zhuoran Lv, Guozhong Lu, Mengnuo Fu, Jingjing Chen, Dajian Wang, Chenlong Dong, Zhiyong Mao
 71. Lattice Strain and Charge Localization Dual Regulation of Phosphorus‐Doped CoSe2/MXene Catalysts Enable Kinetics‐Enhanced and Dendrite‐Free Lithium‐Sulfur Batteries
  Journal: Advanced Energy Materials By Jing Wang, Yucong Xu, Yanhui Zhuang, Yuhang Li, Hao‐Hsiang Chang, Huihua Min, Xiaodong Shen, Han‐Yi Chen, Hao Yang, Jin Wang
 72. Unveiling the Three Stages of Li Plating and Dynamic Evolution Processes in Pouch C/LiFePO4 Batteries
  Journal: Advanced Energy Materials By Ying Lin, Wenxuan Hu, Meifang Ding, Yonggang Hu, Yufan Peng, Jinding Liang, Yimin Wei, Ang Fu, Jianrong Lin, Yong Yang
 73. Expanding RNAi to Kidneys, Lungs, and Spleen via Selective ORgan Targeting (SORT) siRNA Lipid Nanoparticles
  Journal: Advanced Materials By Amogh Vaidya, Stephen Moore, Sumanta Chatterjee, Erick Guerrero, Minjeong Kim, Lukas Farbiak, Sean A. Dilliard, Daniel J. Siegwart
 74. Valence Engineering Boosts Kinetics and Storage Capacity of Layered Double Hydroxides for Aqueous Magnesium‐Ion Batteries
  Journal: Advanced Functional Materials By Weizhi Kou, Zhitang Fang, Hongzhi Ding, Wei Luo, Cong Liu, Luming Peng, Xuefeng Guo, Weiping Ding, Wenhua Hou
 75. Extended Plateau Capacity of Hard Carbon Anode for High Energy Lithium‐Ion Batteries
  Journal: Small By Xiaohao Ji, Yunhong Wei, Haizhao Yang, Zhiyu Lu, Song Jin, Hongchang Jin, Xianghua Kong, Hengxing Ji
 76. Ionic Liquid‐Assisted One‐Step Large‐Scale Synthesis of Cs2ZrCl6:CDs Composites with Tunable Multicolor Afterglow Emission
  Journal: Advanced Functional Materials By Mengyan Cao, Xiujian Zhao, Xiao Gong
 77. 3D‐Printed Porous Organic Cages for Gas Filtration: Fabrication and Flow Simulations
  Journal: Advanced Functional Materials By Bin Ling, Rishav Agrawal, Donglin He, Robert J. Poole, Andrew I. Cooper, Ming Liu, Esther García‐Tuñón
 78. Tough and Transparent Supramolecular Cross‐Linked Co‐Assembled Silk Fibroin Films for Passive Radiative Cooling
  Journal: Advanced Functional Materials By Zhongyuan Wen, Jingzhi Tang, Maomao Zhai, Sihuan Wang, Shouwei Zhang, Jinfeng Wang, Yongming Cui, Qingtao Liu, Jinming Zhang, Xungai Wang
 79. Transcranial NIR Neuromodulation via Multifunctional Nano‐Optical Electrodes for Relieving Depressive Symptoms
  Journal: Advanced Functional Materials By Jianfang Nie, Ya Zhang, Bingfang Wang, Haofan Wu, Zhiqiang Chang, Qinjuan Ren, Jialin Charles Zheng, Dongyuan Zhao, Yin Fang
 80. Ultra‐Rapid Electrocatalytic H2O2 Fabrication over Mono‐Species and High‐Density Polypyrrolic‐N Sites
  Journal: Small By Wei Peng, Rui Chen, Xiaoqing Liu, Haotian Tan, Lichang Yin, Feng Hou, De'an Yang, Ji Liang
 81. Size‐Dependent Oxygen Vacancy of Iron Oxide Nanoparticles
  Journal: Small Methods By Xudong Zuo, Xinyu Wang, Guangxiang Si, Dongmei Zhang, Xiaogang Yu, Zhanhang Guo, Ning Gu
 82. Recent Advances in Carbazole‐Based Self‐Assembled Monolayer for Solution‐processed Optoelectronic Devices
  Journal: Advanced Materials By Peng Han, Yong Zhang
 83. Formation and Detriments of Residual Alkaline Compounds on High‐Nickel Layered Oxide Cathodes
  Journal: Advanced Materials By Zehao Cui, Peng Zuo, Zezhou Guo, Chongmin Wang, Arumugam Manthiram
 84. Arbitrary Construction of Versatile NIR‐Driven Microrobots
  Journal: Advanced Materials By Wanyuan Li, Baiyao Liu, Leyan Ou, Gangzhou Li, Dapeng Lei, Ze Xiong, Huihua Xu, Jizhuang Wang, Jinyao Tang, Dan Li
 85. Enhancing the Thermoelectric and Mechanical Properties of p-Type PbS through Band Convergence and Microstructure Regulation
  Journal: Nano Letters By Mengyao Li
 86. Hofmeister Effects in Supramolecular Chemistry for Anion‐Modulation to Stabilize Zn Anode
  Journal: Advanced Materials By Guoqun Zhang, Lulu Fu, Yuan Chen, Kun Fan, Chenyang Zhang, Huichao Dai, Linnan Guan, Minglei Mao, Jing Ma, Chengliang Wang
 87. Heterostructured Pt-PbS Nanobelt Achieves Remarkable Direct Formic Acid Oxidation Catalysis
  Journal: Nano Letters By Liangbin Liu
 88. Anomalous Phonon Behavior and Tunable Exciton Emissions: Insights into Pressure-Driven Dynamics in Silicon Phosphide
  Journal: Nano Letters By Xing Xie
 89. Jellyfish-Inspired Self-Healing Luminescent Elastomers Based on Borate Nanoassemblies for Dual-Model Encryption
  Journal: Nano Letters By Bo Zhou
 90. Interfacial Layers with Desolvation Function Induced Stable Deposition of Lithium Metal for Long-Cycling Lithium Metal Batteries
  Journal: Nano Letters By Zongtao Qu
 91. Unveiling the In Situ Evolution of Li2O‐Rich Solid Electrolyte Interface on CoOx Embedded Carbon Fibers as Li Anode Host
  Journal: Advanced Materials By Zhimin Hao, Dapeng Liu, Xintao Zuo, Haohan Yu, Yu Zhang
 92. Hofmeister Effect‐Assisted Facile Fabrication of Self‐Assembled Poly(Vinyl Alcohol)/Graphite Composite Sponge‐Like Hydrogel for Solar Steam Generation
  Journal: Small By Mohan Yang, Yaowei Wu, Mengdie Chen, Yuhao Wang, Lei Zhang, Yingxue Deng, Dezhan Ye, Yanhu Zhan, Gao Xiao, Xiancai Jiang
 93. Spontaneous Fusion of Core‐Shell Nanocapsules with Oil Cores and Oppositely Charged Polysaccharide Shells
  Journal: Small By Joanna Odrobińska‐Baliś, Elżbieta Gumieniczek–Chłopek, Tomasz Uchacz, Piotr Banachowicz, Aneta Medaj, Szczepan Zapotoczny
 94. Bio‐Sprayed/Threaded Microalgae Remain Viable and Indistinguishable from Controls
  Journal: Small By Jing Cui, Ayad Eddaoudi, Saul Purton, Suwan N. Jayasinghe
 95. What Matters to Fabrication of Type II Porous Liquids: A Case Study on Metallocages and Bulky Ionic Liquid?
  Journal: Small By Manish Kumar Dinker, Meng‐Meng Li, Yang Liu, Mingrui Zuo, Lifeng Ding, Jiahui Kou, Lin‐Bing Sun
 96. Joint Exfoliation of MXene by Dimensional Mismatched SiC/ZIF‐67 Toward Multifunctional Flame Retardant Thermoplastic Polyurethane
  Journal: Small By Xue Bi, Kunpeng Song, Zeqi Zhang, Tao Lin, Ye‐Tang Pan, Wangyang Fu, Pingan Song, Jiyu He, Rongjie Yang
 97. Revealing the Mechanism Underlying 3D‐AFM Imaging of Suspended Structures by Experiments and Simulations
  Journal: Small Methods By Mohammad Shahidul Alam, Marcos Penedo, Takashi Sumikama, Keisuke Miyazawa, Kaori Hirahara, Takeshi Fukuma
 98. High Thermal Conductivity of Liquid Crystal Elastomer for Stress‐Less Flexible Perovskite Solar Cells
  Journal: Advanced Functional Materials By Yabin Ma, Jiaxue You, Lu Zhang, Ran Chen, Hanqing Zeng, Jinghao Ge, Kun Li, Xiaokang Ma, Alex K.‐Y. Jen, Shengzhong (Frank) Liu
 99. Self‐Sustaining Triboelectric Nanosensors for Real‐Time Urine Analysis in Smart Toilets
  Journal: Small By Indrajit Mondal, Elias Mansour, Youbin Zheng, Ritu Gupta, Hossam Haick
 100. Enhanced Temperature Stability of Pyroelectric Sensing in Multilayer Potassium Sodium Niobate‐Based Ceramics with Graded Polarization Rotation
  Journal: Small By Yumin Zhang, Lanji Wen, Yuntao Huang, Dechao Meng, Ting Zheng, Jiagang Wu
 101. Molybdenum‐Doped Cobalt‐Free Cathode Realizing the Electrochemical Stability by Enhanced Covalent Bonding
  Journal: Small By Jiayi Wang, Xincheng Lei, Shengnan Guo, Xiaomin Zhang, Yaping Deng, Qianyi Ma, Mingliang Jin, Lingzhi Zhao, Xin Wang, Zhongwei Chen, Dong Su
 102. Mesenchymal Stem Cell Membrane‐Camouflaged Liposomes for Biomimetic Delivery of Cyclosporine A for Hepatic Ischemia‐Reperfusion Injury Prevention
  Journal: Advanced Science By Haitian Chen, Wen Yin, Kang Yao, Jinliang Liang, Jianye Cai, Xin Sui, Xuegang Zhao, Jiebin Zhang, Jiaqi Xiao, Rong Li, Qiuli Liu, Jia Yao, Guohua You, Yasong Liu, Chenhao Jiang, Xiaotong Qiu, Tingting Wang, Qiang You, Yingcai Zhang, Mo Yang, Jun Zheng, Zong Dai, Yang Yang
 103. Ultrasound Speckle Decorrelation Analysis‐Based Velocimetry for 3D‐Velocity‐Components Measurement Using a 1D Transducer Array
  Journal: Advanced Science By Yongchao Wang, Yetao He, Wenkai Chen, Jiyong Tan, Jianbo Tang
 104. Tryptophan As a New Member of RNA‐Induced Silencing Complexes Prevents Colon Cancer Liver Metastasis
  Journal: Advanced Science By Fangyi Xu, Yi Ren, Yun Teng, Jingyao Mu, Jie Tang, Kumaran Sundaram, Lifeng Zhang, Juw Won Park, Jae Yeon Hwang, Jun Yan, Gerald Dryden, Huang‐Ge Zhang
 105. Allicin‒Decorated FeO1‐xOH Nanocatalytic Medicine for Fe2+/Fe3+ Cycling‒Promoted Efficient and Sustained Tumor Regression
  Journal: Advanced Science By Zhongming Jie, Bingyan Xiong, Jianlin Shi
 106. The Enormous Potential of Sodium/Potassium‐Ion Batteries as The Mainstream Energy Storage Technology for Large‐Scale Commercial Applications
  Journal: Advanced Materials By Yanjun Gao, Qiyao Yu, Huize Yang, Jianguo Zhang, Wei Wang
 107. Interactive Deformable Colored Sound Display Achieved with Electrostrictive Fluoropolymer and Halide Perovskite
  Journal: Small By Doowon Park, Woongji Kim, Chaeyong Park, Jun Choi, Arup Ghorai, Gilwoon Lee, Seungmoon Choi, Wonkyu Moon, Unyong Jeong
 108. A Metal–Phenolic Network‐Enabled Nanoadjuvant to Modulate Immune Responses
  Journal: Small By Zhaoran Wang, Christina Cortez‐Jugo, Yang Yang, Jingqu Chen, Tianzheng Wang, Robert De Rose, Jiwei Cui, Frank Caruso
 109. Oral Heterojunction Coupling Interventional Optical Fiber Mediates Synergistic Therapy for Orthotopic Rectal Cancer
  Journal: Small By Ruiyan Li, Dianxun Fu, Xue Yuan, Gaoli Niu, Yueyue Fan, Jiacheng Shi, Yiwen Yang, Jiamin Ye, Jingwen Han, Yong Kang, Xiaoyuan Ji
 110. Amorphous P‐CoOX Promotes the Formation of Hypervalent Ni Species in NiFe LDHs by Amorphous/Crystalline Interfaces for Excellent Catalytic Performance of Oxygen Evolution Reaction
  Journal: Small By Hui‐Min Xu, Chen‐Jin Huang, Hong‐Rui Zhu, Zhi‐Jie Zhang, Ting‐Yu Shuai, Qi‐Ni Zhan, Vyacheslav Yu Fominski, Gao‐Ren Li
 111. Regulating Water Adsorption Sites of Keto‐Enamine COF by Base Exfoliation and Deprotonation for Enhanced Humidity Response
  Journal: Small By Aohan Mei, Hongbing Guo, Wenyuan Zhang, Yueli Liu, Wen Chen
 112. Exploring Phenolphthalein Polyarylethers as High‐Performance Alternative Binders for High‐Voltage Cathodes in Lithium‐Ion Batteries
  Journal: Small By Kai Yang, Keding Chen, Xingdi Zhang, Shuyu Gao, Jichang Sun, Jin Gong, Jinchao Chai, Yun Zheng, Zhihong Liu, Honghua Wang
 113. Robust and Lubricating Interface Semi‐Interpenetrating Network on Inert Polymer Substrates Enabled by Subsurface‐Initiated Polymerization
  Journal: Small By Jie Tang, Yunlei Zhang, Changmin Qi, Bin Li, Yang Wu, Shuanhong Ma, Yanfei Ma, Qiangliang Yu, Wufang Yang, Pinxian Xi, Bo Yu, Feng Zhou
 114. Biomimetic Gold Nanorods‐Manganese Porphyrins with Surface‐Enhanced Raman Scattering Effect for Photoacoustic Imaging‐Guided Photothermal/Photodynamic Therapy
  Journal: Small By Huihui Liu, Cunji Gao, Peijing Xu, Yingshu Li, Xiaoxiao Yan, Xiaolu Guo, Changchun Wen, Xing‐Can Shen
 115. Unlocking Potential of Pyrochlore in Energy Systems via Soft Voting Ensemble Learning
  Journal: Small By Kehao Tao, Zhilong Wang, An Chen, Yanqiang Han, Jinyun Liu, Xitian Zhang, Jinjin Li
 116. Stable Radicals in Dihydrophenazine Derivatives‐Doped Epoxy Resin for High Photothermal Conversion
  Journal: Small By Ziyu Chen, Yonghao Su, Qianxin Long, Zhiyun Zhang, Jianhua Su, Lifang Guo
 117. Electrochemical Synthesis of Urea: Co‐Reduction of Nitrite and Carbon Dioxide on Binuclear Cobalt Phthalocyanine
  Journal: Small By Rui Zhang, Wenhui Hu, Jingjing Liu, Kaidi Xu, Yi Liu, Yahong Yao, Minmin Liu, Xia‐Guang Zhang, Hong Li, Peng He, Shengjuan Huo
 118. Design and Performance of Small‐Molecule Donors with Donor–π‐Acceptor Architecture Toward Vacuum‐Deposited Organic Photovoltaics Having Heretofore Highest Short‐Circuit Current Density
  Journal: Small By Bin‐Wen Chen, Kun Cao, Xu Wang, Zuo‐Chang Chen, Sang Young Jeong, Zhen‐Lin Qiu, Le‐Shan Dai, Yun‐Fei Li, Ke‐Yue Yang, Da‐Qin Yun, Han Young Woo, Lin‐Long Deng, Su‐Yuan Xie, Lan‐Sun Zheng
 119. Author Correction: Waveguide-integrated twisted bilayer graphene photodetectors
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 120. Sugar-based synthesis of an enantiomorphically pure zeolite
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 121. Information gets into the flow with wave scattering
  Journal: Nature Physics By Arthur Goetschy
 122. Wavefronts wield tweezers amid disorder
  Journal: Nature Physics By Emmanuel Fort
 123. Collective flow of fermionic impurities immersed in a Bose–Einstein condensate
  Journal: Nature Physics By Zoe Z. Yan
 124. Wave-momentum shaping for moving objects in heterogeneous and dynamic media
  Journal: Nature Physics By Bakhtiyar Orazbayev
 125. Quantum squeezing in a nonlinear mechanical oscillator
  Journal: Nature Physics By Stefano Marti
 126. Author Correction: Taking control of salts
  Journal: Nature Energy By Si Wu
 127. Achieving 19% efficiency in non-fused ring electron acceptor solar cells via solubility control of donor and acceptor crystallization
  Journal: Nature Energy By Rui Zeng
 128. Worldwide greenhouse gas emissions of green hydrogen production and transport
  Journal: Nature Energy By Kiane de Kleijne
 129. Moiré superlattices in twisted two-dimensional halide perovskites
  Journal: Nature Materials By Shuchen Zhang
 130. Damage-free dry transfer method using stress engineering for high-performance flexible two- and three-dimensional electronics
  Journal: Nature Materials By Yoonsoo Shin
 131. Offshore aquaculture greenhouse gas emissions based on ocean net primary productivity
  Journal: Nature Food By Damian Leonardo Arévalo-Martínez
 132. Marine aquaculture can deliver 40% lower carbon footprints than freshwater aquaculture based on feed, energy and biogeochemical cycles
  Journal: Nature Food By Lu Shen
 133. Projected performance of Si- and 2D-material-based SRAM circuits ranging from 16 nm to 1 nm technology nodes
  Journal: Nature Nanotechnology By Yu-Cheng Lu
 134. Over 19.2% efficiency of layer-by-layer organic photovoltaics enabled by a highly crystalline material as an energy donor and nucleating agent
  Journal: Energy Environ. Sci. By Hongyue Tian
 135. Femtosecond laser ultrafast photothermal exsolution
  Journal: International Journal of Extreme Manufacturing By Lurun Xu, Jingchao Tao, Zhuguo Li, Guo He and Dongshi Zhang
 136. Macro-micro Coordination Optimization of Lead Iodide Reactivity toward Millimeter-to-centimeter-scale Perovskite Solar Cells with Minimal Efficiency Loss
  Journal: Energy Environ. Sci. By Yang Zhong
 137. Ameliorated trap density and energetic disorder by strengthened intermolecular interaction strategy to construct efficient non-halogenated organic solar cells
  Journal: Energy Environ. Sci. By Shenzheng Gao
 138. Fully exploited imidazolium bromide for simultaneous resolution of cathode and anode challenges in zinc-bromine batteries
  Journal: Energy Environ. Sci. By Linyu Hu
 139. Sustainable Interface Regulation Enabled by Bismuth Solid-State Surfactant Effect for Zn-free Anodes
  Journal: Energy Environ. Sci. By Chen Wang
 140. Lead (Pb) Management in the Entire Life Cycle of Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells
  Journal: Energy Environ. Sci. By Kai Liu
 141. Facet-governed Zn homoepitaxy via lattice potential regulation
  Journal: Energy Environ. Sci. By Xianzhong Yang
 142. Molecularly Tailored Perovskite/Poly(3-hexylthiophene) Interfaces for High-performance Solar Cells
  Journal: Energy Environ. Sci. By Ming-Hua Li
 143. Digital Light 3D Printing of Double Thermoplastics with Customizable Mechanical Properties and Versatile Reprocessability
  Journal: Advanced Materials By Guangda Zhu, Nadine von Coelln, Yi Hou, Clara Vazquez‐Martel, Christoph A. Spiegel, Petra Tegeder, Eva Blasco
 144. Piezoelectric MEMS resonator with magnetic tip mass for energy harvesting from ultra-low intensity magnetic fields
  Journal: Nano Energy
 145. Ultrasound-driven piezoelectret-based nanogenerator stimulates vagus nerve for myocardial infarction treatment
  Journal: Nano Energy
 146. Empowering Smart Toys and Devices with Stretchable and Vivid Triboelectric Layers for Enhanced Interaction and Monitoring
  Journal: Nano Energy
 147. Controlled Dion-Jacobson Low-Dimensional Surface Phase Enables Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells
  Journal: Nano Energy
 148. Synergistic effect of microscopic buckle and macroscopic coil for self-powered organ motion sensor
  Journal: Nano Energy
 149. One-dimensional Nanostructure Arrays with Schottky Junction Enhanced Charge Separation for the Photoelectrocatalytic Selective Removal of Uranium from Wastewater
  Journal: Nano Energy
 150. Overview of Fiber-shaped Energy Storage Devices: from Fabrication to Application
  Journal: Nano Energy
 151. Multifunction Realization in MoS2/WS2/h-BN Heterojunction: Integrated Self-powered High-performance Photodetection, Visualization, Nonvolatile Memory, and Synaptic Simulation
  Journal: Nano Energy
 152. A biocompatible triboelectric nanogenerator-based edible electronic skin for morse code transmitters and smart healthcare applications
  Journal: Nano Energy
 153. Lattice strain induced rapid structural reconstruction of NiCo hydroxide for efficient water oxidation
  Journal: Nano Energy
 154. “Nanoscale electric vehicle” for the patterning of nanomaterials: Selective electrophoretic deposition of programmable silica composite nanoparticles
  Journal: Nano Energy
 155. All-in-one flexible paper-based self-powered energy and display system employing complementary properties of printed PEDOT:PSS/PANI:PSS dual-electrode with a dual-sided triboelectric nanogenerator
  Journal: Nano Energy
 156. Boosting Thermoelectric Generator (TEG) Performance with Tandem Radiative/Evaporative/Phase Change Cooler
  Journal: Nano Energy
 157. Contact-electro-catalytic degradation of organic dyes based on solid-liquid-solid friction
  Journal: Nano Energy
 158. Versatile Charge Collection Materials in Perovskite Photovoltaics
  Journal: Nano Energy
 159. Sodium Iron Sulfate Cathodes with Ultra-Long Cycle-Life and High Safety for Sodium-Ion Batteries
  Journal: Nano Energy
 160. High-temperature semicrystalline/amorphous polymer blends exhibiting enhanced dielectric constant with high breakdown strength
  Journal: Nano Energy
 161. In-situ coating strategy to synthesize ultra-soft sulfide solid-state electrolytes for dendrite-free lithium metal batteries
  Journal: Nano Energy
 162. Improvement in stability of perovskite solar cells by adlayer of laser treated FAPbI3 quantum dots
  Journal: Nano Energy
 163. High performance piezoelectric nanogenerator by fiber microstructure engineering toward self-powered wireless sensing system
  Journal: Nano Energy
 164. Indoor organic photovoltaic module with 30.6 % efficiency for efficient wireless power transfer
  Journal: Nano Energy
 165. Semi-supervised learning for explainable few-shot battery lifetime prediction
  Journal: Joule
 166. Perfluoroalkylsulfonyl ammonium for humidity- resistant printing high-performance phase-pure FAPbI3 perovskite solar cells and modules
  Journal: Joule
 167. Supramolecular design principles in pseudohalides for high-performance perovskite solar mini modules
  Journal: Joule
 168. A global statistical assessment of designing silicon-based solar cells for geographical markets
  Journal: Joule
 169. Highly efficient and stable perovskite solar cells via a multifunctional hole transporting material
  Journal: Joule
 170. Unveiling transport mechanisms of cesium and water in operando zero-gap CO2 electrolyzers
  Journal: Joule
 171. [ASAP] Fabricating α-FAPbI3 Perovskite Photovoltaics in Ambient Air by DMSO Extraction
  Journal: ACS Energy Letters By Yan Liu, Bin Ding, Yong Ding, Gao Zhang, Xin Zhang, Xintong Ma, Yao Wang, Lirong Zeng, Meijun Liu, Guanjun Yang, Mohammad Khaja Nazeeruddin, and Bo Chen
 172. [ASAP] Hydride-Based Interlayer for Solid-State Anode-Free Battery
  Journal: ACS Energy Letters By Yonglin Huang, Yuxuan Zhang, Ruixin Wu, Bowen Shao, Ruihao Deng, Ratnottam Das, and Fudong Han
 173. Electrolyte Strategies Facilitating Anion‐Derived Solid‐Electrolyte Interphases for Aqueous Zinc–Metal Batteries (Small Methods 6/2024)
  Journal: Small Methods By Huihua Li, Zhen Chen, Leilei Zheng, Jian Wang, Henry Adenusi, Stefano Passerini, Huang Zhang
 174. Electrolyte and Additive Engineering for Zn Anode Interfacial Regulation in Aqueous Zinc Batteries
  Journal: Small Methods By Shenqiu Xu, Jiawen Huang, Guanyao Wang, Yuhai Dou, Ding Yuan, Liangxu Lin, Kaifeng Qin, Kuan Wu, Hua Kun Liu, Shi‐Xue Dou, Chao Wu
 175. Recent Advances in Aqueous Non‐Metallic Ion Batteries with Organic Electrodes
  Journal: Small Methods By Xiaomeng Liu, Zhuo Yang, Yong Lu, Zhanliang Tao, Jun Chen
 176. Building Smarter Aqueous Batteries
  Journal: Small Methods By Canbin Deng, Yiqing Li, Jiaqiang Huang
 177. Electric Eel Biomimetics for Energy Storage and Conversion
  Journal: Small Methods By Xiangting Xiao, Yu Mei, Wentao Deng, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou, Xiaobo Ji
 178. High‐Performance Aqueous Zinc‐Ion Batteries Based on Multidimensional V2O3 Nanosheets@Single‐Walled Carbon Nanohorns@Reduced Graphene Oxide Composite and Optimized Electrolyte
  Journal: Small Methods By Junzhi Hong, Ling Xie, Chenglong Shi, Xiaoyi Lu, Xiaoyan Shi, Junjie Cai, Yanxue Wu, Lianyi Shao, Zhipeng Sun
 179. Co‐Solvent Electrolyte Design to Inhibit Phase Transition toward High Performance K+/Zn2+ Hybrid Battery
  Journal: Small Methods By Wei Chen, Jiahao Wu, Kai Fu, Zhaohui Deng, Xingbao Chen, Hongwei Cai, Xinfei Wu, Boyu Xing, Wen Luo, Liqiang Mai
 180. Discovering the Order‐Disorder Transition in Quinoline Intercalated Vanadium Oxide with Superior Calcium Storage via Polyhedral Distortion
  Journal: Small Methods By Xu Zhao, Linyuan Li, Guobin Zhang, Yong Yi, Tao Yang, Cuiping Han, Baohua Li
 181. Aqueous Zinc–Chlorine Battery Modulated by a MnO2 Redox Adsorbent
  Journal: Small Methods By Na Chen, Weiping Wang, Yirui Ma, Mingyan Chuai, Xinhua Zheng, Mingming Wang, Yan Xu, Yuan Yuan, Jifei Sun, Ke Li, Yahan Meng, Chunyue Shen, Wei Chen
 182. Unlocking the Potential of 2D MoS2 Cathodes for High‐Performance Aqueous Al‐Ion Batteries: Deciphering the Intercalation Mechanisms
  Journal: Small Methods By Wending Pan, Yulong Zhang, Kee Wah Leong, Yingguang Zhang, Jianjun Mao, Yifei Wang, Xiaolong Zhao, Shijing Luo, D.Y.C Leung
 183. Dual‐Anion Regulation for Reversible and Energetic Aqueous Zn–CO2 Batteries
  Journal: Small Methods By Herui Wang, Muhammad Kashif Aslam, Zhihao Nie, Kang Yang, Xinran Li, Sheng Chen, Qiang Li, Dongliang Chao, Jingjing Duan
 184. A Long‐Life and Excellent Rate‐Capability Aqueous Zn‐Benzoquinone Battery Enabled by Iodine‐Catalyzed Cathode
  Journal: Small Methods By Chunlai Song, Qiang Wang, Ruihang Wen, Qiben Tang, Zhiqiang Luo, Zhihao Yuan
 185. Tackling the Challenges of Aqueous Zn‐Ion Batteries via Polymer‐Derived Strategies
  Journal: Small Methods By Qun Liu, Zhenlu Yu, Biao Zhang
 186. Guest Editorial for the Special Issue on Aqueous Electrolyte Batteries
  Journal: Small Methods By Chunyi Zhi
 187. Advances of LiCoO2 in Cathode of Aqueous Lithium‐Ion Batteries
  Journal: Small Methods By Hailing Ma, Fei Wang, Minghai Shen, Yao Tong, Hongxu Wang, Hanlin Hu
 188. Manipulating the Solvation Structure and Interface via a Bio‐Based Green Additive for Highly Stable Zn Metal Anode
  Journal: Small Methods By Yan Wang, Xiaohui Zeng, Haiji Huang, Dongmei Xie, Jianyang Sun, Jiachang Zhao, Yichuan Rui, Jinguo Wang, Jodie A. Yuwono, Jianfeng Mao
 189. Understanding the Role of Zinc Hydroxide Sulfate and its Analogues in Mildly Acidic Aqueous Zinc Batteries: A Review
  Journal: Small Methods By Won‐Gwang Lim, Xiaolin Li, David Reed
 190. Stabilizing Zinc Anodes by a Uniform Nucleation Process with Cysteine Additive
  Journal: Small Methods By Pengjie Jiang, Qijun Du, Min Shi, Wei Yang, Xiao Liang
 191. Construction of Cation‐Sieving Function Layers Enabling Dendrite‐Free Zinc Metal Anodes for Durable Aqueous Systems
  Journal: Small Methods By Wenju Dong, Chenxu Liu, Xu Ji, Huan Yao, Juan Li, Heliang Du, Shuang Cheng
 192. Interface Engineering for Aqueous Aluminum Metal Batteries: Current Progresses and Future Prospects
  Journal: Small Methods By Huaming Yu, Chade Lv, Chunshuang Yan, Guihua Yu
 193. Electrolyte Strategies Facilitating Anion‐Derived Solid‐Electrolyte Interphases for Aqueous Zinc–Metal Batteries
  Journal: Small Methods By Huihua Li, Zhen Chen, Leilei Zheng, Jian Wang, Henry Adenusi, Stefano Passerini, Huang Zhang
 194. Issue Information
  Journal: Small Methods
 195. An Emerging Chemistry Revives Proton Batteries
  Journal: Small Methods By Haocheng Guo, Chuan Zhao
 196. Design Strategies toward High‐Performance Zn Metal Anode
  Journal: Small Methods By Wei Nie, Hongwei Cheng, Qiangchao Sun, Shuquan Liang, Xionggang Lu, Bingan Lu, Jiang Zhou
 197. Constructing Ionic Self‐Concentrated Electrolyte via Introducing Montmorillonite Toward High‐Performance Aqueous Zn−MnO2 Batteries
  Journal: Small Methods By Lu Yang, Tengsheng Zhang, Sainan Liu, Ziqing Wang, Zhexuan Liu, Xinxin Cao, Guozhao Fang, Shuquan Liang
 198. Customizable Metal Micromesh Electrode Enabling Flexible Transparent Zn‐Ion Hybrid Supercapacitors with High Energy Density
  Journal: Small Methods By Guanhua Zhang, Xiuxue Liu, Huaizhi Liu, Xiaohu Wang, Fuqing Duan, Huihuang Yu, Zeqi Nie, Donghai Wei, Yapeng Zhang, Huihuang Pan, Huigao Duan
 199. Building Smarter Aqueous Batteries (Small Methods 6/2024)
  Journal: Small Methods By Canbin Deng, Yiqing Li, Jiaqiang Huang
 200. An Ultralight Composite Current Collector Enabling High‐Energy‐Density and High‐Rate Anode‐Free Lithium Metal Battery
  Journal: Advanced Materials By Zhaofeng Ouyang, Shuo Wang, Yan Wang, Sheza Muqaddas, Shitao Geng, Zhibo Yao, Xiao Zhang, Bin Yuan, Xiaoju Zhao, Qiuchen Xu, Shanshan Tang, Qiang Zhang, Jun Li, Hao Sun
 201. Full‐Length Single Protein Molecules Tracking and Counting in Thin Silicon Channels
  Journal: Advanced Materials By Shilo Ohayon, Liran Taib, Navneet Chandra Verma, Marzia Iarossi, Ivy Bhattacharya, Barak Marom, Diana Huttner, Amit Meller
 202. Conversion of Layered WS2 Crystals into Mixed‐Domain Electrochemical Catalysts by Plasma‐Assisted Surface Reconstruction
  Journal: Advanced Materials By Jiheon Park, Iaan Cho, Hotae Jeon, Youjin Lee, Jian Zhang, Dongwook Lee, Min Kyung Cho, Daniel J. Preston, Bonggeun Shong, In Soo Kim, Won‐Kyu Lee
 203. Observing Proton–Electron Mixed Conductivity in Graphdiyne
  Journal: Advanced Materials By Jiaofu Li, Cong Wang, Jiangtao Su, Zhihua Liu, Hangming Fan, Changxian Wang, Yanzhen Li, Yongli He, Nuan Chen, Jinwei Cao, Xiaodong Chen
 204. Sub‐2 nm IrRuNiMoCo High‐Entropy Alloy with Iridium‐Rich Medium‐Entropy Oxide Shell to Boost Acidic Oxygen Evolution
  Journal: Advanced Materials By Longping Yao, Fengru Zhang, Shuai Yang, Hui Zhang, Yuze Li, Chenlu Yang, Hui Yang, Qingqing Cheng
 205. Atomic Pt Sites Anchored in the Interface between Grains on Vacancy‐Enriched CeO2 Nanosheets: One‐Step Precursor Combustion Synthesis
  Journal: Advanced Materials By Feng Dong, Xiao Liang, Zedong Zhang, Haibo Yin, Dingsheng Wang, Junhua Li, Yadong Li
 206. Enhancing the Thermoelectric Properties of Conjugated Polymers by Suppressing Dopant‐Induced Disorder
  Journal: Advanced Materials By Suhao Wang, Wenjin Zhu, Ian E. Jacobs, William A. Wood, Zichen Wang, Suraj Manikandan, Jens Wenzel Andreasen, Hio‐Ieng Un, Sarah Ursel, Sébastien Peralta, Shaoliang Guan, Jean‐Claude Grivel, Stéphane Longuemart, Henning Sirringhaus
 207. Efficient Electrochemical Co‐Reduction of Carbon Dioxide and Nitrate to Urea with High Faradaic Efficiency on Cobalt‐Based Dual‐Sites
  Journal: Advanced Materials By Xiaoya Fan, Chaozhen Liu, Xun He, Zixiao Li, Luchao Yue, Wenxi Zhao, Jun Li, Yan Wang, Tingshuai Li, Yongsong Luo, Dongdong Zheng, Shengjun Sun, Qian Liu, Luming Li, Wei Chu, Feng Gong, Bo Tang, Yongchao Yao, Xuping Sun
 208. Ingestible Artificial Urinary Biomarker Probes for Urine Test of Gastrointestinal Cancer
  Journal: Advanced Materials By Cheng Xu, Mengke Xu, Yuxuan Hu, Jing Liu, Penghui Cheng, Ziling Zeng, Kanyi Pu
 209. Ordered Perovskite Structure with Functional Units for High Performance and Stable Solar Cells
  Journal: Advanced Materials By Yulong Wang, Jiahui Chen, Yuxi Zhang, Wen Liang Tan, Zhiliang Ku, Yongbo Yuan, Qi Chen, Wenchao Huang, Christopher R. McNeill, Yi‐Bing Cheng, Jianfeng Lu
 210. A Multimodal Self‐Propelling Tensegrity Structure
  Journal: Advanced Materials By Changyue Liu, Kai Li, Xinzi Yu, Jiping Yang, Zhijian Wang
 211. Bioinspired Bottlebrush Polymers Effectively Alleviate Frictional Damage Both In Vitro and In Vivo
  Journal: Advanced Materials By Duy Anh Pham, Chang‐Sheng Wang, Line Séguy, Hu Zhang, Sabrina Benbabaali, Jimmy Faivre, Sotcheadt Sim, Guojun Xie, Mateusz Olszewski, Jean‐Michel Rabanel, Florina Moldovan, Krzysztof Matyjaszewski, Xavier Banquy
 212. Sequential Dual Alignments Introduce Synergistic Effect on Hexagonal Boron Nitride Platelets for Superior Thermal Performance
  Journal: Advanced Materials By Yunxia Chen, Zhiming Gao, Simon A. Hoo, Varun Tipnis, Renjing Wang, Ivan Mitevski, Dale Hitchcock, Kevin L. Simmons, Ya‐Ping Sun, Malisa Sarntinoranont, Yong Huang
 213. Dynamic Reversible Oxidation‐Reduction of Iodide Ions for Operationally Stable Perovskite Solar Cells under ISOS‐L‐3 Protocol
  Journal: Advanced Materials By Xiaoyi Lu, Kexuan Sun, Yaohua Wang, Chang Liu, Yuanyuan Meng, Xiting Lang, Chuanxiao Xiao, Ruijia Tian, Zhenhua Song, Zewei Zhu, Ming Yang, Yang Bai, Ziyi Ge
 214. Contactless User‐Interactive Sensing Display for Human–Human and Human–Machine Interactions
  Journal: Advanced Materials By Jiaqi He, Ruilai Wei, Xiaole Ma, Wenqiang Wu, Xiaojun Pan, Junlu Sun, Jiaqi Tang, Zhangsheng Xu, Chunfeng Wang, Caofeng Pan
 215. A Gradient Stiffness‐Programmed Circuit Board by Spatially Controlled Phase‐Transition of Supercooled Hydrogel for Stretchable Electronics Integration
  Journal: Advanced Materials By Minwoo Kim, Sangwoo Hong, Jung Jae Park, Yeongju Jung, Seok Hwan Choi, Chulmin Cho, Inho Ha, Phillip Won, Carmel Majidi, Seung Hwan Ko
 216. Polymerizing M‐Series Acceptors for Efficient Polymer Solar Cells: Effect of the Molecular Shape
  Journal: Advanced Materials By Yuhang Zhu, Hui Guo, Xiaoying Xiong, Dongdong Cai, Yunlong Ma, Qingdong Zheng
 217. Spontaneous Wetting Induced by Contact‐Electrification at Liquid–Solid Interface
  Journal: Advanced Materials By Zhen Tang, Dan Yang, Hengyu Guo, Shiquan Lin, Zhong Lin Wang
 218. Sub‐Diffraction Correlation of Quantum Emitters and Local Strain Fields in Strain‐Engineered WSe2 Monolayers
  Journal: Advanced Materials By David D. Xu, Albert F. Vong, M. Iqbal Bakti Utama, Dmitry Lebedev, Riddhi Ananth, Mark C. Hersam, Emily A. Weiss, Chad A. Mirkin
 219. Focusing Micromechanical Polaritons in Topologically Nontrivial Hyperbolic Metasurfaces (Adv. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Materials By Jiang‐Po Zheng, Li‐Yang Zheng, Si‐Yuan Yu, Shi‐Li Yang, Xiao‐Chen Sun, Le Liu, Ming‐Hui Lu, Yan‐Feng Chen, Johan Christensen
 220. Pyroelectric Photoconductive Diode for Highly Sensitive and Fast DUV Detection
  Journal: Advanced Materials By Xiaohu Hou, Yan Liu, Shiyu Bai, Shunjie Yu, Hong Huang, Kai Yang, Chen Li, Zhixin Peng, Xiaolong Zhao, Xuanze Zhou, Guangwei Xu, Shibing Long
 221. The Nanoplasmonic Purcell Effect in Ultrafast and High‐Light‐Yield Perovskite Scintillators (Adv. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Materials By Wenzheng Ye, Zhihua Yong, Michael Go, Dominik Kowal, Francesco Maddalena, Liliana Tjahjana, Hong Wang, Arramel Arramel, Christophe Dujardin, Muhammad Danang Birowosuto, Liang Jie Wong
 222. Deciphering the Performance Enhancement, Cell Failure Mechanism, and Amelioration Strategy of Sodium Storage in Metal Chalcogenides‐Based Andes
  Journal: Advanced Materials By Tong Li, Boxi Wang, Haobin Song, Peng Mei, Junping Hu, Manman Zhang, Guanghui Chen, Dong Yan, Daohong Zhang, Shaozhuan Huang
 223. Giant X‐Ray Circular Dichroism in a Time‐Reversal Invariant Antiferromagnet (Adv. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Materials By Jun Okamoto, Ru‐Pan Wang, Yen‐Yi Chu, Hung‐Wei Shiu, Amol Singh, Hsiao‐Yu Huang, Chung‐Yu Mou, Sukhito Teh, Horng‐Tay Jeng, Kai Du, Xianghan Xu, Sang‐Wook Cheong, Chao‐Hung Du, Chien‐Te Chen, Atsushi Fujimori, Di‐Jing Huang
 224. Assembly of Interfacial Polyelectrolyte Complexation Fibers with Mineralization Gradient for Physiologically‐Inspired Ligament Regeneration
  Journal: Advanced Materials By Yu‐Chung Liu, Shih‐Heng Chen, Chen‐Hsiang Kuan, Shih‐Hsien Chen, Wei‐Yuan Huang, Hao‐Xuan Chen, Tzu‐Wei Wang
 225. Unveiling Confinement Engineering for Achieving High‐Performance Rechargeable Batteries
  Journal: Advanced Materials By Ruixin Lv, Chong Luo, Bingran Liu, Kaikai Hu, Ke Wang, Longhong Zheng, Yafei Guo, Jiahao Du, Li Li, Feng Wu, Renjie Chen
 226. High‐Efficiency Thermal‐Shock Resistance Enabled by Radiative Cooling and Latent Heat Storage
  Journal: Advanced Materials By Mulin Qin, Kaihang Jia, Ali Usman, Shenghui Han, Feng Xiong, Haiwei Han, Yongkang Jin, Waseem Aftab, Xiaoye Geng, Bingbing Ma, Zubair Ashraf, Song Gao, Yonggang Wang, Zhenghui Shen, Ruqiang Zou
 227. Stretch‐Induced Conductivity Enhancement in Highly Conductive and Tough Hydrogels
  Journal: Advanced Materials By Xiaowei Wang, Sijie Zheng, Jiaofeng Xiong, Ziyang Liu, Qingning Li, Weizheng Li, Feng Yan
 228. Revitalizing Oxygen Reduction Reactivity of Composite Oxide Electrodes via Electrochemically Deposited PrOx Nanocatalysts
  Journal: Advanced Materials By Seongwoo Nam, Jinwook Kim, Hyunseung Kim, Sejong Ahn, SungHyun Jeon, Yoonseok Choi, Beom‐Kyeong Park, WooChul Jung
 229. Topological Complex Charge Conservation in Nontrivial Z2 × Z2 Domain Walls
  Journal: Advanced Materials By Jhinhwan Lee, Hae‐Ryong Park, Kyung‐Hwan Jin, Jun Sung Kim, Sang‐Wook Cheong, Han‐Woong Yeom
 230. Optically Tunable Electrical Oscillations in Oxide‐Based Memristors for Neuromorphic Computing
  Journal: Advanced Materials By Shimul Kanti Nath, Sujan Kumar Das, Sanjoy Kumar Nandi, Chen Xi, Camilo Verbel Marquez, Armando Rúa, Mutsunori Uenuma, Zhongrui Wang, Songqing Zhang, Rui‐Jie Zhu, Jason Eshraghian, Xiao Sun, Teng Lu, Yue Bian, Nitu Syed, Wenwu Pan, Han Wang, Wen Lei, Lan Fu, Lorenzo Faraone, Yun Liu, Robert G. Elliman
 231. Electronic Spin Alignment within Homologous NiS2/NiSe2 Heterostructures to Promote Sulfur Redox Kinetics in Lithium‐Sulfur Batteries
  Journal: Advanced Materials By Chen Huang, Jing Yu, Chao Yue Zhang, Zhibiao Cui, Jiakun Chen, Wei‐Hong Lai, Yao‐Jie Lei, Bingfei Nan, Xuan Lu, Ren He, Li Gong, Junshan Li, Canhuang Li, Xuede Qi, Qian Xue, Jin Yuan Zhou, Xueqiang Qi, Lluís Balcells, Jordi Arbiol, Andreu Cabot
 232. Nanoscale Methods for Longitudinal Extraction of Intracellular Contents
  Journal: Advanced Materials By Ying Jie Quek, Andy Tay
 233. Revitalizing Oxygen Reduction Reactivity of Composite Oxide Electrodes via Electrochemically Deposited PrOx Nanocatalysts (Adv. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Materials By Seongwoo Nam, Jinwook Kim, Hyunseung Kim, Sejong Ahn, SungHyun Jeon, Yoonseok Choi, Beom‐Kyeong Park, WooChul Jung
 234. Gradient High‐Q Dielectric Metasurfaces for Broadband Sensing and Control of Vibrational Light‐Matter Coupling
  Journal: Advanced Materials By Felix Ulrich Richter, Ivan Sinev, Senlu Zhou, Aleksandrs Leitis, Sang‐Hyun Oh, Ming Lun Tseng, Yuri Kivshar, Hatice Altug
 235. Lattice Plainification Leads to High Thermoelectric Performance of P‐Type PbSe Crystals
  Journal: Advanced Materials By Shibo Liu, Yi Wen, Shulin Bai, Haonan Shi, Yongxin Qin, Bingchao Qin, Dongrui Liu, Qian Cao, Xiang Gao, Lizhong Su, Cheng Chang, Xiao Zhang, Li‐Dong Zhao
 236. Dendritic Polymer‐Based Nanomedicines Remodel the Tumor Stroma: Improve Drug Penetration and Enhance Antitumor Immune Response
  Journal: Advanced Materials By Yuxin Zhang, Zaixiang Fang, Dayi Pan, Yunkun Li, Jie Zhou, Hongying Chen, Zhiqian Li, Mengli Zhu, Cong Li, Liwen Qin, Xiangyi Ren, Qiyong Gong, Kui Luo
 237. Single Atom Catalysts Remodel Tumor Microenvironment for Augmented Sonodynamic Immunotherapy
  Journal: Advanced Materials By Bijiang Geng, Jinyan Hu, Xialing He, Zhenlin Zhang, Jinming Cai, Dengyu Pan, Longxiang Shen
 238. Monochorionic Twinning in Bioengineered Human Embryo Models
  Journal: Advanced Materials By Dorian G. Luijkx, Asli Ak, Ge Guo, Clemens A. van Blitterswijk, Stefan Giselbrecht, Erik J. Vrij
 239. Focusing Micromechanical Polaritons in Topologically Nontrivial Hyperbolic Metasurfaces
  Journal: Advanced Materials By Jiang‐Po Zheng, Li‐Yang Zheng, Si‐Yuan Yu, Shi‐Li Yang, Xiao‐Chen Sun, Le Liu, Ming‐Hui Lu, Yan‐Feng Chen, Johan Christensen
 240. Color‐Tunable Organic Light‐Emitting Diodes with Single Pt (O^N^C^N)‐Dibenzofuran Emitter Exhibiting High External Quantum Efficiency of ≈30% and Superior Operational Lifetime
  Journal: Advanced Materials By Mao Mao, Huiyang Li, Kar‐Wai Lo, Dongdong Zhang, Lian Duan, Shuo Xu, Qingyun Wan, Kaixin Tan, Pengcheng An, Gang Cheng, Chi‐Ming Che
 241. All–Inorganic Perovskite Solar Cells: Defect Regulation and Emerging Applications in Extreme Environments
  Journal: Advanced Materials By Cong Shen, Tengling Ye, Peixia Yang, Guanying Chen
 242. A Nature‐Derived, Hetero‐Structured, Pro‐Healing Bioadhesive Patch for High‐Performance Sealing of Wet Tissues
  Journal: Advanced Materials By Shilin Liu, Yangfan Xiang, Zekun Liu, Lan Li, Ruyi Dang, Huicong Zhang, Feng Wei, Yuqin Chen, Xiang Yang, Mengjie Mao, Yu Shrike Zhang, Jinlin Song, Ximu Zhang
 243. Living Synthelectronics: A New Era for Bioelectronics Powered by Synthetic Biology
  Journal: Advanced Materials By Jing Sun, Ruofan Yang, Qingsong Li, Runtao Zhu, Ying Jiang, Lei Zang, Zhibo Zhang, Wei Tong, Hang Zhao, Tengfei Li, Hanfei Li, Dianpeng Qi, Guanglin Li, Xiaodong Chen, Zhuojun Dai, Zhiyuan Liu
 244. Bipolaronic Motifs Induced Spatially Separated Catalytic Sites for Tunable Syngas Photosynthesis From CO2
  Journal: Advanced Materials By Chengfeng Zhao, Chao Yang, Ximeng Lv, Shengyao Wang, Cejun Hu, Gengfeng Zheng, Qing Han
 245. Skin‐Inspired All‐Natural Biogel for Bioadhesive Interface
  Journal: Advanced Materials By Lingyi Lan, Jianfeng Ping, Huiyan Li, Chengjun Wang, Guang Li, Jizhou Song, Yibin Ying
 246. Realizing Stable Perovskite Solar Cells with Efficiency Exceeding 25.6% Through Crystallization Kinetics and Spatial Orientation Regulation
  Journal: Advanced Materials By Boxin Jiao, Yiran Ye, Liguo Tan, Yue liu, Ningyu Ren, Minghao Li, Junjie Zhou, Hang Li, Yu Chen, Xiaoyi Li, Chenyi Yi
 247. Chain‐Like Semiconductive Fillers for Dielectric Enhancement and Loss Reduction of Polymer Composites
  Journal: Advanced Materials By Xudong Wu, Anat Karlin, Vadim Beilin, Gennady E. Shter, Gideon S. Grader, Yachin Ivry, Shuheng Lin, Daniel Q. Tan
 248. Large‐Scale, Vertically Aligned 2D Subnanochannel Arrays by a Smectic Liquid Crystal Network for High‐Performance Osmotic Energy Conversion
  Journal: Advanced Materials By Junchao Liu, Chao Li, Pan Jia, JunRan Hao, Longcheng Gao, Jingxia Wang, Lei Jiang
 249. Bacterial Biohybrids for Invasion of Tumor Cells Promote Antigen Cross‐Presentation Through Gap Junction
  Journal: Advanced Materials By Wen Li, Qi‐Wen Chen, Jin‐Xuan Fan, Zi‐Yi Han, Wen‐Fang Song, Xuan Zeng, Xian‐Zheng Zhang
 250. Building‐Envelope‐Inspired, Thermomechanically Robust All‐Fiber Ceramic Meta‐Aerogel for Temperature‐Controlled Dominant Infrared Camouflage
  Journal: Advanced Materials By Hualei Liu, Xinxin Zhang, Yalong Liao, Jianyong Yu, Yi‐Tao Liu, Bin Ding
 251. Supra‐Fluorophores: Ultrabright Fluorescent Supramolecular Assemblies Derived from Conventional Fluorophores in Water
  Journal: Advanced Materials By Yuqing Lei, Yuqian Wang, Sophie K. Hill, Zihe Cheng, Qiao Song, Sébastien Perrier
 252. Photo‐Curable 3D Printing of Circularly Polarized Afterglow Metal–Organic Framework Monoliths
  Journal: Advanced Materials By Ming‐Yi Zheng, Zhi‐Bin Jin, Zhi‐Zhou Ma, Zhi‐Gang Gu, Jian Zhang
 253. Monochorionic Twinning in Bioengineered Human Embryo Models (Adv. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Materials By Dorian G. Luijkx, Asli Ak, Ge Guo, Clemens A. van Blitterswijk, Stefan Giselbrecht, Erik J. Vrij
 254. Giant X‐Ray Circular Dichroism in a Time‐Reversal Invariant Antiferromagnet
  Journal: Advanced Materials By Jun Okamoto, Ru‐Pan Wang, Yen‐Yi Chu, Hung‐Wei Shiu, Amol Singh, Hsiao‐Yu Huang, Chung‐Yu Mou, Sukhito Teh, Horng‐Tay Jeng, Kai Du, Xianghan Xu, Sang‐Wook Cheong, Chao‐Hung Du, Chien‐Te Chen, Atsushi Fujimori, Di‐Jing Huang
 255. Rational Design of New Conjugated Polymers with Main Chain Chirality for Efficient Optoelectronic Devices: Carbo[6]Helicene and Indacenodithiophene Copolymers as Model Compounds
  Journal: Advanced Materials By Clement Gedeon, Natalia Del Rio, Francesco Furlan, Andrea Taddeucci, Nicolas Vanthuyne, Vasilis G. Gregoriou, Matthew J. Fuchter, Giuliano Siligardi, Nicola Gasparini, Jeanne Crassous, Christos L. Chochos
 256. Exosome‐Inhibiting Polymeric Sonosensitizer for Tumor‐Specific Sonodynamic Immunotherapy
  Journal: Advanced Materials By Jiayan Wu, Jingsheng Huang, Jie Yu, Mengke Xu, Jing Liu, Kanyi Pu
 257. Manipulating Hetero‐Nanowire Films for Flexible and Multifunctional Thermoelectric Devices
  Journal: Advanced Materials By Cheng Chen, Feng‐Qi Xu, Yabei Wu, Xin‐Lin Li, Jie‐Long Xu, Bin Zhao, Zhen He, Jiong Yang, Wenqing Zhang, Jian‐Wei Liu
 258. High‐Performance Tandem Quantum‐Dot Light‐Emitting Diodes Based on Bulk‐Heterojunction‐Like Charge‐Generation Layers
  Journal: Advanced Materials By Taiying Zhou, Ting Wang, Jialin Bai, Shihao Liu, Hanzhuang Zhang, Wenfa Xie, Wenyu Ji
 259. Platinum Nanoparticles Regulated V2C MXene Nanoplatforms with NIR‐II Enhanced Nanozyme Effect for Photothermal and Chemodynamic Anti‐Infective Therapy
  Journal: Advanced Materials By Xiaojun He, Ya Lv, Yanling Lin, Hong Yu, Yipiao Zhang, Yuhua Tong, Chunwu Zhang
 260. Self‐Assembled Interlayer Enables High‐Performance Organic Photovoltaics with Power Conversion Efficiency Exceeding 20%
  Journal: Advanced Materials By Shitao Guan, Yaokai Li, Chang Xu, Ni Yin, Chenran Xu, Congxu Wang, Mengting Wang, Yuxi Xu, Qi Chen, Dawei Wang, Lijian Zuo, Hongzheng Chen
 261. Red Carbon Mediated Formation of Cu2O Clusters Dispersed on the Oxocarbon Framework by Fehling's Route and their Use for the Nitrate Electroreduction in Acidic Conditions
  Journal: Advanced Materials By Jingwen Ba, Hongliang Dong, Mateusz Odziomek, Feili Lai, Rui Wang, Yandong Han, Jinfu Shu, Markus Antonietti, Tianxi Liu, Wensheng Yang, Zhihong Tian
 262. High Entropy Alloys Enable Durable and Efficient Lithium‐Mediated CO2 Redox Reactions
  Journal: Advanced Materials By Liang Sun, Jodie A. Yuwono, Shilin Zhang, Biao Chen, Guanjie Li, Huanyu Jin, Bernt Johannessen, Jianfeng Mao, Chaofeng Zhang, Muhammad Zubair, Nicholas Bedford, Zaiping Guo
 263. Modulating Intracellular Dynamics for Optimized Intracellular Release and Transcytosis Equilibrium
  Journal: Advanced Materials By Guiping Yuan, Minghui Li, Yifan Zhang, Qiuyang Dong, Shiqun Shao, Zhuxian Zhou, Jianbin Tang, Jiajia Xiang, Youqing Shen
 264. Masthead: (Adv. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Materials
 265. Sequentially Processed Bulk‐Heterojunction‐Buried Structure for Efficient Organic Solar Cells with 500 nm Thickness
  Journal: Advanced Materials By Huarui Zhang, Yuqiang Liu, Guangliu Ran, Hongxiang Li, Wenkai Zhang, Pei Cheng, Zhishan Bo
 266. A Gradient Stiffness‐Programmed Circuit Board by Spatially Controlled Phase‐Transition of Supercooled Hydrogel for Stretchable Electronics Integration (Adv. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Materials By Minwoo Kim, Sangwoo Hong, Jung Jae Park, Yeongju Jung, Seok Hwan Choi, Chulmin Cho, Inho Ha, Phillip Won, Carmel Majidi, Seung Hwan Ko
 267. Tailoring Oxygen Reduction Reaction Kinetics of Fe−N−C Catalyst via Spin Manipulation for Efficient Zinc–Air Batteries
  Journal: Advanced Materials By Huiwen Zhang, Hsiao‐Chien Chen, Solmaz Feizpoor, Linfeng Li, Xia Zhang, Xuefei Xu, Zechao Zhuang, Zhishan Li, Wenyu Hu, Rony Snyders, Dingsheng Wang, Chundong Wang
 268. Color‐Tunable Organic Light‐Emitting Diodes with Single Pt (O^N^C^N)‐Dibenzofuran Emitter Exhibiting High External Quantum Efficiency of ≈30% and Superior Operational Lifetime (Adv. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Materials By Mao Mao, Huiyang Li, Kar‐Wai Lo, Dongdong Zhang, Lian Duan, Shuo Xu, Qingyun Wan, Kaixin Tan, Pengcheng An, Gang Cheng, Chi‐Ming Che
 269. Photochemical Design for Diverse Controllable Patterns in Self‐Wrinkling Films
  Journal: Advanced Materials By Wenqiang Yuan, Xinlu Deng, Zehong Wang, Tianjiao Ma, Shuzhen Yan, Xiaxin Gao, Jin Li, Xiaodong Ma, Jie Yin, Kaiming Hu, Wenming Zhang, Xuesong Jiang
 270. Dendronized Polymer‐Derived Nanomedicines for Mitochondrial Dynamics Regulation and Immune Modulation
  Journal: Advanced Materials By Xingyu Hou, Dayi Pan, Dan Zhong, Qiyong Gong, Kui Luo
 271. Stable and Highly Active Single Atom Configurations for Photocatalytic H2 Generation
  Journal: Advanced Materials By Yue Wang, Nikita Denisov, Shanshan Qin, Danielle Santos Gonçalves, Hyesung Kim, Bidyut Bikash Sarma, Patrik Schmuki
 272. A Nature‐Derived, Hetero‐Structured, Pro‐Healing Bioadhesive Patch for High‐Performance Sealing of Wet Tissues (Adv. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Materials By Shilin Liu, Yangfan Xiang, Zekun Liu, Lan Li, Ruyi Dang, Huicong Zhang, Feng Wei, Yuqin Chen, Xiang Yang, Mengjie Mao, Yu Shrike Zhang, Jinlin Song, Ximu Zhang
 273. Hydrogen Bond‐Mediated Strong Plasticization for High‐Performance Alginate Plastics
  Journal: Advanced Materials By Hao Yan, Junsheng Wang, Cong Du, Zheng Li, Hua Yuan, Zhen Xu, Yeqiang Tan
 274. Structural Design of Single‐Atom Catalysts for Enhancing Petrochemical Catalytic Reaction Process
  Journal: Advanced Materials By Min Li, Guangxun Sun, Zhidong Wang, Xin Zhang, Jiatian Peng, Fei Jiang, Junxi Li, Shu Tao, Yunqi Liu, Yuan Pan
 275. The Potential Regulation of Working Anode for Long‐Term Zero‐Volt Storage at 37 °C in Li‐Ion Batteries
  Journal: Advanced Materials By Hanchen Wang, Yingtian Liu, Mingze Jiang, Yu‐Xing Yao, Chunhua Hu, Chong Yan, Qiang Zhang, Luming Li
 276. Understanding Advanced Transition Metal‐Based Two Electron Oxygen Reduction Electrocatalysts from the Perspective of Phase Engineering
  Journal: Advanced Materials By Hongyuan Yang, Na An, Zhenhui Kang, Prashanth W. Menezes, Ziliang Chen
 277. Photothermal Mineralization of Polyolefin Microplastics via TiO2 Hierarchical Porous Layer‐Based Semiwetting Air‐Plastic‐Solid Interfaces
  Journal: Advanced Materials By Jiaqi Zhao, Peng Miao, Xuerui Zhang, Pu Wang, Zhenhua Li, Li‐Zhu Wu, Run Shi, Tierui Zhang
 278. Photoluminescent Characterization of Metal Nanoclusters: Basic Parameters, Methods, and Applications
  Journal: Advanced Materials By Hongbin Lin, Xiaorong Song, Osburg Jin Huang Chai, Qiaofeng Yao, Huanghao Yang, Jianping Xie
 279. Rational Design of Organic Electrocatalysts for Hydrogen and Oxygen Electrocatalytic Applications
  Journal: Advanced Materials By Ruiqi Cheng, Xiaoqian He, Kaiqi Li, Biao Ran, Xinlong Zhang, Yonghong Qin, Guanjie He, Huanxin Li, Chaopeng Fu
 280. Designer Lithium Reservoirs for Ultralong Life Lithium Batteries for Grid Storage
  Journal: Advanced Materials By Mengyu Tian, Yong Yan, Hailong Yu, Liubin Ben, Ziyu Song, Zhou Jin, Guanjun Cen, Jing Zhu, Michel Armand, Heng Zhang, Zhibin Zhou, Xuejie Huang
 281. A Critical Review on Room‐Temperature Sodium‐Sulfur Batteries: From Research Advances to Practical Perspectives
  Journal: Advanced Materials By Lingfei Zhao, Ying Tao, Yiyang Zhang, Yaojie Lei, Wei‐Hong Lai, Shulei Chou, Hua‐Kun Liu, Shi‐Xue Dou, Yun‐Xiao Wang
 282. Cephalopod‐Inspired Chemical‐Gated Hydrogel Actuation Systems for Information 3D‐Encoding Display (Adv. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Materials By Baoyi Wu, Muqing Si, Luqin Hua, Dong Zhang, Wanning Li, Chuanzhuang Zhao, Wei Lu, Tao Chen
 283. The Nanoplasmonic Purcell Effect in Ultrafast and High‐Light‐Yield Perovskite Scintillators
  Journal: Advanced Materials By Wenzheng Ye, Zhihua Yong, Michael Go, Dominik Kowal, Francesco Maddalena, Liliana Tjahjana, Hong Wang, Arramel Arramel, Christophe Dujardin, Muhammad Danang Birowosuto, Liang Jie Wong
 284. Regulating Surface‐Passivator Binding Priority for Efficient Perovskite Light‐Emitting Diodes
  Journal: Advanced Materials By Xinwen Sun, Weiwei Meng, Kwan Ho Ngai, Zhiguo Nie, Chuhao Luan, Wenjun Zhang, Shiang Li, Xinhui Lu, Bo Wu, Guofu Zhou, Mingzhu Long, Jianbin Xu
 285. A Solid–Liquid Bicontinuous Fiber with Strain‐Insensitive Ionic Conduction
  Journal: Advanced Materials By Huating Ye, Baohu Wu, Shengtong Sun, Peiyi Wu
 286. Tunnel‐Oriented VO2 (B) Cathode for High‐Rate Aqueous Zinc‐Ion Batteries
  Journal: Advanced Materials By Qian He, Tao Hu, Qiang Wu, Cheng Wang, Xuran Han, Zibo Chen, Yuwei Zhu, Jianyu Chen, Yu Zhang, Li Shi, Xuebin Wang, Yanwen Ma, Jin Zhao
 287. A Freestanding, Dissolution‐ and Diffusion‐Limiting, Flexible Sulfur Electrode Enables High Specific Capacity at High Mass Loading
  Journal: Advanced Materials By Qianyi Guo, Chao Wang, Jian Shang, Yu Yang, Chuan Xie, Yufeng Luo, Mingming Rong, Yi Pei, Yuan Gao, Zijian Zheng
 288. Large‐Scale, Stretchable, Self‐Protective, and Multifunctional Perovskite Luminescent Filament with Ultra‐High Stability
  Journal: Advanced Materials By Liyan Yang, Yunpeng Liu, Xiaofang Li, Mufang Li, Wei Li, Tao Wang, Dong Wang
 289. Self‐Assembly Enabled Printable Asymmetric Self‐Insulated Stretchable Conductor for Human Interface
  Journal: Advanced Materials By Salahuddin Ahmed, Marzia Momin, Jiashu Ren, Hyunjin Lee, Tao Zhou
 290. Memristive Explainable Artificial Intelligence Hardware
  Journal: Advanced Materials By Hanchan Song, Woojoon Park, Gwangmin Kim, Moon Gu Choi, Jae Hyun In, Hakseung Rhee, Kyung Min Kim
 291. A Biomimetic “Salting Out—Alignment—Locking” Tactic to Design Strong and Tough Hydrogel
  Journal: Advanced Materials By Xia Sun, Yimin Mao, Zhengyang Yu, Pu Yang, Feng Jiang
 292. X‐Ray‐Triggered CO‐Release from Gold Nanocluster: All‐in‐One Nanoplatforms for Cancer Targeted Gas and Radio Synergistic Therapy
  Journal: Advanced Materials By Lei Cao, Yating Yang, Yanlin Zheng, Wei Cheng, Minghong Chen, Tongtong Wang, Chuan Mu, Min Wu, Bin Liu
 293. From Fluorescence‐Transfer‐Lightening‐Printing‐Assisted Conductive Adhesive Nanocomposite Hydrogels toward Wearable Interactive Optical Information‐Electronic Strain Sensors
  Journal: Advanced Materials By Gongmeiyue Su, Ni Wang, Yangkun Liu, Ruoyao Zhang, Zhao Li, Yulin Deng, Ben Zhong Tang
 294. Ratiometric Fluorescence Optical Fiber Enabling Operando Temperature Monitoring in Pouch‐Type Battery
  Journal: Advanced Materials By Yuzhen Wang, Qimeng Zhang, Chenghao Yang, Zhiguo Xia
 295. Achieving Zero‐Temperature Coefficient Point Behavior by Defect Passivation for Temperature‐Immune Organic Field‐Effect Transistors
  Journal: Advanced Materials By Jiannan Qi, Kai Tie, Yue Ma, Yinan Huang, Wenbing Gong, Shougang Sun, Zhongwu Wang, Zhiyun Li, Rong Huang, Jinshun Bi, Liqiang Li, Xiaosong Chen, Wenping Hu
 296. Spatiotemporal‐Controlled NIR‐II Immune Agonist Sensitizes Cancer Immunotherapy
  Journal: Advanced Materials By Shuai Guo, Dongsheng Tang, Mengjie Zhang, Haiyin Yang, Tian Zhang, Bo Hu, Chun Xu, Yuhua Weng, Kun Shang, Yuanyu Huang
 297. Multifunctional Polyoxometalates‐Based Ionohydrogels toward Flexible Electronics
  Journal: Advanced Materials By Zhi‐Da Wang, Kai Bo, Chen‐Long Zhong, Yu‐Hang Xin, Guo‐Long Lu, Hang Sun, Song Liang, Zhen‐Ning Liu, Hong‐Ying Zang
 298. Polyelectrolyte Hydrogel‐Functionalized Photothermal Sponge Enables Simultaneously Continuous Solar Desalination and Electricity Generation Without Salt Accumulation
  Journal: Advanced Materials By Lin Li, Chaorui Xue, Qing Chang, Xiaohu Ren, Ning Li, Jinlong Yang, Shengliang Hu, Haolan Xu
 299. Visible Microfluidic Deprotonation for Aramid Nanofibers as Building Blocks of Cascade‐Microfluidic‐Processed Colloidal Aerogels
  Journal: Advanced Materials By Yafei Ding, Qingqing Cheng, Jing Lyu, Zengwei Liu, Ruizhe Yuan, Fengguo Ma, Xuetong Zhang
 300. 2D Air‐Stable Nonlayered Ferrimagnetic FeCr2S4 Crystals Synthesized via Chemical Vapor Deposition
  Journal: Advanced Materials By Lei Liu, Qin Yu, Jing Xia, Wenxiao Shi, Dong Wang, Juanxia Wu, Liming Xie, Yuansha Chen, Liying Jiao
 301. Projection Stereolithography 3D Printing High‐Conductive Hydrogel for Flexible Passive Wireless Sensing
  Journal: Advanced Materials By Yongding Sun, Jin Cui, Shiwei Feng, Jingjing Cui, Yunlong Guo, Chen Liang, Weizi Gao, Zhe Lu, Fukang Liu, Biao Zhang
 302. A Viscous‐Biofluid Self‐Pumping Organohydrogel Dressing to Accelerate Diabetic Wound Healing
  Journal: Advanced Materials By Wuyi Xiao, Xizi Wan, Lianxin Shi, Maosheng Ye, Yikai Zhang, Shutao Wang
 303. Intermediate Phase Suppression with Long Chain Diammonium Alkane for High Performance Wide‐Bandgap and Tandem Perovskite Solar Cells
  Journal: Advanced Materials By Peng Jia, Guoyi Chen, Guang Li, Jiwei Liang, Hongling Guan, Chen Wang, Dexin Pu, Yansong Ge, Xuzhi Hu, Hongsen Cui, Shengjie Du, Chao Liang, Jinfeng Liao, Guichuan Xing, Weijun Ke, Guojia Fang
 304. Cephalopod‐Inspired Chemical‐Gated Hydrogel Actuation Systems for Information 3D‐Encoding Display
  Journal: Advanced Materials By Baoyi Wu, Muqing Si, Luqin Hua, Dong Zhang, Wanning Li, Chuanzhuang Zhao, Wei Lu, Tao Chen
 305. Suppressing Element Inhomogeneity Enables 14.9% Efficiency CZTSSe Solar Cells
  Journal: Advanced Materials By Yimeng Li, Changcheng Cui, Hao Wei, Zhipeng Shao, Zucheng Wu, Shu Zhang, Xiao Wang, Shuping Pang, Guanglei Cui
 306. Breaking Fundamental Limitation of Flow‐Induced Anisotropic Growth for Large‐Scale and Fast Printing of Organic Single‐Crystal Films
  Journal: Advanced Materials By Fangming Sheng, Wei Deng, Xiaobin Ren, Xinyue Liu, Xinghan Meng, Jialin Shi, Souren Grigorian, Jiansheng Jie, Xiujuan Zhang
 307. Oxygen‐Vacancy‐Induced Formation of Pt‐Based Intermetallics on MXene with Strong Metal‐Support Interactions for Efficient Oxygen Reduction Reaction
  Journal: Advanced Materials By Yu Zhang, Qin Zhao, Bukhvalov Danil, Weiping Xiao, Xiaofei Yang
 308. Asymmetric Electron Redistribution in Niobic‐Oxygen Vacancy Associates to Tune Noncovalent Interaction in CO2 Photoreduction
  Journal: Advanced Materials By Jun Di, Chao Chen, Yao Wu, Hao Chen, Jun Xiong, Ran Long, Shuzhou Li, Li Song, Wei Jiang, Zheng Liu
 309. Macromers for Encapsulating Perovskite Photovoltaics and Achieving High Stability
  Journal: Advanced Materials By Xiaohua Tang, Tianjiao Zhang, Weijie Chen, Haiyang Chen, Zhichao Zhang, Xining Chen, Hao Gu, Shuaiqing Kang, Chuanshuai Han, Tingting Xu, Jianlei Cao, Jialei Zheng, Xuemei Ou, Yaowen Li, Yongfang Li
 310. Stabilizing Solid Electrolyte Interphase on Liquid Metal Via Dynamic Hydrogel‐Derived Carbon Framework Encapsulation
  Journal: Advanced Materials By Hanning Zhang, Wei Zhang, Dan Luo, Siyu Zhang, Lingqiao Kong, Huan Xia, Qian Xie, Gang Xu, Zhongwei Chen, Zhengming Sun
 311. Single‐Use, Metabolite Absorbing, Resonant Transducer (SMART) Culture Vessels for Label‐Free, Continuous Cell Culture Progression Monitoring
  Journal: Advanced Science By Yee Jher Chan, Dhananjay Dileep, Samuel M. Rothstein, Eric W. Cochran, Nigel F. Reuel
 312. Flexible 2D MXenes for wearable next-generation energy storage applications
  Journal: Materials Science and Engineering: R: Reports
 313. Recent progress on chiral perovskites as chiroptical active layers for next-generation LEDs
  Journal: Materials Science and Engineering: R: Reports
 314. Injectable biodegradable microcarriers for iPSC expansion and cardiomyocyte differentiation
  Journal: Advanced Science By Annalisa Bettini, Patrizia Camelliti, Daniel J. Stuckey, Richard M. Day
 315. SETMAR Facilitates the Differentiation of Thyroid Cancer by Regulating SMARCA2‐Mediated Chromatin Remodeling
  Journal: Advanced Science By Wei Zhang, Xianhui Ruan, Yue Huang, Weiyu Zhang, Guangwei Xu, Jingzhu Zhao, Jie Hao, Nan Qin, Jinjian Liu, Qian Su, Jianfeng Liu, Mei Tao, Yuqi Wang, Songfeng Wei, Xiangqian Zheng, Ming Gao
 316. A Dual‐Polarization Programmable Metasurface for Green and Secure Wireless Communication
  Journal: Advanced Science By Zheng Xing Wang, Jun Wei Wu, Hui Xu, Jun Yan Dai, Shuo Liu, Qiang Cheng, Tie Jun Cui
 317. Concurrent Preimplantation Genetic Testing and Competence Assessment of Human Embryos by Transcriptome Sequencing
  Journal: Advanced Science By Yuqian Wang, Ye Li, Xiaohui Zhu, Ming Yang, Yujun Liu, Nan Wang, Chuan Long, Ying Kuo, Ying Lian, Jin Huang, Jialin Jia, Catherine C. L. Wong, Zhiqiang Yan, Liying Yan, Jie Qiao
 318. Mapping Brain Synergy Dysfunction in Schizophrenia: Understanding Individual Differences and Underlying Molecular Mechanisms
  Journal: Advanced Science By Chaoyue Ding, Ang Li, Sangma Xie, Xiaohan Tian, Kunchi Li, Lingzhong Fan, Hao Yan, Jun Chen, Yunchun Chen, Huaning Wang, Hua Guo, Yongfeng Yang, Luxian Lv, Huiling Wang, Hongxing Zhang, Lin Lu, Dai Zhang, Zhanjun Zhang, Meng Wang, Tianzi Jiang, Bing Liu
 319. Picrasidine S Induces cGAS‐Mediated Cellular Immune Response as a Novel Vaccine Adjuvant
  Journal: Advanced Science By Xiaofan Ding, Mengxue Sun, Fusheng Guo, Xinmin Qian, Haoyu Yuan, Wenjiao Lou, Qixuan Wang, Xiaoguang Lei, Wenwen Zeng
 320. Operando Colorations from Real‐Time Growth of 3D‐Printed Nanoarchitectures
  Journal: Advanced Materials By Bingyan Liu, Qiling Liu, Jicheng Feng
 321. Switching Hydrophobic Interface with Ionic Valves for Reversible Zinc Batteries
  Journal: Advanced Materials By Di Tang, Xinyue Zhang, Daliang Han, Changjun Cui, Zishan Han, Lu Wang, Zhiguo Li, Bo Zhang, Yingxin Liu, Zhe Weng, Quan‐Hong Yang
 322. Reversing EZH2‐Mediated Epigenetic Silence with Photodynamic Polymeric Nanoparticles for Synergistically Enhanced Antitumor Immunotherapy
  Journal: Advanced Functional Materials By Lei Cao, Dongsheng Tang, Zhen Yu, Yue Shen, Yang Wang, Yue‐Qin Li, Juan Chen, Zhao‐Qian Liu, Ji‐Ye Yin, Haihua Xiao, Xiang‐Ping Li
 323. Extreme Hydrogel Bioelectronics
  Journal: Advanced Functional Materials By Xuecheng He, Dingyao Liu, Binbin Cui, Hao Huang, Shilei Dai, Ivo Pang, Yuchun Qiao, Tailin Xu, Shiming Zhang
 324. Functional Prototissues Using Artificial Cells as Building Blocks and Their Biomedical Applications
  Journal: Advanced Functional Materials By Xiangxiang Zhang, Chao Li, Boyu Yang, Weichen Wang, Jingjing Zhao, Wan Zhao, Mingdong Dong, Xiaojun Han
 325. An Intelligent, Recyclable, Biomass Film for Adaptive Day‐Night and Year‐Round Energy Savings
  Journal: Advanced Functional Materials By Zhi‐Wei Zeng, Bo Tang, Fu‐Rong Zeng, Hao Chen, Shi‐Qiang Chen, Bo‐Wen Liu, Yu‐Zhong Wang, Hai‐Bo Zhao
 326. Antimicrobial Peptide Coating of TiO2 Nanoparticles for Boosted Antimicrobial Effects
  Journal: Advanced Functional Materials By Lucrezia Caselli, Tanja Traini, Samantha Micciulla, Federica Sebastiani, Sebastian Köhler, Emilie Marie Nielsen, Ragna Guldsmed Diedrichsen, Maximilian W. A. Skoda, Martin Malmsten
 327. Residue‐Free Droplet Transport Against Gravity via Wettability‐Patterned Liquid‐Like Surfaces
  Journal: Advanced Functional Materials By Xiaoxiao Zhao, Mohammad Soltani, Kevin Golovin
 328. Freezing, Salting‐Out and Mineralization — A Simple, Universal and Modular Strategy for Constructing Mineralized Hydrogels
  Journal: Advanced Functional Materials By Liupan Xu, Haifei Kang, Wenying Wei, Takashi Goto, Xiaopei Wu, Honglian Dai
 329. Improving Charge Transfer Beyond Conventional Heterojunction Photoelectrodes: Fundamentals, Strategies and Applications
  Journal: Advanced Functional Materials By Jiaming Miao, Yilong Yang, Peng Cui, Changzhou Ru, Kan Zhang
 330. Is Fluorine Incorporation in the La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ Improving Its Electrochemical Behavior for Solid Oxide Cells Applications?
  Journal: Advanced Energy Materials By Zonghao Shen, Jean‐Marc Bassat, Sebastien Fourcade, Alain Demourgues, Etienne Durand, Lionel Teule‐Gay, Mathieu Duttine, Jacinthe Gamon
 331. Rapid and Precise Molecular Nanofiltration Using Ultra‐Thin‐Film Membranes Derived from 6,6′‐Dihydroxy‐2,2′‐biphenyldiamine
  Journal: Advanced Functional Materials By Youcai Chen, Wenxiong Shi, Shao‐Lu Li, Mengfan Wang, Jian Wang, Shuang Hao, Genghao Gong, Chunchun Ye, Neil B. McKeown, Yunxia Hu
 332. Boosting Aluminum Adsorption and Deposition on Single‐Atom Catalysts in Aqueous Aluminum‐Ion Battery
  Journal: Advanced Energy Materials By Erhai Hu, Bei‐Er Jia, Wei Nong, Chenguang Zhang, Bing Zhu, Dongshuang Wu, Jiawei Liu, Chao Wu, Shibo Xi, Dong Xia, Mingsheng Zhang, Man‐Fai Ng, Afriyanti Sumboja, Kedar Hippalgaonkar, Qingyu Yan
 333. Coaxial‐Spun Hollow Liquid Crystal Elastomer Fiber as a Versatile Platform for Functional Composites
  Journal: Advanced Functional Materials By Mingzhe Li, Farzad Gholami, Liang Yue, Marcus R. Fratarcangeli, Elias Black, Shinnosuke Shimokawa, Tsuyoshi Nomura, Masato Tanaka, Hiroki Kobayashi, Yuyang Song, H. Jerry Qi
 334. First Structured Uranium‐Based Monoliths Produced via Vat Photopolymerization for Nuclear Applications
  Journal: Advanced Functional Materials By Alice Zanini, Pedro Amador Celdran, Olaf Walter, Sara Maria Carturan, Jacobus Boshoven, Antonio Bulgheroni, Lisa Biasetto, Mattia Manzolaro, Rachel Eloirdi, Stefano Corradetti, Giorgia Franchin
 335. Integrated Multi‐Channel Responsive Switches in a Room‐Temperature Crystal Actuator
  Journal: Advanced Functional Materials By Ming‐Liang Jin, Xiang‐Bin Han, Cheng‐Dong Liu, Bei‐Dou Liang, Chang‐Qing Jing, Wei Wang, Chang‐Chun Fan, Tong‐Yu Ju, Jing‐Meng Zhang, Wen Zhang
 336. Persistent Room‐Temperature Phosphorescent Organohydrogels Based on Nonaromatic Luminogens Crosslinked by Hydrogen Bonds
  Journal: Advanced Functional Materials By Junwen Deng, Deyu Liu, Haiqi Liu, Linxuan Yu, Yunhao Bai, Jinsheng Xiao, Huiliang Wang
 337. Transplantation of Pre‐Differentiated 3D Neural Spheroids in Decellularized Extracellular Matrix Microgels Promotes Neuronal Network Reconstruction and Functional Recovery after Severe Spinal Cord Contusion
  Journal: Advanced Functional Materials By Kexin Zhang, Zilong Rao, Huiying Zuo, Hanyu Chu, Jiaxin Chen, Rui Cui, Shengwen Zhu, Xiaodong Guo, Yong Hu, Daping Quan, Ying Bai
 338. Generation and Propagation of Ultrafast Terahertz Magnons in Atomically Architectured Nanomagnets
  Journal: Nano Letters By Khalil Zakeri
 339. The Rise Of Xene Hybrids
  Journal: Advanced Materials By Prashant Kumar, Gurwinder Singh, Xinwei Guan, Soumyabrata Roy, Jangmee Lee, In Young Kim, Xiaomin Li, Fanxing Bu, Rohan Bahadur, Sathvik Ajay Iyengar, Jiabao Yi, Dongyuan Zhao, Pulickel M. Ajayan, Ajayan Vinu
 340. Hierarchical Protofilament Intertwining Rules the Formation of Mixed‐Curvature Amyloid Polymorphs
  Journal: Advanced Science By Jiangtao Zhou, Salvatore Assenza, Meltem Tatli, Jiawen Tian, Ioana M. Ilie, Eugene L. Starostin, Amedeo Caflisch, Tuomas P. J. Knowles, Giovanni Dietler, Francesco S. Ruggeri, Henning Stahlberg, Sergey K. Sekatskii, Raffaele Mezzenga
 341. Discovery of Antimicrobial Lysins from the “Dark Matter” of Uncharacterized Phages Using Artificial Intelligence
  Journal: Advanced Science By Yue Zhang, Runze Li, Geng Zou, Yating Guo, Renwei Wu, Yang Zhou, Huanchun Chen, Rui Zhou, Rob Lavigne, Phillip J. Bergen, Jian Li, Jinquan Li
 342. Adaptive Signal Modulation Evolved by the Inherent Nonlinearity of Phase-Change Quantum-Dot String
  Journal: Nano Letters By Qin Wan
 343. Replicating CD Nanogrooves onto PDMS to Guide Nanowire Growth for Monolithic Flexible Photodetectors with High Bending‐Stable UV–vis–NIR Photoresponse
  Journal: Advanced Science By Hanyu Liu, Wei Zhou, Xiangtao Chen, Pingyang Huang, Xingyu Wang, Guofu Zhou, Jinyou Xu
 344. Mechanism for Local‐Atomic Structure Changes in Chalcogenide‐based Threshold‐Switching Devices
  Journal: Advanced Science By Minwoo Choi, Ha‐Jun Sung, Bonwon Koo, Jong‐Bong Park, Wooyoung Yang, Youngjae Kang, Yongyoung Park, Yongnam Ham, Dong‐Jin Yun, Dongho Ahn, Kiyeon Yang, Chang Seung Lee
 345. Enhanced Electromechanical Response Due to Inhomogeneous Strain in Monolayer MoS2
  Journal: Nano Letters By Claire M. Ganski
 346. Multiplexed In Vivo Imaging with Fluorescence Lifetime‐Modulating Tags
  Journal: Advanced Science By Lina El Hajji, France Lam, Maria Avtodeeva, Hela Benaissa, Christine Rampon, Michel Volovitch, Sophie Vriz, Arnaud Gautier
 347. Isomerization Engineering of Solid Additives Enables Highly Efficient Organic Solar Cells via Manipulating Molecular Stacking and Aggregation of Active Layer
  Journal: Advanced Materials By Yawei Miao, Yanna Sun, Wentao Zou, Xu Zhang, Yuanyuan Kan, Wenqing Zhang, Xinyue Jiang, Xunchang Wang, Renqiang Yang, Xiaotao Hao, Longlong Geng, Huajun Xu, Ke Gao
 348. [ASAP] Mitigation of Halide Segregation by Cation Composition Management in Wide Bandgap Perovskites
  Journal: ACS Energy Letters By Majid Safdari, Daehan Kim, Adam Balvanz, and Mercouri G. Kanatzidis
 349. Photo‐metallo‐immunotherapy: Fabricating Chromium‐Based Nanocomposites to Enhance CAR‐T Cell Infiltration and Cytotoxicity against Solid Tumors
  Journal: Advanced Materials By Qingshuang Zou, Ke Liao, Guangchao Li, Xin Huang, Yongwei Zheng, Gun Yang, Min Luo, Evelyn Y. Xue, Chuanqing Lan, Shuai Wang, Yao Shen, Dixian Luo, Dennis K. P. Ng, Quan Liu
 350. 20.2% Efficiency Organic Photovoltaics Employing a π‐Extension Quinoxaline‐Based Acceptor with Ordered Arrangement
  Journal: Advanced Materials By Zhenyu Chen, Jinfeng Ge, Wei Song, Xinyu Tong, Hui Liu, Xueliang Yu, Jing Li, Jingyu Shi, Lin Xie, Chengcheng Han, Quan Liu, Ziyi Ge
 351. Enhanced Thermoelectric Performance in Vacancy‐filling Heuslers due to Kondo‐like Effect
  Journal: Advanced Materials By Jiajun Chen, Zirui Dong, Qizhu Li, Binghui Ge, Jiye Zhang, Yubo Zhang, Jun Luo
 352. Interfacial Biomacromolecular Engineering Toward Stable Ah‐Level Aqueous Zinc Batteries
  Journal: Advanced Materials By Jiangtao Huang, Yunpeng Zhong, Hongwei Fu, Yunxiang Zhao, Shenglong Li, Yiman Xie, Hao Zhang, Bingan Lu, Lina Chen, Shuquan Liang, Jiang Zhou
 353. Photoactivation of Millimeters Thick Liquid Crystal Elastomers with Broadband Visible Light using Donor‐Acceptor Stenhouse Adducts
  Journal: Advanced Materials By Jesus Guillen Campos, Cassidy Tobin, Sara Sandlass, Minwook Park, Yuhang Wu, Michael Gordon, Javier Read de Alaniz
 354. Sophisticated Structural Ceramics Shaped from 3D Printed Hydrogel Preceramic Skeleton
  Journal: Advanced Materials By Xin Xu, Yixian Wang, Desheng Liu, Xingxing Yang, Yaozhong Lu, Pan Jiang, Xiaolong Wang
 355. Regulating Second Coordination Shell of Ce Atom Site and Reshaping of Carrier Enable Single-Atom Nanozyme to Efficiently Express Oxidase-like Activity
  Journal: Nano Letters By Qijun Sun
 356. Ultrafast Coherent Exciton Couplings and Many-Body Interactions in Monolayer WS2
  Journal: Nano Letters By Daniel Timmer
 357. A Resonance-Sensitive Ultralow-Frequency Raman Mode in Twisted Bilayer Graphene
  Journal: Nano Letters By Shuowen Yan
 358. Highly Water‐Rich Robust Coating for Separating Immiscible Liquids Mixtures of Wide Range of Surface Tension Differences
  Journal: Advanced Functional Materials By Hrisikesh Sarma, Subhankar Mandal, Angana Borbora, Anirban Phukan, Saurav Kumar, Manideepa Dhar, Debasmita Sarkar, Uttam Manna
 359. Manipulating Molecular Stacking to Achieve High Electron Mobility in 2D Conjugated Ultra‐Narrow Bandgap Non‐Fullerene Acceptors with Absorption Beyond 1000 nm
  Journal: Advanced Functional Materials By Xunfan Liao, Mingtao Liu, Wenchao Xie, Junwei Wang, Peipei Zhu, Shicheng Yu, Yuang Fu, Xinhui Lu, Kui Feng, Xugang Guo, Yiwang Chen
 360. Propelling Minimally Invasive Tissue Regeneration With Next‐Era Injectable Pre‐Formed Scaffolds
  Journal: Advanced Materials By Junhan Liao, Anastasia B. Timoshenko, Domenic J. Cordova, Maria D. Astudillo Potes, Bipin Gaihre, Xifeng Liu, Benjamin D. Elder, Lichun Lu, Maryam Tilton
 361. Design and Synthesis of Electrocatalysts Base on Catalysis‐Unit Engineering
  Journal: Advanced Materials By Zhe Zhang, Ziqi Zhang, Cailing Chen, Ruian Xu, Xiao‐Bo Chen, Haiyan Lu, Zhan Shi, Yu Han, Shouhua Feng
 362. Internal Electric Field‐Induced High‐Efficiency Piezo‐Photocatalytic Performance in Bimetal‐Regulated Layered Perovskite SrBi2Nb2O9
  Journal: Advanced Functional Materials By Rongshuo Guo, Xinyi Zhang, Yinxiang Chen, Ye Zhang
 363. A Versatile Cryomicroneedle Patch for Traceable Photodynamic Therapy
  Journal: Advanced Materials By Yashi Li, Xingxing Li, Gang He, Rui Ding, Youyan Li, Peng‐Hang Chen, Dong Wang, Jing Lin, Peng Huang
 364. In‐Situ Gas Permeation‐Driven Ionic Current Rectification of Heterogeneously Charged Nanopore Arrays
  Journal: Small By Sangjin Seo, Taesung Kim
 365. Cu Embedded in Co–P Nanosheets with Super Wetting Structure for Accelerated Overall Water Splitting under Simulated Industrial Conditions
  Journal: Advanced Energy Materials By Rongrong Deng, Qibo Zhang
 366. Insight into Facile Ion Diffusion in Resistive Switching Medium toward Low Operating Voltage Memory
  Journal: Nano Letters By Dinh Phuc Do
 367. Multimaterial Printing of Serpentine Microarchitectures with Synergistic Mechanical/Piezoelectric Stimulation for Enhanced Cardiac‐Specific Functional Regeneration
  Journal: Small By Kang Han, Mao Mao, Liyan Fu, Yabo Zhang, Yuming Kang, Dichen Li, Jiankang He
 368. Defect‐free Nano‐welding of Bilayer SnSe Nanoplates
  Journal: Advanced Materials By Jing‐Rong Ji, John W. Villanova, Salvador Barraza‐Lopez, Stuart S. P. Parkin, Kai Chang
 369. A DNA‐Modularized STING Agonist with Macrophage‐Selectivity and Programmability for Enhanced Anti‐Tumor Immunotherapy
  Journal: Advanced Science By Yingzhi Chen, Ruike Li, Qiao Duan, Lingling Wu, Xinyi Li, Aoxiang Luo, Yongming Zhang, Na Zhao, Kai Cui, Wenwei Wu, Tize Liu, Jian‐Bo Wan, Liufu Deng, Guiying Li, Lijun Hou, Weihong Tan, Zeyu Xiao
 370. Photo‐Electro‐Thermal Textiles for Scalable, High‐Performance, and Salt‐Resistant Solar‐Driven Desalination
  Journal: Advanced Science By Duo Xu, Can Ge, Ze Chen, Zhixun Zhang, Qian Zhang, Tao Chen, Chong Gao, Weilin Xu, Jian Fang
 371. Mechanical Neural Networks with Explicit and Robust Neurons
  Journal: Advanced Science By Tie Mei, Yuan Zhou, Chang Qing Chen
 372. Bioprotective Respirator Assembled by Defective Carbon Nitride for Long‐Term Light Triggered Health Protection
  Journal: Advanced Science By Zhenxing Zeng, Qi Zhang, Fei Ye, Xueming Dang, Xin Jiang, Guochun Lv, Xiaojing Wang, Hong Peng, Dexin Fang, Hong Xiao, Yanzong Zhang, Ganxue Wu, Jie Mao, Munir Ahmad, Shihuai Deng
 373. Microconfined Assembly of High‐Resolution and Mechanically Robust EGaIn Liquid Metal Stretchable Electrodes for Wearable Electronic Systems
  Journal: Advanced Science By Jingxuan Ma, Zicheng Sa, He Zhang, Jiayun Feng, Jiayue Wen, Shang Wang, Yanhong Tian
 374. Glutathione‐Sensitive Photosensitizer–Drug Conjugates Target the Mitochondria to Overcome Multi‐Drug Resistance in Cancer
  Journal: Advanced Science By Weiguo Song, Hekai Yang, Ying Wang, Shuzhen Chen, Wenda Zhong, Qian Wang, Wenshuo Ding, Guangzhao Xu, Chen Meng, Ying Liang, Zhe‐Sheng Chen, Shuhua Cao, Liuya Wei, Fahui Li
 375. Fibrin Hydrogels Reinforced by Reactive Microgels for Stimulus‐Triggered Drug Administration
  Journal: Small By Miriam Aischa Al Enezy‐Ulbrich, Thomke Belthle, Hanna Malyaran, Vytautas Kučikas, Hannah Küttner, Robert Dirk de Lange, Marc van Zandvoort, Sabine Neuss, Andrij Pich
 376. Revealing the Synergistic Effect of Cation and Anion Vacancies on Enhanced Fenton‐Like Reaction: The Electron Density Modulation of O 2p−Co 3d Bands
  Journal: Small By Zhimo Fang, Zhou Zhou, Zepeng Zeng, Yuan‐gu Xia, Ji Liu, Bin Hu, Kai Li, Ji‐hong Li, Qiang Lu
 377. Minimization of Energy Level Mismatch of PCBM and Surface Passivation for Highly Stable Sn‐Based Perovskite Solar Cells by Doping n‐Type Polymer
  Journal: Small By Md. Emrul Kayesh, Md. Abdul Karim, Yulu He, Yasuhiro Shirai, Masatoshi Yanagida, Ashraful Islam
 378. An Organic–Inorganic Hydrogel with Exceptional Mechanical Properties via Anion‐Induced Synergistic Toughening for Accelerating Osteogenic Differentiation
  Journal: Small By Hongmei Luo, Qifeng Mu, Ruijie Zhu, Min Li, Huanwei Shen, Honglang Lu, Longyu Hu, Jiajun Tian, Wei Cui, Rong Ran
 379. Coordination Structure Modulation in Group‐VIB Metal Doped Ag3PO4 Augments Active Site Density for Electrocatalytic Conversion of N2 to NH3
  Journal: Small By Ashmita Biswas, Mamta Devi Sharma, Samadhan Kapse, Surajit Samui, Ranjit Thapa, Santosh Gupta, Kathi Sudarshan, Ramendra Sundar Dey
 380. Unusual Dzyaloshinskii‐Moriya Interaction in Graphene/Fe3GeTe2 Van der Waals Heterostructure
  Journal: Small By Pawan Kumar Srivastava, Yasir Hassan, Seungjun Lee, Minwoong Joe, Muhammad Sabbtain Abbas, Hyobin Ahn, Ankita Tiwari, Subhasis Ghosh, Won Jong Yoo, Budhi Singh, Tony Low, Changgu Lee
 381. TiO2 Films with Macroscopic Chiral Nematic‐Like Structure Stabilized by Copper Promoting Light‐Harvesting Capability for Hydrogen Generation
  Journal: Small By Cong Wang, Sébastien R. Mouchet, Olivier Deparis, Jingwei Li, Erwan Paineau, Diana Dragoe, Hynd Remita, Mohamed Nawfal Ghazzal
 382. Ultrasmall Metal TPZ Complexes with Deep Tumor Penetration for Enhancing Radiofrequency Ablation Therapy and Inducing Antitumor Immune Responses
  Journal: Small By Licheng Zhu, Yanqiao Ren, Mengna Dong, Bo Sun, Jia Huang, Lei Chen, Xiangwen Xia, Xiangjun Dong, Chuansheng Zheng
 383. Self‐Assembly of Super‐Uniform Covalent Organic Framework Colloidal Particles into Multi‐Dimensional Ordered Superstructures
  Journal: Small By Wende Ma, Ning Zhang, Caicheng Long, Zhao Shu, Yacong Liu, Yue Lin, Dawei Lu, Qian Liu, Guibin Jiang
 384. Programmed Cascade Polydopamine Nanoclusters for Pyroptosis‐Based Tumor Immunotherapy
  Journal: Small By Zeyu Han, Yan Liang, Yan Li, Mujie Yuan, Xin Zhan, Jianqin Yan, Yong Sun, Kui Luo, Baodong Zhao, Fan Li
 385. Light‐Triggered PROTAC Nanoassemblies for Photodynamic IDO Proteolysis in Cancer Immunotherapy
  Journal: Advanced Materials By Jiwoong Choi, Byeongmin Park, Jung Yeon Park, Dongwon Shin, Sangmin Lee, Hong Yeol Yoon, Kwangmeyung Kim, Sun Hwa Kim, Yongju Kim, Yoosoo Yang, Man Kyu Shim
 386. High‐Entropy Engineering Reinforced Surface Electronic States and Structural Defects of Hierarchical Metal Oxides@Graphene Fibers towards High‐Performance Wearable Supercapacitors
  Journal: Advanced Materials By Haowei Hu, Chao Yang, Fangyuan Chen, Jiahui Li, Xiaoli Jia, Yuting Wang, Xiaolin Zhu, Zengming Man, Guan Wu, Wenxing Chen
 387. Bias‐Free Cardiac Monitoring Capsule
  Journal: Advanced Materials By Xuecheng Qu, Sijing Cheng, Ying Liu, Yiran Hu, Yizhu Shan, Ruizeng Luo, Sixian Weng, Hui Li, Hongxia Niu, Min Gu, Yubo Fan, Bojing Shi, Zhuo Liu, Wei Hua, Zhou Li, Zhong Lin Wang
 388. Ferrocene‐Based Polymer Organic Cathode for Extreme Fast Charging Lithium‐Ion Batteries with Ultralong Lifespans
  Journal: Advanced Materials By Mengjia Yin, Kairui Guo, Junchen Meng, Yong Wang, Hui Gao, Zhigang Xue
 389. Deciphering the Lithium‐ion Conduction Mechanism of LiH in Solid‐Electrolyte Interphase
  Journal: Advanced Materials By Jinran Sun, Jitong Yan, Fan Li, Jiedong Li, Jun Ma, Gaojie Xu, Pengxian Han, Guangjin Hou, Yongfu Tang, Shanmu Dong, Jianyu Huang, Guanglei Cui
 390. A Biphasic Strategy to Synergistically Accelerate Activation and CO Spillover in Formic Acid Oxidation Catalysis
  Journal: Nano Letters By Changhong Zhan
 391. Interlayer Electric Multipoles Induced by In-Plane Field from Quantum Geometric Origins
  Journal: Nano Letters By Huiyuan Zheng
 392. Electrically driven spin resonance of 4f electrons in a single atom on a surface
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 393. Full-color, time-valve controllable and Janus-type long-persistent luminescence from all-inorganic halide perovskites
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 394. Publisher Correction: High-temperature concomitant metal-insulator and spin-reorientation transitions in a compressed nodal-line ferrimagnet Mn3Si2Te6
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 395. Critical delay accumulation
  Journal: Nature Physics By Jari Saramäki
 396. Feld-induced modulation of two-dimensional electron gas at LaAlO3/SrTiO3 interface by polar distortion of LaAlO3
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 397. Porous carbon composites as clean energy materials with extraordinary methane storage capacity
  Journal: Energy Environ. Sci. By Ibtisam Alali
 398. Design and additive manufacturing of bionic hybrid structure inspired by cuttlebone to achieve superior mechanical properties and shape memory function
  Journal: International Journal of Extreme Manufacturing By Luhao Yuan, Dongdong Gu, Xin Liu, Keyu Shi, Kaijie Lin, He Liu, Han Zhang, Donghua Dai, Jianfeng Sun, Wenxin Chen and Jie Wang
 399. An overview of additively manufactured metal matrix composites: preparation, performance, and challenge
  Journal: International Journal of Extreme Manufacturing By Liang-Yu Chen, Peng Qin, Lina Zhang and Lai-Chang Zhang
 400. An Ultra-High Mass-Loading Transition Metal Phosphide Electrocatalyst for Efficient Water Splitting and Ultra-Durable Zinc-Air Batteries
  Journal: Energy Environ. Sci. By Navid Khodayar
 401. Injectable and Sprayable Fluorescent Nanoprobe for Rapid Real‐Time Detection of Human Colorectal Tumors
  Journal: Advanced Materials By Bo Zhang, Jialiang Lu, Xu Lin, Jinqiang Wang, Qi Li, Tingting Jin, Qiuqiu Shi, Yang Lu, Jingyu Zhang, Jun Deng, Yinqiong Zhang, Yu Guo, Jian Gao, Haifeng Chen, Youyou Yan, Jiahe Wu, Jianqing Gao, Jinxin Che, Xiaowu Dong, Zhen Gu, Nengming Lin
 402. Highly Horizontal Oriented Tricomponent Exciplex Host with Multiple Reverse Intersystem Crossing Channels for High‐Performance Narrowband Electroluminescence and Eye‐Protection White Organic Light‐emitting Diodes
  Journal: Advanced Materials By Denghui Liu, Guo‐Xi Yang, Zijian Chen, Wentao Xie, Deli Li, Wei Li, Jianying Lin, Xuewei Nie, Zhizhi Li, Baoyan Liang, Zhihai Yang, Zhiheng Wang, Junrong Pu, Guanwei Sun, Chenyang Shen, Mengke Li, Shi‐Jian Su
 403. Functional Covalent Organic Frameworks Microspheres Synthesized by Self‐limited Dynamic Linker Exchange for Stationary Phases
  Journal: Advanced Materials By Jiabi Xu, Guangyuan Feng, Dana Ao, Xiaojuan Li, Mengqian Li, Shengbin Lei, Yong Wang
 404. Filter‐Less Color‐Selective Photodetector Derived from Integration of Parallel Perovskite Photoelectric Response Units
  Journal: Advanced Materials By Wencan Wang, Wei Tian, Fang Chen, Jianyuan Wang, Wei Zhai, Liang Li
 405. Electrophysiological Analysis of Retinal Organoid Development Using Three‐Dimensional Microelectrodes of Liquid Metals
  Journal: Advanced Materials By Sanghoon Lee, Won Gi Chung, Han Jeong, Gang Cui, Enji Kim, Jeong Ah Lim, Hunkyu Seo, Yong Won Kwon, Suk Ho Byeon, Junwon Lee, Jang‐Ung Park
 406. Advancing Synthetic Hydrogels through Nature‐Inspired Materials Chemistry
  Journal: Advanced Materials By Bram G. Soliman, Ashley K. Nguyen, J. Justin Gooding, Kristopher A. Kilian
 407. Piezocatalysts and Piezo‐Photocatalysts: From Material Design to Diverse Applications
  Journal: Advanced Functional Materials By Pengwei Jia, Jianming Li, Hongwei Huang
 408. A Flexible Hybrid Generator for Efficient Dual Energy Conversion from Raindrops to Electricity
  Journal: Advanced Science By Yonghui Zhang, Jiahao Zhang, Huanxi Zheng, Yue Zhao, Yang Chen, Yuyang Zhou, Xiu Liu
 409. CKB Promotes Mitochondrial ATP Production by Suppressing Permeability Transition Pore
  Journal: Advanced Science By Le He, Jianghua Lin, Shaojuan Lu, Hao Li, Jie Chen, Xinyi Wu, Qixin Yan, Hailiang Liu, Hui Li, Yufeng Shi
 410. Ginsenoside Rg1 Regulates Immune Microenvironment and Neurological Recovery After Spinal Cord Injury Through MYCBP2 Delivery via Neuronal Cell‐Derived Extracellular Vesicles
  Journal: Advanced Science By Yuluo Rong, Jiaxing Wang, Tao Hu, Zhongming Shi, Chuandong Lang, Wei Liu, Weihua Cai, Yongjin Sun, Feng Zhang, Wenzhi Zhang
 411. A Non‐Coding Oligonucleotide Recruits Cutaneous CD11b+ Cells that Inhibit Thelper Responses and Promote Tregs
  Journal: Advanced Science By Kahkashan Kamal, Elina Richardsdotter‐Andersson, Aleksandra Dondalska, Marie Wahren‐Herlenius, Anna‐Lena Spetz
 412. A Multifunctional Tissue‐Engineering Hydrogel Aimed to Regulate Bacterial Ferroptosis‐Like Death and Overcoming Infection Toward Bone Remodeling
  Journal: Advanced Science By Renjie Lu, Zhiyuan Luo, Yuanyuan Zhang, Jiahao Chen, Yang Zhang, Chi Zhang
 413. Spatial Transcriptome‐Wide Profiling of Small Cell Lung Cancer Reveals Intra‐Tumoral Molecular and Subtype Heterogeneity
  Journal: Advanced Science By Zicheng Zhang, Xujie Sun, Yutao Liu, Yibo Zhang, Zijian Yang, Jiyan Dong, Nan Wang, Jianming Ying, Meng Zhou, Lin Yang
 414. Reactivity‐Tunable Fluorescent Platform for Selective and Biocompatible Modification of Cysteine or Lysine
  Journal: Advanced Science By Xiaojie Ren, Haokun Li, Hui Peng, Yang Yang, Hang Su, Chen Huang, Xuan Wang, Jie Zhang, Zhiyang Liu, Wenyu Wei, Ke Cheng, Tianyang Zhu, Zhenpin Lu, Zhengqiu Li, Qian Zhao, Ben Zhong Tang, Shao Q. Yao, Xiangzhi Song, Hongyan Sun
 415. Sequential Inhibition of PARP and BET as a Rational Therapeutic Strategy for Glioblastoma
  Journal: Advanced Science By Xin Peng, Xin Huang, Shaolu Zhang, Naixin Zhang, Shengfan Huang, Yingying Wang, Zhenxing Zhong, Shan Zhu, Haiwang Gao, Zixiang Yu, Xiaotong Yan, Zhennan Tao, Yuxiang Dai, Zhe Zhang, Xi Chen, Feng Wang, Francois X. Claret, Moshe Elkabets, Ning Ji, Yuxu Zhong, Dexin Kong
 416. Eliminating Resistance–Capacitance Coupling Shielding for Depicting the Defect Landscape in Perovskite Solar Cells by Capacitance Spectroscopy
  Journal: Advanced Science By Biao Li, Daoyong Zhang, Zhengyi Ni, Pengjie Hang, Yuxin Yao, Chenxia Kan, Xuegong Yu, Deren Yang
 417. Patient‐Derived Tumor Organoids Combined with Function‐Associated ScRNA‐Seq for Dissecting the Local Immune Response of Lung Cancer
  Journal: Advanced Science By Chang Liu, Kaiyi Li, Xizhao Sui, Tian Zhao, Ting Zhang, Zhongyao Chen, Hainan Wu, Chao Li, Hao Li, Fan Yang, Zhidong Liu, You‐Yong Lu, Jun Wang, Xiaofang Chen, Peng Liu
 418. Optical Amplification at 1.5 µm in ErIII Coordination Polymer‐Doped Waveguides Based on Intramolecular Energy Transfer
  Journal: Advanced Science By Xiaowu Shi, Yi Man, Yan He, Hui Xu, Baoping Zhang, Daquan Yu, Zhuliang Lin, Ziyue Lv, Zhiyuan Zhao, Linqi Zhang, Yongjian Chen, Dan Zhang
 419. MOF‐derived Nanoparticles with Enhanced Acoustical Performance for Efficient Mechano‐Sonodynamic Therapy
  Journal: Advanced Materials By Xueting Pan, Zezhong Huang, Juan Guo, Qingyuan Wu, Chaohui Wang, Haoyuan Zhang, Jie Zhang, Huiyu Liu
 420. Mechanochemical Recycling of Highly Cross‐Linked Thermosets: Economic‐Friendly and Pollution‐Free
  Journal: Advanced Functional Materials By Qian Shi, Tiejun Wang
 421. Breathable Dual‐Mode Leather‐Like Nanotextile for Efficient Daytime Radiative Cooling and Heating
  Journal: Advanced Materials By Ningbo Cheng, Zhaohui Wang, Yanyan Lin, Xueqin Li, Yufei Zhang, Chengfeng Ding, Chao Wang, Jing Tan, Feifei Sun, Xianfeng Wang, Jianyong Yu, Bin Ding
 422. Understanding the Role of Metal Interlayers in All‐Solid‐Electrolyte Batteries Using Operando X‐Ray Photoelectron Spectroscopy
  Journal: Advanced Energy Materials By Dong‐Jin Yun, Sewon Kim, Sung Heo, Hyung‐seok Choi, Jaeyoon Baik, JaeGwan Chung, SeonTae Park, DaEun Yu, Jaewoo Lee, Saera Kang, Changhoon Jung, Dong‐Su Ko
 423. Targeting Bacterial Persisters via Reactive Oxygen Species‐Generating Hydrogel Microspheres
  Journal: Advanced Functional Materials By Yanyang Chen, Tao Ding, Yawei Du, Shifeng Ling, Chen Meng, Pengzhen Zhuang, Ningtao Wang, Yicheng Li, Chen Zou, Jinyong Huang, Yuansheng Wu, Huzhe Liu, Wenguo Cui, Li Cao
 424. Fully Physically Crosslinked PNIPAM Ionogels with High Mechanical Properties and Temperature‐Managed Adhesion Achieved by H2O/Ionic Liquid Binary Solvents
  Journal: Advanced Functional Materials By Sijia Xu, Shaoji Wu, Ruitian Zhu, Zhiming Qiu, Yurong Yan
 425. Covalent Organic Framework Nanoarchitectonics: Recent Advances for Precious Metal Recovery
  Journal: Advanced Materials By Weikang Guo, Jiale Liu, Haijuan Tao, Juan Meng, Juan Yang, Qin Shuai, Yusuke Asakura, Lijin Huang, Yusuke Yamauchi
 426. Efficient Orbitronic Terahertz Emission Based on CoPt Alloy
  Journal: Advanced Materials By Yongshan Liu, Yong Xu, Albert Fert, Henri‐Yves Jaffrès, Tianxiao Nie, Sylvain Eimer, Xiaoqiang Zhang, Weisheng Zhao
 427. Electrospinning engineering of gas electrodes for high‐performance lithium–gas batteries
  Journal: Carbon Energy By Jingzhao Wang, Xin Chen, Jianan Wang, Xiangming Cui, Ze Wang, Guangpeng Zhang, Wei Lyu, Maxim Shkunov, S. Ravi P. Silva, Yaozu Liao, Kai Yang, Wei Yan
 428. Lubricating Microneedles System with Multistage Sustained Drug Delivery for the Treatment of Osteoarthritis
  Journal: Small By Kexin Chen, Yanlong Zhao, Weiwei Zhao, Xiaowei Mao, Dan Li, Yuguang Wang, Shaomei Shang, Hongyu Zhang
 429. Self‐Assembled DNA Nanospheres Driven by Carbon Dots for MicroRNAs Imaging in Tumor via Logic Circuit
  Journal: Small By Qiutong Chen, Xinyi Xia, Zhigang Liang, Tongshan Zuo, Guanhong Xu, Fangdi Wei, Jing Yang, Qin Hu, Zheng Zhao, Ben Zhong Tang, Yao Cen
 430. Silver Nanowires‐Based Flexible Gold Electrode Overcoming Interior Impedance of Nanomaterial Electrodes
  Journal: Small By Hongsheng Xue, Yacheng Shi, Wenshuai Tian, Meng Cao, Houyong Cao, Zhaolin Na, Ge Jiang, Zhengmu Jin, Ming‐Fei Lang, Yang Liu, Jing Sun
 431. Endoplasmic Reticulum‐Targeting Self‐Assembly Nanosheets Promote Autophagy and Regulate Immunosuppressive Tumor Microenvironment for Efficient Photodynamic Immunotherapy
  Journal: Small By Pei‐Ying Huang, Shi‐Yu Liang, Yun Xiang, Ming‐Rui Li, Mei‐Rong Wang, Li‐Han Liu
 432. Anisotropy of Anion Diffusion in All‐Inorganic Perovskite Single Crystals
  Journal: Small By Shunhong Dong, Yaoqiao Hu, Xuanyu Zhang, Zhu Guo, Rui Chen, Lingling Mao
 433. Nanohybrids of BCN‐Fe1−xS for Sodium and Lithium Hybrid Ion Capacitors
  Journal: Small By Rohan Bahadur, Ian Jason J, Yasuhiro Sakamoto, Shery Chang, Xiaojiang Yu, Mark BH Breese, Suresh K. Bhargava, Jang Mee Lee, Puspamitra Panigrahi, Ajayan Vinu
 434. An Injectable Puerarin Depot Can Potentiate Chimeric Antigen Receptor Natural Killer Cell Immunotherapy Against Targeted Solid Tumors by Reversing Tumor Immunosuppression
  Journal: Small By Yan Liu, Yu Hao, Jiahui Chen, Minming Chen, Jia Tian, Xiang Lv, Yefei Zhang, Xinxing Ma, Yehui Zhou, Liangzhu Feng
 435. Infiltrated 2D/3D Heterojunction with Tunable Electric Field Landscape for Robust Inverted Perovskite Solar Cells with over 24% Efficiency
  Journal: Small By Chen Tang, Yuan Liu, Yiting Zheng, Anxin Sun, Jianghu Liang, Xueyun Wu, Congcong Tian, Zihao Li, Jinling Chen, Jingyu Cai, Xiling Wu, Chun‐Chao Chen
 436. Enhancing the Performance of 2D Tin‐Based Pure Red Perovskite Light‐Emitting Diodes through the Synergistic Effect of Natural Antioxidants and Cyclic Molecular Additives
  Journal: Small By Chiung‐Han Chen, Ming‐Hsuan Yu, Yen‐Yu Wang, Yu‐Cheng Tseng, I‐Hsiang Chao, I‐Chih Ni, Bi‐Hsuan Lin, Yu‐Jung Lu, Chu‐Chen Chueh
 437. Masthead: (Small 25/2024)
  Journal: Small
 438. Hf and Co Dual Single Atoms Co‐Doped Carbon Catalyst Enhance the Oxygen Reduction Performance
  Journal: Small By Diancheng Duan, Junlang Huo, Jiaxiang Chen, Bin Chi, Zhangsen Chen, Shuhui Sun, Yang Zhao, He Zhao, Zhiming Cui, Shijun Liao
 439. Copper Dispersed Covalent Organic Framework for Azide–Alkyne Cycloaddition and Fast Synthesis of Rufinamide in Water
  Journal: Small By Fei Xue, Jun Zhang, Zhongcheng Ma, Zhonggang Wang
 440. Organic Nucleation: Water Rearrangement Reveals the Pathway of Ibuprofen
  Journal: Small By Hao Lu, Moritz Macht, Rose Rosenberg, Eduard Wiedenbeck, Max Lukas, Daizong Qi, Daria Maltseva, Dirk Zahn, Helmut Cölfen, Mischa Bonn
 441. Construction Strategy of Functionalized Liposomes and Multidimensional Application
  Journal: Small By Chengyun Wang, Xinyue Lan, Longjiao Zhu, Yanhui Wang, Xinru Gao, Jie Li, Hongtao Tian, Zhihong Liang, Wentao Xu
 442. Trifunctional L‐Cysteine Assisted Construction of MoO2/MoS2/C Nanoarchitecture Toward High‐Rate Sodium Storage
  Journal: Small By Feilong Gong, Zhilin Chen, Yang Zhao, Hongge Zhang, Guang Zeng, Cuijie Yao, Lihua Gong, Yonghui Zhang, Jian Liu, Shizhong Wei
 443. Progress and Challenges in Tumor Ferroptosis Treatment Strategies: A Comprehensive Review of Metal Complexes and Nanomedicine
  Journal: Small By Yanhong Su, Bing Liu, Binghan Wang, Leung Chan, Chan Xiong, Ligong Lu, Xuanjun Zhang, Meixiao Zhan, Weiling He
 444. Structural Antagonism‐Aided Conformational Regulation Enables an Aptamer‐Loop G‐Quadruplex Modular Sensor of β‐Lactoglobulin
  Journal: Small By Xinxin Wang, Ning Xu, Longjiao Zhu, He Yang, Chen Li, Hongtao Tian, Wentao Xu
 445. Designing Compatible Ceramic/Polymer Composite Solid‐State Electrolyte for Stable Silicon Nanosheet Anodes
  Journal: Small By Xianzheng Liu, Dong Wang, Xintong Wang, Deyu Wang, Yan Li, Jie Fu, Rui Zhang, Zhiyuan Liu, Yuanzhao Zhou, Guangwu Wen
 446. Stepwisely Assembled Multicomponent Fiber with High Water Content and Superior Mechanical Properties for Artificial Ligament
  Journal: Small By Hao Huang, Weijie Wang, Zexin Liu, Hanxin Jian, Bing Xue, Liping Zhu, Kan Yue, Shuguang Yang
 447. Conductive Robust Interfaces with Fluoro‐Borate Based Electrolyte Additive for 4.6 V Well‐Cycled LiNi0.90Co0.06Mn0.04O2||Li Batteries
  Journal: Small By Min Wu, Hongshun Zhao, Bo Zhou, Zhengping Ding, Kang Liang, Peng Wei, Shaopan Qin, Jianbin Li, Xiaobing Huang, Zhi Zhang, Jianmin Ma, Yurong Ren
 448. Bispecific Nanobody‐Aptamer Conjugates for Enhanced Cancer Therapy in Solid Tumors
  Journal: Small By Ya Wang, Jie Chen, Sen Zhang, Hang Jiang, Jianqing Zhu, Guangyi Jiang, Yichang Liu, Yingdi Zhu, Juan Li
 449. Dynamics of Molecular Self‐Assembly of Short Peptides at Liquid–Solid Interfaces – Effect of Charged Amino Acid Point Mutations (Small 25/2024)
  Journal: Small By Ayhan Yurtsever, Kaito Hirata, Ryohei Kojima, Keisuke Miyazawa, Kazuki Miyata, Sanhanut Kesornsit, Hadi Zareie, Linhao Sun, Katsuhiro Maeda, Mehmet Sarikaya, Takeshi Fukuma
 450. Controllable Electronic Transfer Tailoring d‐band Center via Cobalt–Oxygen‐Bridged Ru/Fe Dual‐sites for Boosted Oxygen Evolution
  Journal: Small By Yu Zhu, Shunqiang Zhang, Runzhe Chen, Zichen Wang, Wei Wu, Haoran Jiang, Heyuan Chen, Niancai Cheng
 451. A Drop‐and‐Drain Method for Convenient and Efficient Fabrication of MOF/Fiber Composites
  Journal: Small By Hyunjeong Oh, Gihyun Lee, Moonhyun Oh
 452. Ru Single Atoms Integrated into Cobalt Oxide Spinel Structure with Interstitial Carbon for Enhanced Electrocatalytic Water Oxidation
  Journal: Small By Guowei Wang, Guikai Zhang, Xu Chen
 453. InCl3‐Assisted Surface Defects Restoring to Enhance Lead‐Free Cs2ZrCl6 Nanocrystals for X‐Ray Imaging and Blue LED Applications
  Journal: Small By Hanqi Wei, Qihua Yang, Guihua Li, Xuan Liu, Junben Huang, Chujie Wang, Xiaoming Li, Gemei Cai
 454. Optoelectronic Synapse Based on 2D Electron Gas in Stoichiometry‐Controlled Oxide Heterostructures
  Journal: Small By Minkyung Lee, Youngmin Kim, Sang Hyeon Mo, Sungkyu Kim, Kitae Eom, Hyungwoo Lee
 455. Leveraging Curvature on N‐Doped Carbon Materials for Hydrogen Storage
  Journal: Small By Peter S. Rice, Gabriel Lee, Brayden Schwartz, Tom Autrey, Bojana Ginovska
 456. Recent Progress in Anti‐Tumor Nanodrugs Based on Tumor Microenvironment Redox Regulation
  Journal: Small By Lan Yao, Xiang Zhu, Yunyi Shan, Liang Zhang, Jing Yao, Hui Xiong
 457. 2D Memory Selectors with Giant Nonlinearity Enabled by Van der Waals Heterostructures (Small 25/2024)
  Journal: Small By Xiaofan Wang, Ruixi Qiao, Huan Lu, Weiwei He, Ying Liu, Tao Zhou, Dongyang Wan, Qin Wang, Yanpeng Liu, Wanlin Guo
 458. Dynamics of Molecular Self‐Assembly of Short Peptides at Liquid–Solid Interfaces – Effect of Charged Amino Acid Point Mutations
  Journal: Small By Ayhan Yurtsever, Kaito Hirata, Ryohei Kojima, Keisuke Miyazawa, Kazuki Miyata, Sanhanut Kesornsit, Hadi Zareie, Linhao Sun, Katsuhiro Maeda, Mehmet Sarikaya, Takeshi Fukuma
 459. Step‐By‐Step Standardization of the Bottom‐Up Semi‐Automated Nanocrystallization of Pharmaceuticals: A Quality By Design and Design of Experiments Joint Approach
  Journal: Small By Luis Castillo Henríquez, Badr Bahloul, Khair Alhareth, Feras Oyoun, Markéta Frejková, Libor Kostka, Tomáš Etrych, Luc Kalshoven, Alain Guillaume, Nathalie Mignet, Yohann Corvis
 460. Rational Design of Dynamically Super‐Tough and Super‐Stretchable Hydrogels for Deformable Energy Storage Devices
  Journal: Small By Funian Mo, Lifeng Hang, Maji Xu, Lukuan Cheng, Mangwei Cui, Lina Chen, Guojin Liang, Jun Wei
 461. Enantioselective Optical Trapping of Multiple Pairs of Enantiomers by Focused Hybrid Polarized Beams
  Journal: Small By Yanan Zhang, Manman Li, Shaohui Yan, Yuan Zhou, Wenyu Gao, Ruixin Niu, Xiaohao Xu, Baoli Yao
 462. Enhancing Sustainable Energy Conversion Efficiency by Incorporating Photoelectric Responsiveness into Multiporous Ionic Membrane
  Journal: Small By Weipeng Xian, Changjia Zhu, Zhuozhi Lai, Xiuhui Zuo, Qing‐Wei Meng, Liping Zheng, Sai Wang, Zhifeng Dai, Fang Chen, Shengqian Ma, Qi Sun
 463. Uniform Synthesis of Bilayer Hydrogen Substituted Graphdiyne for Flexible Piezoresistive Applications
  Journal: Small By Mukkath Joseph Josline, Soheil Ghods, Saikiran Kosame, Jun‐Hui Choi, Woongchan Kim, Sein Kim, SooHyun Chang, Sang Hwa Hyun, Seung‐Il Kim, Ji‐Yun Moon, Hyeong Gi Park, Sung Beom Cho, Heongkyu Ju, Jae‐Hyun Lee
 464. Biomimetic Multiscale Oriented PVA/NRL Hydrogel Enabled Multistimulus Responsive and Smart Shape Memory Actuator
  Journal: Small By Zhaohui Li, Zewei Li, Shihao Zhou, Jianming Zhang, Lu Zong
 465. Strain Effects in Ru‐Au Bimetallic Aerogels Boost Electrocatalytic Hydrogen Evolution
  Journal: Small By Wei Wei, Fei Guo, Cui Wang, Lingwei Wang, Zhizhi Sheng, Xiaodong Wu, Bin Cai, Alexander Eychmüller
 466. 2Memristor‐1Capacitor Integrated Temporal Kernel for High‐Dimensional Data Mapping
  Journal: Small By Sung Keun Shim, Yoon Ho Jang, Janguk Han, Jeong Woo Jeon, Dong Hoon Shin, Yeong Rok Kim, Joon‐Kyu Han, Kyung Seok Woo, Soo Hyung Lee, Sunwoo Cheong, Jaehyun Kim, Haengha Seo, Jonghoon Shin, Cheol Seong Hwang
 467. Step‐By‐Step Standardization of the Bottom‐Up Semi‐Automated Nanocrystallization of Pharmaceuticals: A Quality By Design and Design of Experiments Joint Approach (Small 25/2024)
  Journal: Small By Luis Castillo Henríquez, Badr Bahloul, Khair Alhareth, Feras Oyoun, Markéta Frejková, Libor Kostka, Tomáš Etrych, Luc Kalshoven, Alain Guillaume, Nathalie Mignet, Yohann Corvis
 468. Mulberry Leaf Lipid Nanoparticles: a Naturally Targeted CRISPR/Cas9 Oral Delivery Platform for Alleviation of Colon Diseases
  Journal: Small By Lingli Ma, Ya Ma, Qiang Gao, Shengsheng Liu, Zhenhua Zhu, Xiaoxiao Shi, Fangyin Dai, Rui L. Reis, Subhas C. Kundu, Kaiyong Cai, Bo Xiao
 469. A Distinctive Insight into Inorganic Sonosensitizers: Design Principles and Application Domains
  Journal: Small By Wen Qin, Qiaoling Yang, Chunyan Zhu, Rong Jiao, Xia Lin, Chao Fang, Jiaming Guo, Kun Zhang
 470. High‐Performance 3D Stacked Micro All‐Solid‐State Thin‐Film Lithium‐Ion Batteries Based on the Stress‐Compensation Effect
  Journal: Small By Xinru Wu, Lihao Wang, Wenqin Gu, Jian Wang, Yonghe Zhuang, Hanzi Sun, Junfu Liu, Chao Wang, Nian Shi, Xiaodong Huang
 471. An Active and Robust Catalytic Architecture of NiCo/GaN Nanowires for Light‐Driven Hydrogen Production from Methanol
  Journal: Small By Jinglin Li, Bowen Sheng, Yiqing Chen, Jiajia Yang, Ping Wang, Yixin Li, Tianqi Yu, Hu Pan, Jun Song, Lei Zhu, Xinqiang Wang, Tao Ma, Baowen Zhou
 472. A Less‐is‐More Strategy for Mitochondria‐Targeted Photodynamic Therapy of Rheumatoid Arthritis
  Journal: Small By Qingting Zuo, Jiayan Lyu, Xinran Shen, Fengju Wang, Liyun Xing, Minglu Zhou, Zhou Zhou, Lian Li, Yuan Huang
 473. All‐Scale Hierarchical Structuring, Optimized Carrier Concentration, and Band Manipulation Lead to Ultra‐High Thermoelectric Performance in Eco‐Friendly MnTe
  Journal: Small By Shahzada Zulkifal, Suniya Siddique, Zhichao Wang, Xuemei Zhang, Xinqi Huang, Qinxuan Xia, Qingtang Zhang, Song Li, Peng Wang, Di Li, Pan Ying, Yongsheng Zhang, Guodong Tang
 474. Multiplexable and Scalable Aqueous Synthesis Platform for Oleate‐Based, Bilayer‐Coated Gold Nanoparticles
  Journal: Small By Andreas Backhaus, Jillian Albrecht, Gaukhar Alzhanova, Avery Long, Wyatt Arnold, Junseok Lee, Ho‐Yin Tse, Tina T. Su, Sebastian Cruz‐Gomez, Seung Soo S. Lee, Fabian Menges, Lucas R. Parent, Lars Ratjen, Barbara Burtness, John D. Fortner, Julie B. Zimmerman
 475. Engineering Non‐precious Trifunctional Cobalt‐Based Electrocatalysts for Industrial Water Splitting and Ultra‐High‐Temperature Flexible Zinc‐Air Battery
  Journal: Small By Tengteng Gu, Jiadong Shen, Zhaoyu Sun, Fangkun Li, Chunyi Zhi, Min Zhu, Jun Liu
 476. Thiol‐Ene Click Reaction in Constructing Liquid Separation Membranes for Water Treatment
  Journal: Small By Wei Yu, Xinyi Lu, Liping Xiong, Jiaheng Teng, Cheng Chen, Bisheng Li, Bao‐Qiang Liao, Hongjun Lin, Liguo Shen
 477. Highly Dispersed Ultrasmall High‐Entropy Alloys Nanoparticles as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Reduction in Acidic Media
  Journal: Small By Huayi Kuang, Zhiyuan Xu, Xin Tan, Ke Yu, Chen Chen
 478. Self‐Cascade Nanozyme Reactor as a Cuproptosis Inducer Synergistic Inhibition of Cellular Respiration Boosting Radioimmunotherapy
  Journal: Small By Rui Li, Weiheng Zhao, Zhuo Han, Na Feng, Tingting Wu, Huihua Xiong, Wei Jiang
 479. A Highly Chemically Robust 3D Interpenetrated MOF Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of Hantzsch 1,4‐Dihydropyridines and Drug Molecules
  Journal: Small By Rupam Sahoo, Bikram Pramanik, Supriya Mondal, Madhab C. Das
 480. Triple‐Mechanism Enhanced Flexible SiO2 Nanofiber Composite Hydrogel with High Stiffness and Toughness for Cartilaginous Ligaments
  Journal: Small By Yvqing Ma, Jixian Gong, Qiujin Li, Xiuming Liu, Changsheng Qiao, Jianfei Zhang, Songnan Zhang, Zheng Li
 481. Unveiling the Structural Origins of Dynamic Diversity in Pd‐Based Metallic Glasses
  Journal: Small By Tianding Xu, Xiao‐Dong Wang, Eric M. Dufresne, Kevin A. Beyer, Pengfei An, Jingyuan Ma, Nan Wang, Suya Liu, Qing‐Ping Cao, Shao‐Qing Ding, Dong‐Xian Zhang, Lei Zheng, Jing Zhang, Tian‐Dou Hu, Zheng Jiang, Yuying Huang, Jian‐Zhong Jiang
 482. Ultraviolet Circularly Polarized Luminescence in Chiral Perovskite Nanoplatelet‐Molecular Hybrids: Direct Binding Versus Efficient Triplet Energy Transfer
  Journal: Small By Bing Tang, Qi Wei, Shixun Wang, Haochen Liu, Nanli Mou, Qi Liu, Ye Wu, Arsenii S. Portniagin, Stephen V. Kershaw, Xiaoqing Gao, Mingjie Li, Andrey L. Rogach
 483. Ultrafast Bi‐Directional Bending Moisture‐Responsive Soft Actuators through Superfine Silk Rod Modified Bio‐Mimicking Hierarchical Layered Structure
  Journal: Small By Jing Yu, Zongpu Xu, Quan Wan, Yajun Shuai, Jie Wang, Chuanbin Mao, Mingying Yang
 484. Multiplexable and Scalable Aqueous Synthesis Platform for Oleate‐Based, Bilayer‐Coated Gold Nanoparticles (Small 25/2024)
  Journal: Small By Andreas Backhaus, Jillian Albrecht, Gaukhar Alzhanova, Avery Long, Wyatt Arnold, Junseok Lee, Ho‐Yin Tse, Tina T. Su, Sebastian Cruz‐Gomez, Seung Soo S. Lee, Fabian Menges, Lucas R. Parent, Lars Ratjen, Barbara Burtness, John D. Fortner, Julie B. Zimmerman
 485. Switch Volmer‐Heyrovsky to Volmer‐Tafel Pathway for Efficient Acidic Electrocatalytic Hydrogen Evolution by Correlating Pt Single Atoms with Clusters
  Journal: Small By Junhui Wang, Wenjie Zang, Ximeng Liu, Jianguo Sun, Shibo Xi, Weihao Liu, Zongkui Kou, Lei Shen, John Wang
 486. Transepithelial Electrical Impedance Increase Following Porous Substrate Electroporation Enables Label‐Free Delivery (Small 25/2024)
  Journal: Small By Justin R. Brooks, Tyler C. Heiman, Sawyer R. Lorenzen, Ikhlaas Mungloo, Siamak Mirfendereski, Jae Sung Park, Ruiguo Yang
 487. Biomimetic Nanoplatform for Dual‐Targeted Clearance of Activated and Senescent Cancer‐Associated Fibroblasts to Improve Radiation Resistance in Breast Cancer
  Journal: Small By Chen Jian, Tingting Wu, Lulu Wang, Chen Gao, Zhiwen Fu, Qian Zhang, Chen Shi
 488. Interlayer Engineering and Prelithiation: Empowering Si Anodes for Low‐Pressure‐Operating All‐Solid‐State Batteries
  Journal: Small By Seunggoo Jun, Gwanghyun Lee, Yong Bae Song, Haechannara Lim, Ki Heon Baeck, Eun Suh Lee, Ju Yeon Kim, Dae Woo Kim, Jong Hyeok Park, Yoon Seok Jung
 489. Eu3+‐Directed Supramolecular Metallogels with Reversible Quadruple‐Stimuli Response Behaviors
  Journal: Small By Yan Chen, Huimin Li, Yakun Zhang, Zhiqiang Li, Daqing Yang
 490. Buoyancy‐Driven Micro/‐Nanomotors: From Fundamentals to Applications
  Journal: Small By Ashish Kumar Shukla, Satyapriya Bhandari, Shirsendu Mitra, Byungki Kim, Krishna Kanti Dey
 491. Manipulation of Conducting Polymer Hydrogels with Different Shapes and Related Multifunctionality
  Journal: Small By Hao Huang, Hong‐Tao Cong, Zewen Lin, Longhui Liao, Chen‐Xi Shuai, Nuo Qu, Yujiao Luo, Shengshi Guo, Qing‐Chi Xu, Hua Bai, Yuan Jiang
 492. Recent Advances in Catalyst Design and Performance Optimization of Nanostructured Cathode Materials in Zinc–Air Batteries
  Journal: Small By Haiyang Shi, Sanshuang Gao, Xijun Liu, Yin Wang, Shuxing Zhou, Qian Liu, Lei Zhang, Guangzhi Hu
 493. Modulation of Potential‐Limiting Steps in Lithium–Sulfur Batteries by Catalyst Synergy
  Journal: Small By Liqi Liu, Yichun Zheng, Yang Sun, Huilin Pan
 494. Complex Metal Oxides as Emerging Inorganic Hole‐Transporting Materials for Perovskite Solar Cells
  Journal: Small By Yu Bai, Jingsheng He, Ran Ran, Wei Zhou, Wei Wang, Zongping Shao
 495. Injectable Ozone‐Rich Nanocomposite Hydrogel Loaded with D‐Mannose for Anti‐Inflammatory and Cartilage Protection in Osteoarthritis Treatment
  Journal: Small By Hangtian Wu, Jun Wang, Yanpeng Lin, Wanling He, Jiahui Hou, Mingye Deng, Yupeng Chen, Qinwen Liu, Aiping Lu, Zhuang Cui, Daogang Guan, Bin Yu
 496. In Situ Biosynthesis of FeS Nanoparticles Boosts Current Generation in Bioelectrochemical Systems Through Efficient Electron Transfer
  Journal: Small By Yuting He, Qian Fu, Jun Li, Liang Zhang, Xun Zhu, Qiang Liao
 497. Near‐Infrared Dual‐Modal Sensing of Force and Temperature in Total Knee Replacement Using Mechanoluminescent Phosphor of Sr3Sn2O7: Nd, Yb
  Journal: Small By Wenhao Li, Sikai Wang, Minyu Jin, Lu Wang, Jinlong Nan, Ci Wang, Puxian Xiong, Qing Miao Hu, Lu Liu, Jing Ren, Jianzhong Zhang
 498. A Strategy for Enhancing Perpendicular Magnetic Anisotropy in Yttrium Iron Garnet Films (Small 25/2024)
  Journal: Small By Ying Meng, Peng Chen, Wenqing He, Haoyu Zhuang, Jiahui Li, Jing Dong, Xiangfei Li, Luyao Wang, Qinwen Guo, Junkai Yang, Yu Ji, Xi Shen, Xiaohui Yu, Guoqiang Yu, Junjie Li, Xiufeng Han, Richeng Yu
 499. Supramolecular Self‐Assembly of Proteins Promoted by Hybrid Polyoxometalates
  Journal: Small By David E. Salazar Marcano, Sarah Lentink, Jieh‐Jang Chen, Alexander V. Anyushin, Mhamad Aly Moussawi, Jenna Bustos, Bart Van Meerbeek, May Nyman, Tatjana N. Parac‐Vogt
 500. Piezoelectric Catalysis Induces Tumor Cell Senescence to Boost Chemo‐Immunotherapy
  Journal: Small By Zining Hao, Shu Guo, Wenkang Tu, Qiang Wang, Jing Wang, Xuwu Zhang, Yuchu He, Dawei Gao
 501. Improving the Efficiency and Stability of MAPbI3 Perovskite Solar Cells by Dipeptide Molecules
  Journal: Small By Mingya Li, Ziyao Yue, Zecong Ye, Huixue Li, Huanting Luo, Qing‐Dan Yang, Yecheng Zhou, Yanping Huo, Yuanhang Cheng
 502. 2D Memory Selectors with Giant Nonlinearity Enabled by Van der Waals Heterostructures
  Journal: Small By Xiaofan Wang, Ruixi Qiao, Huan Lu, Weiwei He, Ying Liu, Tao Zhou, Dongyang Wan, Qin Wang, Yanpeng Liu, Wanlin Guo
 503. Transepithelial Electrical Impedance Increase Following Porous Substrate Electroporation Enables Label‐Free Delivery
  Journal: Small By Justin R. Brooks, Tyler C. Heiman, Sawyer R. Lorenzen, Ikhlaas Mungloo, Siamak Mirfendereski, Jae Sung Park, Ruiguo Yang
 504. A Strategy for Enhancing Perpendicular Magnetic Anisotropy in Yttrium Iron Garnet Films
  Journal: Small By Ying Meng, Peng Chen, Wenqing He, Haoyu Zhuang, Jiahui Li, Jing Dong, Xiangfei Li, Luyao Wang, Qinwen Guo, Junkai Yang, Yu Ji, Xi Shen, Xiaohui Yu, Guoqiang Yu, Junjie Li, Xiufeng Han, Richeng Yu
 505. Choline Derivative as a Multifunctional Interfacial Bridge through Synergistic Effects for Improving the Efficiency and Stability of Perovskite Solar Cells
  Journal: Small By Xiangxin Meng, Qing Sun, Bo Shen, Die Hu, Bonan Kang, S. Ravi P. Silva, Lijun Wang
 506. Boosting Electrochemical Nitrogen Fixation via Regulating Surface Electronic Structure by CeO2 Hybridization
  Journal: Small By Bin Fang, Xiao Wang, Shuaishuai Zhang, Lingling Zhang, Rui Zhang, Ke Wang, Shuyan Song, Hongjie Zhang
 507. Renal Clearable Nanodots‐Engineered Erythrocytes with Enhanced Circulation and Tumor Accumulation for Photothermal Therapy of Hepatocellular Carcinoma
  Journal: Small By Quanxiao Li, Meng Jin, Zhen Ding, Danfeng Luo, Shuang Wang, Xingfu Bao, Zhen Liu, Wei Wei
 508. Kinetics Conditioning of (Electro) Chemically Stable Zn Anode with pH Regulation Toward Long‐Life Zn‐Storage Devices
  Journal: Small By Yalan Guo, Zhengang Li, Ben Niu, Heng Chen, Yu Qiao, Yulin Min, Xin Wang
 509. Mechanical Manipulation of Quantum Interference in Single‐Molecule Junctions
  Journal: Small By Amit Sil, Munirah Alsaqer, Chiara E. Spano, Adam Larbi, Simon J. Higgins, Craig M. Robertson, Mariagrazia Graziano, Sara Sangtarash, Richard J. Nichols, Hatef Sadeghi, Andrea Vezzoli
 510. Spontaneous Formation of Ultrasmall Noble Metal Nanoparticles on Cobalt‐Based Layered Double Hydroxide for Electrochemical and Environmental Catalysis
  Journal: Small By Qian Chen, Peisheng Cao, Yanying Wang, Jing Yuan, Peng Wu
 511. Novel Polytype of III–VI Metal Chalcogenides Nano Crystals Realized in Epitaxially Grown InTe
  Journal: Small By Sangmin Lee, Young‐Kyun Kwon, Miyoung Kim, Gyu‐Chul Yi
 512. Pillaring Electronic Nano‐Wires to Slice T‐Nb2O5 Laminated Particles for Durable Lithium‐Ion Batteries
  Journal: Small By Yongjian Zheng, Keyi Chen, Lei Wang, Shuangqiang Chen, Chilin Li
 513. Pt Single‐Atoms on Structurally‐Integrated 3D N‐Doped Carbon Tubes Grid for Ampere‐Level Current Density Hydrogen Evolution
  Journal: Small By Qijun Pan, Yuguang Wang, Bin Chen, Xiang Zhang, Dou Lin, Sisi Yan, Fangming Han, Huijun Zhao, Guowen Meng
 514. Evolution Mechanism of Solid‐Phase Catalysts During Catalytic Growth of Single‐Walled Carbon Nanotubes
  Journal: Small By Xuan Chen, Haiming Duan, Biaobing Cao
 515. Hollow CoFe Nanozymes Integrated with Oncolytic Peptides Designed via Machine‐Learning for Tumor Therapy
  Journal: Small By Feiyu Li, Bocheng Xu, Zijie Lu, Jiafei Chen, Yike Fu, Jie Huang, Yizhen Wang, Xiang Li
 516. High‐Performance Engineered Composites Biofabrication Using Fungi
  Journal: Small By Mingchang Zhang, Xiaoqi Zhao, Mingyang Bai, Jing Xue, Ru Liu, Yuxiang Huang, Mingzhi Wang, Jinzhen Cao
 517. Supramolecular/Dynamic Covalent Design of High‐Performance Pressure‐Sensitive Adhesive from Natural Low‐Molecular‐Weight Compounds
  Journal: Small By Sha Luo, Na Wang, Yanjuan Pan, Bo Zheng, Fenfang Li, Shengyi Dong
 518. Relieving Macrophage Dysfunction by Inhibiting SREBP2 Activity: A Hypoxic Mesenchymal Stem Cells‐Derived Exosomes Loaded Multifunctional Hydrogel for Accelerated Diabetic Wound Healing
  Journal: Small By Yan Shi, Shang Wang, Kai Wang, Ronghua Yang, Dewu Liu, Huaiwei Liao, Yuhan Qi, Keqing Qiu, Yanghong Hu, Huicai Wen, Kui Xu
 519. Hierarchically Periodic Macroporous Niobium Oxide Architecture for Enhanced Hydrogen Evolution
  Journal: Small By Lang Guo, Xiaojie Yao, Zhichen Wang, Chonghan Luo, Ling Zhou, Feng Liu, Rongbin Zhang, Xuewen Wang
 520. Sketching Precursor Evolution to Delineate Growth Pathways for Anatase (TiO2) Crystal Design
  Journal: Small By Anusha Jain, Manjesh Kumar
 521. Hydrogen‐Bonded Cocrystals Encapsulating CsPbBr3 Perovskite Nanocrystals with Enhancement of Charge Transport for Photocatalytic Reduction of Uranium
  Journal: Small By Yuan‐Jun Cai, Qiu‐Xia Luo, Qiao‐Qiao Jiang, Xin Liu, Xiao‐Juan Chen, Jin‐Lan Liu, Xiang‐Lan Mao, Jia‐Xin Qi, Ru‐Ping Liang, Jian‐Ding Qiu
 522. Effective Bidirectional Mott–Schottky Catalysts Derived from Spent LiFePO4 Cathodes for Robust Lithium−Sulfur Batteries
  Journal: Small By Mengjie Zhang, Zhongshuai Zhang, Fang Wu, Mengxiao Wang, Xiaoyuan Yu
 523. A Molecule Crowding Strategy to Stabilize Aqueous Sodium‐Ion Batteries
  Journal: Advanced Functional Materials By Jibo Ding, Qin Li, Jinyu Yang, Runting Wang, Jiafeng Ruan, Fang Fang, Dalin Sun, Fei Wang
 524. Accessible Ni‐Fe‐Oxalate Framework for Electrochemical Urea Oxidation with Radically Enhanced Kinetics
  Journal: Advanced Functional Materials By Jiseon Kim, Min‐Cheol Kim, Sang Soo Han, Kangwoo Cho
 525. Self‐Activating Phosphorus‐Rich Substrate Import Enzyme Catalytic Domains for Bone Regeneration
  Journal: Advanced Functional Materials By Qing Zhao, Jieqiong Chen, Jiajing Tang, Xiaoyu Lei, Jinzheng Zhang, Yinglong Zhang, Jidong Li, Yi Zuo, Yubao Li
 526. Wide‐Bandgap Polymers with a C(sp3)─F Polyfluoride Backbone Enable High‐Efficient Ternary Organic Solar Cells
  Journal: Advanced Functional Materials By Zhilong He, Yi Zhang, Yi Lin, Siyuan Li, Shimin Zhang, Zhongyuan Xue, Zhe Hao, Zheng Tang, Hongliang Zhong
 527. Assembly of Metal–Organic Chemical Conversion Layers as Ion Sieves along with Exposing Zn(002) Planes for Stable Zn Metal Anode
  Journal: Advanced Functional Materials By Bo Lv, Quan Zong, Yifei Yu, Chaofeng Liu, Anqiang Pan, Jiangying Wang, Daiwen Tao, Jingji Zhang, Qilong Zhang, Guozhong Cao
 528. Decoupling the Kinetic Essence of Iron‐Based Anodes through Anionic Modulation for Rational Potassium‐Ion Battery Design
  Journal: Advanced Functional Materials By Meng Ma, Kai Yao, Yikun Wang, Dina Fattakhova‐Rohlfing, Shaokun Chong
 529. Self‐Accelerating H2 Evolution Activity by In Situ Transformation on Noble‐Metal‐Free Photocatalyst of Covalent Organic Framework and Cu2O Composite
  Journal: Advanced Functional Materials By Yu‐Han Liu, Xiaoyu Chu, Yanxia Jiang, Wei Han, Ya Wang, Lu‐Hua Shao, Guiling Zhang, Feng‐Ming Zhang
 530. Metalloporphyrin Frameworks to Encapsulate Copper Oxides for Boosting Ethylene Production in Neutral Electrolyte
  Journal: Advanced Functional Materials By Mutian Ma, Likun Xiong, Yuan Dong, Qianqian Bai, Wei Hua, Zhangyi Zheng, Fenglei Lyu, Yuebin Lian, Zhihe Wei, Huihong Yuan, Zhenyang Jiao, Jian Cheng, Daqi Song, Min Wang, Zhiyuan Xing, Jun Zhong, Sheng Han, Zhao Deng, Yang Peng
 531. Masthead: (Adv. Funct. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Functional Materials
 532. Stable 2,5‐Dihydroxy‐1,4‐benzoquinone Based Organic Cathode Enabled by Coordination Polymer Formation and Binder Optimization
  Journal: Advanced Functional Materials By Xiguang Gao, Yonglin Wang, Luke T. Menezes, Zhe Huang, Holger Kleinke, Yuning Li
 533. Enhanced Al‐Storage Performance by Electronic Properties Optimization and Structural Customization in MOF‐Derived Heterostructure
  Journal: Advanced Functional Materials By Rongkai Kang, Yiqun Du, Dongmei Zhang, Chenyi Sun, Han Wang, Xingchang Zhang, Jiaqi Wan, Guowen Chen, Jianxin Zhang
 534. Ruthenium And Silver Synergetic Regulation NiFe LDH Boosting Long‐Duration Industrial Seawater Electrolysis
  Journal: Advanced Functional Materials By Hengyi Chen, Rui‐Ting Gao, Haojie Chen, Yang Yang, Limin Wu, Lei Wang
 535. Oxidation‐Responsive Supramolecular Hydrogel Based on a Simple Fmoc‐Cysteine Derivative Capable of Showing Autonomous Gel–Sol–Gel Transitions (Adv. Funct. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Functional Materials By Yuki Shintani, Hiroshi Katagiri, Masato Ikeda
 536. Necklace‐Structured Silicon Suboxide‐Based Anode Materials with Multiple Carbon Networks for Stable Lithium Storage
  Journal: Advanced Functional Materials By Yuanyuan Zhang, Wei Yang, Xue Liu, Ganggang Ma, Guangwu Hu, Zhenhui Liu, Ruohan Yu, Dingyue Zhuang, Jie Xu, Dongyuan Zhao, Liqiang Mai, Liang Zhou
 537. A Comprehensive Review of Organic Hole‐Transporting Materials for Highly Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells
  Journal: Advanced Functional Materials By Yuwei Duan, Yu Chen, Yihui Wu, Zhike Liu, Shengzhong Liu, Qiang Peng
 538. Tailoring Non‐Polar Groups of Quaternary Ammonium Salts for Inhibiting Hydrogen Evolution Reaction of Aluminum‐Air Battery
  Journal: Advanced Functional Materials By Yingjie Liu, Zepeng Gao, Zhengyu Li, Jin feng Zhang, Zhong Wu, Wenbin Hu
 539. Introducing HaNTr – Halloysite Nanotubes Targeting System for The Selective Delivery of Antibiotics
  Journal: Advanced Functional Materials By Ofer Prinz Setter, Alva Gilboa, Ghazal Shalash, Gil Refael, Hila Tarazi Riess, Carmit Shani Levi, Uri Lesmes, Ester Segal
 540. Patterned Chiral Perovskite Film for Self‐Driven Stokes Photodetectors
  Journal: Advanced Functional Materials By Chao Wang, Guoyi Li, Zhipeng Dai, Wei Tian, Liang Li
 541. Gradient Nanotwins and Enhanced Weighted Mobility Synergistically Upgrade Bi0.5Sb1.5Te3 Thermoelectric and Mechanical Performance
  Journal: Advanced Functional Materials By Kaikai Pang, Liya Miao, Qiang Zhang, Qiaoyan Pan, Yan Liu, Huilie Shi, Jingsong Li, Wenjie Zhou, Zongwei Zhang, Yuyou Zhang, Gang Wu, Xiaojian Tan, Jacques G. Noudem, Jiehua Wu, Peng Sun, Haoyang Hu, Guo‐Qiang Liu, Jun Jiang
 542. Smart Multiple Photoresponsive Tongue for Sensing Umami, Sour and Bitter Tastes Based on Tb3+ Functionalized Hydrogen‐Bonded Organic Frameworks
  Journal: Advanced Functional Materials By Zishuo Zhang, Bing Yan
 543. Revealing the Role of Binary Distortion in PMS Activation over Spinel toward Efficient New Pollutants Removal
  Journal: Advanced Functional Materials By Pengfei Wang, Zhiyong Zhao, Lijun Zhang, Sihui Zhan, Yi Li
 544. Harnessing the Power of Nature: Monodisperse Pickering Emulsion Droplets and Yolk‐Shell Microcapsules Utilizing Bee Pollen Particles
  Journal: Advanced Functional Materials By Hang Jiang, Hengxing Yu, Xin Guan, Weijie Jiang, Yunxing Li, Wei Liu, Cheng Yang, Jianzhong Jiang, Bernard P. Binks, To Ngai
 545. Hydrochromic Nanocapsule with Real Time Visual In Situ Water Level Sensing Function and Toughening Effect for Plastic Materials
  Journal: Advanced Functional Materials By Qin Wang, Peiyu He, Cheng Wei, Fengrui Liu, Xianzhong Wang, Yiding Liu, Biao Kang
 546. Ordered Phase Distribution of Quasi‐2D Perovskites Controlled by a Supramolecular Approach Enables Efficient Blue Light‐Emitting Diodes
  Journal: Advanced Functional Materials By Shichen Yuan, Tao Fang, Boning Han, Qingsong Shan, Changting Wei, Xin Zheng, Xiansheng Li, Bo Xu, Haibo Zeng
 547. Multiple Redox‐Active Cyano‐Substituted Organic Compound Integrated with MXene Nanosheets for High‐Performance Flexible Aqueous Zn‐Ion Battery
  Journal: Advanced Functional Materials By Doudou Zhao, Zhirui Li, Da Xu, Zhenglong Yang
 548. Thermal Computing with Mechanical Transistors (Adv. Funct. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Functional Materials By Huyue Chen, Chao Song, Jiahao Wu, Bihui Zou, Zhihan Zhang, Zhiyuan Hu, An Zou, Zhaoguang Wang, Yuljae Cho, Zhuoqing Yang, Wenming Zhang, Lei Shao, Jaehyung Ju
 549. High Entropy‐Driven Role of Oxygen Vacancies for Water Oxidation
  Journal: Advanced Functional Materials By Yifan Liu, Caichao Ye, Long Chen, Jinbo Fan, Chao Liu, Liang Xue, Jingwen Sun, Wenqing Zhang, Xin Wang, Pan Xiong, Junwu Zhu
 550. Injectable and Microporous Microgel Assembly with Sequential Bioactive Factor Release for the Endogenous Repair of Nucleus Pulposus
  Journal: Advanced Functional Materials By Huitong Luo, Zetao Wang, Fanglei Yu, Zhiyu Zhou, Jianmin Wang, Dafu Chen, Qi Feng, Xiaodong Cao
 551. iWood: An Intelligent Iontronic Device for Human‐Wood Interactions
  Journal: Advanced Functional Materials By Bin Li, Ruiqing Ge, Wenwen Du, Zhenning Wang, Tao Peng, Ruojiang Wang, Yu Chang, Tingrui Pan
 552. Oxidation‐Responsive Supramolecular Hydrogel Based on a Simple Fmoc‐Cysteine Derivative Capable of Showing Autonomous Gel–Sol–Gel Transitions
  Journal: Advanced Functional Materials By Yuki Shintani, Hiroshi Katagiri, Masato Ikeda
 553. Thermal Computing with Mechanical Transistors
  Journal: Advanced Functional Materials By Huyue Chen, Chao Song, Jiahao Wu, Bihui Zou, Zhihan Zhang, Zhiyuan Hu, An Zou, Zhaoguang Wang, Yuljae Cho, Zhuoqing Yang, Wenming Zhang, Lei Shao, Jaehyung Ju
 554. Metastructure “Trap” Coating by Acoustic Confinement Effect for Antibacterial Sonothermal Therapy
  Journal: Advanced Functional Materials By Shiwei Guan, Shuhan Chen, Xianming Zhang, Haifeng Zhang, Xingdan Liu, Zhiyu Hou, Fang Wang, Shi Qian, Hongqin Zhu, Ji Tan, Xuanyong Liu
 555. Memory‐Processing‐Display Integrated Hardware with All‐In‐One Structure for Intelligent Image Processing
  Journal: Advanced Functional Materials By Liuting Shan, Rengjian Yu, Zhenjia Chen, Xianghong Zhang, Changsong Gao, Minrui Lian, Yuanyuan Hu, Tailiang Guo, Huipeng Chen
 556. Rational Design of Janus Metal Atomic‐Site Catalysts for Efficient Polysulfide Conversion and Alkali Metal Deposition: Advances and Prospects
  Journal: Advanced Functional Materials By Guangfu Dai, Shouzhe Li, Menglin Shi, Lingxin Sun, Ying Jiang, Kwun Nam Hui, Zhengqing Ye
 557. Covalent Phenanthroline‐Porphyrin Polymer for Aminocarbonylation through Electro/Thermocatalytic Tandem Processes: Extending Chemical Valorization of CO2
  Journal: Advanced Functional Materials By Qing Li, Dong‐Dong Ma, Shenghua Zhou, Wen‐Bo Wei, Shu‐Guo Han, Qi‐Long Zhu
 558. Magneto‐Responsive Bistable Structures with Rate‐Dependent Actuation Modes
  Journal: Advanced Functional Materials By Carlos Perez‐Garcia, Josue Aranda‐Ruiz, Maria Luisa Lopez‐Donaire, Ramon Zaera, Daniel Garcia‐Gonzalez
 559. Tunable Ionic Sieving Membrane via Reactive Layer‐By‐Layer Assembly of Porous Organic Cages
  Journal: Advanced Functional Materials By Yu Zhang, Zhan Hao, Ismail Hussein, Zhi Wang, Song Zhao
 560. Nanodiamond Implanted Zinc Metal Anode for Long‐Life Aqueous Zinc Ion Batteries
  Journal: Advanced Functional Materials By Meiling Wang, Jin Zhang, Mengqi Wu, Di Yang, Peiyan Sun, Jie Sun, Zeyu Zhang, Xibang Chen, Junjie Ba, Yizhan Wang, Jingyi Qiu, Yingjin Wei
 561. Rolling Stone Gathers Moss: Rolling Microneedles Generate Meta Microfluidic Microneedles (MMM)
  Journal: Advanced Functional Materials By Qian Zhou, Kaiyi Dong, Meng Wei, Bingfang He, Bingbing Gao
 562. Boosting Efficiency and Stability of NiOx‐Based Inverted Perovskite Solar Cells Through D–A Type Semiconductor Interface Modulation
  Journal: Advanced Functional Materials By Xianglang Sun, Chunlei Zhang, Danpeng Gao, Shoufeng Zhang, Bo Li, Jianqiu Gong, Shuai Li, Shuang Xiao, Zonglong Zhu, Zhong'an Li
 563. Te Cluster Engineering for Tunable Optical Response
  Journal: Advanced Functional Materials By Quan Dong, Yupeng Huang, Jingfei Chen, Ke Zhang, Xu Feng, Xueliang Li, Jianrong Qiu, Shifeng Zhou
 564. Rational Design of Near‐Infrared Polymer Acceptors Using Steric Hindrance Strategy for High‐Performance Organic Solar Cells
  Journal: Advanced Functional Materials By Xiaoming Li, Lingyu Chen, Lingxian Meng, Chen Zhang, Xiaopeng Duan, Yuheng Man, Min Hun Jee, Lili Han, Yiyang Pan, Donghui Wei, Xiangjian Wan, Han Young Woo, Yongsheng Chen, Yanming Sun
 565. A 3D Phosphorescent Supramolecular Organic Framework in Aqueous Solution
  Journal: Advanced Functional Materials By Chenjia Yin, Zi‐Ang Yan, Ruijian Yan, Chen Xu, Bingbing Ding, Yuanhui Ji, Xiang Ma
 566. Metformin‐Mediated Immunosuppressive Microenvironment Remodeling in Combination with Chemotherapy via a Spatial‐Specific Multi‐Responsive Carrier‐Free Self‐Assembled Nanoparticle
  Journal: Advanced Functional Materials By Yujun Song, Yufan Du, Chuan Hu, Lei Lei, Lianyi Yang, Xiaorong Wang, Chaoqing Jiang, Huile Gao
 567. Semi‐Solid Thermo‐Electrochemical Cell Based Wearable Power Generator for Body Heat Harvesting
  Journal: Advanced Functional Materials By Tian Xu, Yang Tao, Yongxin Qian, Wang Li, Zheng Ma, Zusheng Zheng, Xin Li, Qinghui Jiang, Yubo Luo, Junyou Yang
 568. Magneto‐Responsive Bistable Structures with Rate‐Dependent Actuation Modes (Adv. Funct. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Functional Materials By Carlos Perez‐Garcia, Josue Aranda‐Ruiz, Maria Luisa Lopez‐Donaire, Ramon Zaera, Daniel Garcia‐Gonzalez
 569. NIR‐Excitable POM‐Encapsulated Yb‐Bi2S3 Decorated Graphene for Wearable Photoelectrochemical Sensing
  Journal: Advanced Functional Materials By Han Wang, Caoling Li, Jingwei Zhang, Zhao Yang, Junjun Li, Yu Cao, Kangbing Wu, Zhihong Liu, Junxing Hao, Xiaoxue Ye
 570. Blocking the Dendrite‐Growth of Zn Anode by Constructing Ti4O7 Interfacial Layer in Aqueous Zinc‐Ion Batteries
  Journal: Advanced Functional Materials By Yang Song, Yongduo Liu, Shijian Luo, Yuran Yang, Fadong Chen, Meng Wang, Lin Guo, Siguo Chen, Zidong Wei
 571. Humidity Stable Thermoelectric Hybrid Materials Toward a Self‐Powered Triple Sensing System
  Journal: Advanced Functional Materials By Suo Tu, Ting Tian, Tianxiao Xiao, Xiangtong Yao, Sicong Shen, Yansong Wu, Yinlong Liu, Zhenshan Bing, Kai Huang, Alois Knoll, Shanshan Yin, Suzhe Liang, Julian E. Heger, Guangjiu Pan, Matthias Schwartzkopf, Stephan V. Roth, Peter Müller‐Buschbaum
 572. Peptide‐Based Supramolecular Therapeutics for Fighting Major Diseases
  Journal: Advanced Functional Materials By Zhongyan Wang, Hongjing Luo, Heping Wang, Meng Xiao, Haixue Jia, Chunhua Ren, Jianfeng Liu
 573. Injectable Mesocellular Foam Silica Microparticles with a Dual Role of Cell‐Recruiting Scaffolds and Intracellular Delivery Vehicles for Enhanced Cancer Vaccine
  Journal: Advanced Functional Materials By Jihye Im, Youngjin Choi, Thanh Loc Nguyen, Min Kyung Kim, Jaeyun Kim
 574. Multicolor Afterglow Carbon Dots: Luminescence Regulation, Preparation, and Application
  Journal: Advanced Functional Materials By Yuqi Zhang, Lin Chen, Bin Liu, Shiping Yu, Yongzhen Yang, Xuguang Liu
 575. Nanoengineered Functional Cellulose Ionic Conductor Toward High‐ Performance All‐Solid‐State Zinc‐Ion Battery
  Journal: Advanced Functional Materials By Wen‐Bin Tu, Shuang Liang, Li‐Na Song, Xiao‐Xue Wang, Gui‐Juan Ji, Ji‐Jing Xu
 576. Electrospun Coaxial Nanowire‐Based FETs with Annular Heterogeneous Interface Gain for Intelligent Functional Electronics
  Journal: Advanced Functional Materials By Bo He, Gang He, Can Fu, Shanshan Jiang, Elvira Fortunato, Rodrigo Martins, Shouguo Wang
 577. iWood: An Intelligent Iontronic Device for Human‐Wood Interactions (Adv. Funct. Mater. 25/2024)
  Journal: Advanced Functional Materials By Bin Li, Ruiqing Ge, Wenwen Du, Zhenning Wang, Tao Peng, Ruojiang Wang, Yu Chang, Tingrui Pan
 578. Regulating the Electronic Configuration of Ni Sites by Breaking Symmetry of Ni‐Porphyrin to Facilitate CO2 Photocatalytic Reduction
  Journal: Advanced Functional Materials By Yuan‐Hui Zhong, Yang Wang, Sheng‐Yi Zhao, Ze‐Xiang Xie, Lai‐Hon Chung, Wei‐Ming Liao, Lin Yu, Wai‐Yeung Wong, Jun He
 579. Oriented Exfoliating 3D Metal–Organic Frameworks into Ultrathin Metal–Organic Nanosheets with Different Crystal Faces
  Journal: Advanced Functional Materials By Bing Shao, Xing‐Lu He, Du Huang, Yi‐Lei Xiang, Yan Luo, Yan‐Mei Wei, Linbin Jiang, Rui‐Kang Huang, Min Dong, Jin Huang
 580. A H+/Li+ Ion Exchange Induced Spinel Ion‐Conductive Interphase Stabilizes 4.5 V LiCoO2 in Sulfide‐Based All‐Solid‐State Lithium Battery
  Journal: Advanced Functional Materials By Li Feng, Zhaoxin Chen, Minghao Zhang, Shaojian Zhang, Jianhui Zheng, Denghai Xiao, Chenyu Liu, Zhan Lin
 581. Porous Carbon Cloth@CoSe2 as Kinetics‐Enhanced and High‐Loading Integrated Sulfur Host for Lithium–Sulfur Batteries
  Journal: Advanced Functional Materials By Cheng Wang, Ruiqing Liu, Wenxiu Liu, Wenfeng Zhu, Xiaoxuan Yang, Qiang Wu, Kun Xie, Lvgen Shen, Jingyi Wu, Yiran Liu, Lulu He, Zibo Chen, Jianyu Chen, Cuie Zhao, Xiujing Lin, Li Shi, Jin Zhao, Xiaomiao Feng, Gang Wu, Yanwen Ma
 582. Manipulating Molecular Motion of [1,2,5]Thiadiazolo[3,4‐g]Quinoxaline‐6,7‐Dicarboxylate Small Molecules for Highly Efficient Solar‐Thermal Water Evaporation and Thermoelectric Power Generation
  Journal: Advanced Functional Materials By Luoqing Wang, Han Wang, Shuai Yu, Nan An, Yuyu Pan, Jing Li, Tao Jia, Kai Wang, Wei Huang
 583. Near‐Ideal Schottky Junction Photodetectors Based on Semimetal‐Semiconductor Van der Waals Heterostructures
  Journal: Advanced Functional Materials By Guangcan Wang, Yang Sun, Zhe Yang, Weixi Lu, Shuo Chen, Xinhao Zhang, Heqi Ma, Tianyu Sun, Panpan Huo, Xiangyong Cui, Baoyuan Man, Xiangling Wang, Cheng Yang
 584. Efficient InGaN‐Based Red Light‐Emitting Diodes by Modulating Trench Defects
  Journal: Advanced Functional Materials By Zuojian Pan, Zhizhong Chen, Haodong Zhang, Han Yang, Chuhan Deng, Boyan Dong, Daqi Wang, Yuchen Li, Hai Lin, Weihua Chen, Fei Jiao, Xiangning Kang, Chuanyu Jia, Zhiwen Liang, Qi Wang, Guoyi Zhang, Bo Shen
 585. Lignin‐Alkali Metal Ion Self‐Catalytic System Initiated Rapid Polymerization of Hydrogel Electrolyte with High Strength and Anti‐Freezing Ability
  Journal: Advanced Functional Materials By Huawei Su, Qingqing Guo, Congde Qiao, Xingxiang Ji, Ligang Gai, Libin Liu
 586. A Multifaceted Competitive Zn–Cu Battery Unleashed by Optimizing Charge Protocols
  Journal: Advanced Functional Materials By Wenxu Shang, Yanyi Ma, Peng Tan
 587. Engineering Ferroelectric‐/Ion‐Modulated Conductance in 2D vdW CuInP2S6 for Non‐Volatile Digital Memory and Artificial Synapse
  Journal: Advanced Functional Materials By Wenjuan Ci, Peng Wang, Wuhong Xue, Hongtao Yuan, Xiaohong Xu
 588. Bimodal Block Molecule with Ether‐Type and Hydroxyl‐Type Oxygen Stabilizes Zn Anode in Super‐Dilute Electrolyte
  Journal: Advanced Functional Materials By Zena Shi, Minggang Li, Xianwei Fu, Yan Zhang, Shilong Jiao, Yong Zhao
 589. Defect Passivation Toward Designing High‐Performance Fluorinated Polymers for Liquid–Solid Contact‐Electrification and Contact‐Electro‐Catalysis
  Journal: Advanced Functional Materials By Xiao‐Fen Li, Andy Berbille, Tian‐Yu Wang, Xin Zhao, Shunning Li, Yusen Su, Huifan Li, Guixin Zhang, Ziming Wang, Laipan Zhu, Jianbo Liu, Zhong Lin Wang
 590. General Scalable Synthesis of Mesoporous Metal Oxide Nanosheets with High Crystallinity for Ultralong‐Life Li–S Batteries
  Journal: Advanced Functional Materials By Biao Wang, Jiayi Tang, Suyue Jia, Zhanqi Xing, Shaowei Chen, Yu Deng, Xiangkang Meng, Shaochun Tang
 591. General and Ultrafast Photothermal Synthesis of Atomic Metal‐Nitrogen‐Carbon Catalysts for H2O2 Electrosynthesis
  Journal: Advanced Functional Materials By Haisheng Gong, Zhichao Gong, Jingjing Liu, Gonglan Ye, Huilong Fei
 592. Novel Intelligent Photon‐Encoding Gel with Dynamically Switching Supramolecular Networks
  Journal: Advanced Functional Materials By Chengliang Duan, Bin Wang, Jinpeng Li, Jinsong Zeng, Daxian Cao, Jun Xu, Wenhua Gao, Kefu Chen
 593. Stackable and Deployable Laser‐Induced Graphene Layers Toward the Flexible Manufacturing of Smart 3D Honeycombs with Multifunctional Performance
  Journal: Advanced Functional Materials By Yan Gao, Yujie Cao, Yifan Luo, Guantao Wang, Wei Zhao, Xilun Ding, Sida Luo
 594. Photoresponsive Ru Metalloprodrug Assemblies: Red‐Light‐Controlled Self‐Delivery Systems for Enhanced Anticancer Phototherapy
  Journal: Advanced Functional Materials By Xiaolong Zeng, Zongwei Zhang, Yun‐Shuai Huang, Jiangli Fan, Xiaojun Peng, Si Wu, Wen Sun
 595. Shielding‐Anchoring Double Protection Tactics of Imidazo[1,2‐b]pyridazine Additive for Ultrastable Zinc Anode
  Journal: Advanced Functional Materials By Xingxing Gu, Yixun Du, Xiaolei Ren, Fengcan Ma, Xianfu Zhang, Meng Li, Qinghong Wang, Long Zhang, Chao Lai, Shanqing Zhang
 596. Reversible Enhancement of Electronic Conduction Caused by Phase Transformation and Interfacial Segregation in an Entropy‐Stabilized Oxide
  Journal: Advanced Functional Materials By Hasti Vahidi, Alexander D. Dupuy, Benjamin X. Lam, Justin Cortez, Pulkit Garg, Timothy J. Rupert, Julie M. Schoenung, William J. Bowman
 597. UV‐Permeable 3D Li Anodes for in situ Fabrication of Interface‐Gapless Flexible Solid‐State Lithium Metal Batteries
  Journal: Advanced Materials By Chuan Xie, Mingming Rong, Qianyi Guo, Zhenyao Wei, Zijian Chen, Qiyao Huang, Zijian Zheng
 598. Parallel, Continuous Monitoring and Quantification of Programmed Cell Death in Plant Tissue
  Journal: Advanced Science By Alexander Silva Pinto Collins, Hasan Kurt, Cian Duggan, Yasin Cotur, Philip Coatsworth, Atharv Naik, Matti Kaisti, Tolga Bozkurt, Firat Güder
 599. Probability‐Distribution‐Configurable True Random Number Generators Based on Spin‐Orbit Torque Magnetic Tunnel Junctions
  Journal: Advanced Science By Ran Zhang, Xiaohan Li, Mingkun Zhao, Caihua Wan, Xuming Luo, Shiqiang Liu, Yu Zhang, Yizhan Wang, Guoqiang Yu, Xiufeng Han
 600. Cutaneous Calcium/Calmodulin‐Dependent Protein Kinase II‐γ–Positive Sympathetic Nerves Secreting Norepinephrine Dictate Psoriasis
  Journal: Advanced Science By Yafen Yu, Weiwei Chen, Bao Li, Zhuo Li, Yirui Wang, Yiwen Mao, Wencheng Fan, Yuanming Bai, Hongbo Hu, Qi Zhen, Liangdan Sun
 601. Proteomic Identification of Small Extracellular Vesicle Proteins LAMB1 and Histone H4 for Prostate Cancer Diagnosis and Risk Stratification
  Journal: Advanced Science By Bairen Pang, Qi Wang, Haotian Chen, Zhihan Liu, Meng Han, Jie Gong, Liang Yue, Xuan Ding, Suying Wang, Zejun Yan, Yingzhi Chen, David Malouf, Joseph Bucci, Tiannan Guo, Cheng Zhou, Junhui Jiang, Yong Li
 602. Rationally Engineering pH Adaptation of Acid‐Induced Arginine Decarboxylase from Escherichia coli to Alkaline Environments to Efficiently Biosynthesize Putrescine
  Journal: Advanced Science By Li Wang, Bo Ding, Xiangyang Hu, Guohui Li, Yu Deng
 603. Masthead: (Adv. Sci. 23/2024)
  Journal: Advanced Science
 604. Artificial Intelligence‐Guided Gut‐Microenvironment‐Triggered Imaging Sensor Reveals Potential Indicators of Parkinson's Disease
  Journal: Advanced Science By Yiwei Li, Hong‐Xia Ren, Chong‐Yung Chi, Yang‐Bao Miao
 605. EZH2 Inhibition Enhances PD‐L1 Protein Stability Through USP22‐Mediated Deubiquitination in Colorectal Cancer (Adv. Sci. 23/2024)
  Journal: Advanced Science By Jiaqi Huang, Qianqian Yin, Yuqing Wang, Xin Zhou, Yunyun Guo, Yuanjun Tang, Rui Cheng, Xiaotong Yu, Jie Zhang, Chen Huang, Zhanya Huang, Jianlin Zhang, Zhengyang Guo, Xiao Huo, Yan Sun, Yanfang Li, Hao Wang, Jianling Yang, Lixiang Xue
 606. Azvudine for the Treatment of COVID‐19 in Pre‐Existing Cardiovascular Diseases: A Single‐Center, Real‐World Experience
  Journal: Advanced Science By Liu Wu, Zhong‐Han He, Ling Huang, Xin Guo, Xu‐Yong Li, Hong‐Da Zhang, Man‐Hua Chen
 607. Tumor Biomechanics Alters Metastatic Dissemination of Triple Negative Breast Cancer via Rewiring Fatty Acid Metabolism
  Journal: Advanced Science By Elysse C. Filipe, Sipiththa Velayuthar, Ashleigh Philp, Max Nobis, Sharissa L. Latham, Amelia L. Parker, Kendelle J. Murphy, Kaitlin Wyllie, Gretel S. Major, Osvaldo Contreras, Ellie T. Y. Mok, Ronaldo F. Enriquez, Suzanne McGowan, Kristen Feher, Lake‐Ee Quek, Sarah E. Hancock, Michelle Yam, Emmi Tran, Yordanos F. I. Setargew, Joanna N. Skhinas, Jessica L. Chitty, Monica Phimmachanh, Jeremy Z. R. Han, Antonia L. Cadell, Michael Papanicolaou, Hadi Mahmodi, Beata Kiedik, Simon Junankar, Samuel E. Ross, Natasha Lam, Rhiannon Coulson, Jessica Yang, Anaiis Zaratzian, Andrew M. Da Silva, Michael Tayao, Ian L. Chin, Aurélie Cazet, Maya Kansara, Davendra Segara, Andrew Parker, Andrew J. Hoy, Richard P. Harvey, Ozren Bogdanovic, Paul Timpson, David R. Croucher, Elgene Lim, Alexander Swarbrick, Jeff Holst, Nigel Turner, Yu Suk Choi, Irina V. Kabakova, Andrew Philp, Thomas R. Cox
 608. EZH2 Inhibition Enhances PD‐L1 Protein Stability Through USP22‐Mediated Deubiquitination in Colorectal Cancer
  Journal: Advanced Science By Jiaqi Huang, Qianqian Yin, Yuqing Wang, Xin Zhou, Yunyun Guo, Yuanjun Tang, Rui Cheng, Xiaotong Yu, Jie Zhang, Chen Huang, Zhanya Huang, Jianlin Zhang, Zhengyang Guo, Xiao Huo, Yan Sun, Yanfang Li, Hao Wang, Jianling Yang, Lixiang Xue
 609. Engineering of Zinc Finger Nucleases Through Structural Modeling Improves Genome Editing Efficiency in Cells
  Journal: Advanced Science By Shota Katayama, Masahiro Watanabe, Yoshio Kato, Wataru Nomura, Takashi Yamamoto
 610. Silicon Vacancies Diamond/Silk/PVA Hierarchical Physical Unclonable Functions for Multi‐Level Encryption
  Journal: Advanced Science By Fuhang Jiao, Chaonan Lin, Lin Dong, Xin Mao, Yi Wu, Fuying Dong, Zhenfeng Zhang, Junlu Sun, Shunfang Li, Xun Yang, Kaikai Liu, Lijun Wang, Chong‐Xin Shan
 611. Nanoparticles Synergize Ferroptosis and Cuproptosis to Potentiate Cancer Immunotherapy
  Journal: Advanced Science By Youyou Li, Jing Liu, Yimei Chen, Ralph R. Weichselbaum, Wenbin Lin
 612. Compositional Analysis of Complex Mixtures using Automatic MicroED Data Collection
  Journal: Advanced Science By Johan Unge, Jieye Lin, Sara J Weaver, Ampon Sae Her, Tamir Gonen
 613. Ultrathin All‐Solid‐State MoS2‐Based Electrolyte Gated Synaptic Transistor with Tunable Organic–Inorganic Hybrid Film
  Journal: Advanced Science By Jungyeop Oh, Seohak Park, Sang Hun Lee, Sungkyu Kim, Hyeonji Lee, Changhyeon Lee, Woonggi Hong, Jun‐Hwe Cha, Mingu Kang, Jun Hyup Jin, Sung Gap Im, Min Ju Kim, Sung‐Yool Choi
 614. DNA Framework‐Based Programmable Atom‐Like Nanoparticles for Non‐Coding RNA Recognition and Differentiation of Cancer Cells
  Journal: Advanced Science By Fulin Zhu, Xinyu Yang, Lilin Ouyang, Tiantian Man, Jie Chao, Shengyuan Deng, Dan Zhu, Ying Wan
 615. Designing Reliable Cathode System for High‐Performance Inorganic Solid‐State Pouch Cells
  Journal: Advanced Science By Shuying Wang, Sheng Liu, Wei Chen, Yin Hu, Dongjiang Chen, Miao He, Mingjie Zhou, Tianyu Lei, Yagang Zhang, Jie Xiong
 616. Robotic Actuation‐Mediated Quantitative Mechanogenetics for Noninvasive and On‐Demand Cancer Therapy
  Journal: Advanced Science By Yangyi Liu, Jingjing Li, Yi Zhang, Fan Wang, Juanjuan Su, Chao Ma, Shuyi Zhang, Yanan Du, Chunhai Fan, Hongjie Zhang, Kai Liu
 617. A Tellurium‐Boosted High‐Areal‐Capacity Zinc‐Sulfur Battery
  Journal: Advanced Science By Yue Zhang, Amardeep Amardeep, Zhenrui Wu, Li Tao, Jia Xu, Donald J. Freschi, Jian Liu
 618. Crossbreeding Effect of Chalcogenation and Iodination on Benzene Additives Enables Optimized Morphology and 19.68% Efficiency of Organic Solar Cells
  Journal: Advanced Science By Tao Zhou, Wenwen Jin, Yinfeng Li, Xiaopeng Xu, Yuwei Duan, Ruipeng Li, Liyang Yu, Qiang Peng
 619. Near Infrared Light‐Emitting Diodes Based on Colloidal InAs/ZnSe Core/Thick‐Shell Quantum Dots
  Journal: Advanced Science By Hossein Roshan, Dongxu Zhu, Davide Piccinotti, Jinfei Dai, Manuela De Franco, Matteo Barelli, Mirko Prato, Luca De Trizio, Liberato Manna, Francesco Di Stasio
 620. Allometric Scaling Reveals Evolutionary Constraint on Odonata Wing Cellularity via Critical Crack Length
  Journal: Advanced Science By Shahab Eshghi, Hamed Rajabi, Shaghayegh Shafaghi, Fatemeh Nabati, Sana Nazerian, Abolfazl Darvizeh, Stanislav N. Gorb
 621. Remediation of Metal Oxide Nanotoxicity with a Functional Amyloid
  Journal: Advanced Science By Yue Wang, Xiufang Liang, Nicholas Andrikopoulos, Huayuan Tang, Fei He, Xiang Yin, Yuhuan Li, Feng Ding, Guotao Peng, Monika Mortimer, Pu Chun Ke
 622. Bioinspired Mechanically Robust and Recyclable Hydrogel Microfibers Based on Hydrogen‐Bond Nanoclusters
  Journal: Advanced Science By Jingye Liang, Jishuai Xu, Jingxuan Zheng, Lijuan Zhou, Weiping Yang, Enzhao Liu, Yutian Zhu, Qiang Zhou, Yong Liu, Run Wang, Zunfeng Liu
 623. Rewiring Photosynthesis by Water‐Soluble Fullerene Derivatives for Solar‐Powered Electricity Generation
  Journal: Advanced Science By Huawei Zhu, Franco M. Cabrerizo, Jing Li, Tao He, Yin Li
 624. Sortilin‐Mediated Inhibition of TREK1/2 Channels in Primary Sensory Neurons Promotes Prediabetic Neuropathic Pain
  Journal: Advanced Science By Wei Sun, Fan Yang, Yan Wang, Yan Yang, Rui Du, Xiao‐Liang Wang, Zhi‐Xin Luo, Jun‐Jie Wu, Jun Chen
 625. Parallel, Continuous Monitoring and Quantification of Programmed Cell Death in Plant Tissue (Adv. Sci. 23/2024)
  Journal: Advanced Science By Alexander Silva Pinto Collins, Hasan Kurt, Cian Duggan, Yasin Cotur, Philip Coatsworth, Atharv Naik, Matti Kaisti, Tolga Bozkurt, Firat Güder
 626. Ionic Liquid Coating‐Driven Nanoparticle Delivery to the Brain: Applications for NeuroHIV
  Journal: Advanced Science By Christine M. Hamadani, Fakhri Mahdi, Anya Merrell, Jack Flanders, Ruofan Cao, Priyavrat Vashisth, Gaya S. Dasanayake, Donovan S. Darlington, Gagandeep Singh, Mercedes C. Pride, Wake G. Monroe, George R. Taylor, Alysha N. Hunter, Gregg Roman, Jason J. Paris, Eden E. L. Tanner
 627. A Self‐Amplifying ROS‐Responsive Nanoplatform for Simultaneous Cuproptosis and Cancer Immunotherapy
  Journal: Advanced Science By Hangyi Wu, Zhenhai Zhang, Yanni Cao, Yuhan Hu, Yi Li, Lanyi Zhang, Xinyi Cao, Haitong Wen, Youwen Zhang, Huixia Lv, Xin Jin
 628. Cation‐Loaded Porous Mg2+‐Zeolite Layer Direct Dendrite‐Free Deposition toward Long‐Life Lithium Metal Anodes
  Journal: Advanced Science By Ben Su, Xingyu Wang, Lei Chai, Sida Huo, Jingyi Qiu, Qiang Huang, Shuang Li, Yue Wang, Wendong Xue
 629. High‐Power‐Density Rechargeable Hybrid Alkali/Acid Zn–Air Battery Performance Through Value‐Added Conversion Charging
  Journal: Advanced Science By Ximeng Yin, Wei Sun, Kai Chen, Zhiwen Lu, Junxiang Chen, Pingwei Cai, Zhenhai Wen
 630. Boosting 2000‐Fold Hypergolic Ignition Rate of Carborane by Substitutes Migration in Metal Clusters
  Journal: Advanced Science By Jia‐Hong Huang, Ao‐Qi Ji, Zhao‐Yang Wang, Qian‐You Wang, Shuang‐Quan Zang
 631. Human MHC Class II and Invariant Chain Knock‐in Mice Mimic Rheumatoid Arthritis with Allele Restriction in Immune Response and Arthritis Association
  Journal: Advanced Science By Laura Romero‐Castillo, Taotao Li, Nhu‐Nguyen Do, Outi Sareila, Bingze Xu, Viktoria Hennings, Zhongwei Xu, Carolin Svensson, Ana Oliveira‐Coelho, Zeynep Sener, Vilma Urbonaviciute, Olov Ekwall, Harald Burkhardt, Rikard Holmdahl
 632. Tissue‐Penetrating Ultrasound‐Triggered Hydrogel for Promoting Microvascular Network Reconstruction
  Journal: Advanced Science By Zhenyu Zhao, Yin Zhang, Chen Meng, Xiaoyun Xie, Wenguo Cui, Keqiang Zuo
 633. UV‐Triggered Hydrogel Coating of the Double Network Polyelectrolytes for Enhanced Endothelialization
  Journal: Advanced Science By Xing‐wang Wang, Yi‐jing Yin, Jing Wang, Hong‐mei Yu, Qian Tang, Zhao‐yang Chen, Guo‐sheng Fu, Ke‐feng Ren, Jian Ji, Lu Yu
 634. Rational Design and Precise Synthesis of Single‐Atom Alloy Catalysts for the Selective Hydrogenation of Nitroarenes
  Journal: Advanced Science By Haisong Feng, Wei Liu, Lei Wang, Enze Xu, Donghui Pang, Zhen Ren, Si Wang, Shiquan Zhao, Yuan Deng, Tianyong Liu, Yusen Yang, Xin Zhang, Feng Li, Min Wei
 635. Biomimetic Chiral Nanomaterials with Selective Catalysis Activity
  Journal: Advanced Science By Honghui Cao, En Yang, Yoonseob Kim, Yuan Zhao, Wei Ma
 636. Bimetallic Ru/Ru‐Catalyzed Asymmetric One‐Pot Sequential Hydrogenations for the Stereodivergent Synthesis of Chiral Lactones
  Journal: Advanced Science By Jingli He, Zhaodi Li, Ruhui Li, Xuezhen Kou, Delong Liu, Wanbin Zhang
 637. Design and Synthesis of Transferrable Macro‐Sized Continuous Free‐Standing Metal‐Organic Framework Films for Biosensor Device
  Journal: Advanced Science By Zhe Zhao, Xinyi Ke, Jiayuan Huang, Ziyu Zhang, Yue Wu, Gaoshan Huang, Ji Tan, Xuanyong Liu, Yongfeng Mei, Junhao Chu
 638. Fully Biodegradable Packaging Films for Fresh Food Storage Based on Oil‐Infused Bacterial Cellulose
  Journal: Advanced Science By Guoli Chen, Kaimin Wang, Pinghang Chen, Daohang Cai, Yan Shao, Rui Xia, Chun Li, Haochuan Wang, Fuzeng Ren, Xing Cheng, Yanhao Yu
 639. Flexible 3D Plasmonic Web Enables Remote Surface Enhanced Raman Spectroscopy
  Journal: Advanced Science By Erika Rodríguez‐Sevilla, Jonathan Ulises Álvarez‐Martínez, Rigoberto Castro‐Beltrán, Eden Morales‐Narváez
 640. Molecular Determinant Underlying Selective Coupling of Primary G‐Protein by Class A GPCRs
  Journal: Advanced Science By Qingya Shen, Xinyan Tang, Xin Wen, Shizhuo Cheng, Peng Xiao, Shao‐Kun Zang, Dan‐Dan Shen, Lei Jiang, Yanrong Zheng, Huibing Zhang, Haomang Xu, Chunyou Mao, Min Zhang, Weiwei Hu, Jin‐Peng Sun, Yan Zhang, Zhong Chen
 641. Multimodal Autonomous Locomotion of Liquid Crystal Elastomer Soft Robot
  Journal: Advanced Science By Xiaorui Zhou, Guancong Chen, Binjie Jin, Haijun Feng, Zike Chen, Mengqi Fang, Bo Yang, Rui Xiao, Tao Xie, Ning Zheng
 642. Tau Aggregation‐Dependent Lipid Peroxide Accumulation Driven by the hsa_circ_0001546/14‐3‐3/CAMK2D/Tau Complex Inhibits Epithelial Ovarian Cancer Peritoneal Metastasis
  Journal: Advanced Science By BinShu Chai, Yong Wu, HengHui Yang, BiaoFeng Fan, SiYu Cao, XiaoFei Zhang, YaQing Xie, ZhiXiang Hu, ZhongLiang Ma, YunKui Zhang, Wei Pan, Wei Meng, Jiao Meng, WenJuan Tian, JiaLi Zhang, YanLi Li, Yang Shao, ShaoJia Wang
 643. Carrier‐Free Self‐Assembly Nano‐Sonosensitizers for Sonodynamic‐Amplified Cuproptosis‐Ferroptosis in Glioblastoma Therapy
  Journal: Advanced Science By Yang Zhu, Xuegang Niu, Chengyu Ding, Yuanxiang Lin, Wenhua Fang, Lingjun Yan, Junjie Cheng, Jianhua Zou, Yu Tian, Wei Huang, Wen Huang, Yuanbo Pan, Tiantian Wu, Xiaoyuan Chen, Dezhi Kang
 644. Eutectogel Electrolyte Constructs Robust Interfaces for High‐Voltage Safe Lithium Metal Battery
  Journal: Advanced Science By Wanbao Wu, Deping Li, Chaochao Gao, Hao Wu, Yiyang Bo, Jichuan Zhang, Lijie Ci, Jiaheng Zhang
 645. Artificial Q‐Grader: Machine Learning‐Enabled Intelligent Olfactory and Gustatory Sensing System
  Journal: Advanced Science By Moonjeong Jang, Garam Bae, Yeong Min Kwon, Jae Hee Cho, Do Hyung Lee, Saewon Kang, Soonmin Yim, Sung Myung, Jongsun Lim, Sun Sook Lee, Wooseok Song, Ki‐Seok An
 646. Optogenetic Control of Bacterial Cell‐Cell Adhesion Dynamics: Unraveling the Influence on Biofilm Architecture and Functionality
  Journal: Advanced Science By Juan José Quispe Haro, Fei Chen, Rachel Los, Shuqi Shi, Wenjun Sun, Yong Chen, Timon Idema, Seraphine V. Wegner
 647. Sustainable Thermal Regulation of Electronics via Mitigated Supercooling of Porous Gallium‐Based Phase Change Materials
  Journal: Advanced Science By Seokkan Ki, Seongjong Shin, Sumin Cho, Soosik Bang, Dongwhi Choi, Youngsuk Nam
 648. Allometric Scaling Reveals Evolutionary Constraint on Odonata Wing Cellularity via Critical Crack Length (Adv. Sci. 23/2024)
  Journal: Advanced Science By Shahab Eshghi, Hamed Rajabi, Shaghayegh Shafaghi, Fatemeh Nabati, Sana Nazerian, Abolfazl Darvizeh, Stanislav N. Gorb
 649. Phosphorylation of IDH1 Facilitates Progestin Resistance in Endometrial Cancer
  Journal: Advanced Science By Jingjie Li, Zuoshu Qin, Yunqi Li, Baozhu Huang, Qimeng Xiao, Peiqin Chen, Yifan Luo, Wenxin Zheng, Tao Zhang, Zhenbo Zhang
 650. Cutaneous Calcium/Calmodulin‐Dependent Protein Kinase II‐γ–Positive Sympathetic Nerves Secreting Norepinephrine Dictate Psoriasis (Adv. Sci. 23/2024)
  Journal: Advanced Science By Yafen Yu, Weiwei Chen, Bao Li, Zhuo Li, Yirui Wang, Yiwen Mao, Wencheng Fan, Yuanming Bai, Hongbo Hu, Qi Zhen, Liangdan Sun
 651. Concentration Recognition‐Based Auto‐Dynamic Regulation System (CRUISE) Enabling Efficient Production of Higher Alcohols
  Journal: Advanced Science By Zhenya Chen, Shengzhu Yu, Jing Liu, Liwei Guo, Tong Wu, Peifeng Duan, Dongli Yan, Chaoyong Huang, Yi‐Xin Huo
 652. 2D Halide Perovskites for High‐Performance Resistive Switching Memory and Artificial Synapse Applications
  Journal: Advanced Science By Bixin Li, Fei Xia, Bin Du, Shiyang Zhang, Lan Xu, Qiong Su, Dingke Zhang, Junliang Yang
 653. Electropolymerization of Donor–Acceptor Conjugated Polymer for Efficient Dual‐Ion Storage
  Journal: Advanced Science By Xianhe Chen, Weisheng Zhang, Chenxing Zhang, Yuxuan Guo, Ao Yu, Shilin Mei, Chang‐Jiang Yao
 654. Earthworm‐Inspired Soft Skin Crawling Robot
  Journal: Advanced Science By Jonathan Tirado, Cao Danh Do, Joséphine Moisson de Vaux, Jonas Jørgensen, Ahmad Rafsanjani
 655. Earthworm‐Inspired Soft Skin Crawling Robot (Adv. Sci. 23/2024)
  Journal: Advanced Science By Jonathan Tirado, Cao Danh Do, Joséphine Moisson de Vaux, Jonas Jørgensen, Ahmad Rafsanjani
 656. Charge Photoaccumulation in Covalent Polymer Networks for Boosting Photocatalytic Nitrate Reduction to Ammonia
  Journal: Advanced Science By Xinjia He, Yingke Wen, Yanjie Fang, Mengjie Li, Bing Shan
 657. Photophore‐Anchored Molecular Switch for High‐Performance Nonvolatile Organic Memory Transistor
  Journal: Advanced Science By Syed Zahid Hassan, Jieun Kwon, Juhyeok Lee, Hye Ryun Sim, Sanghyeok An, Sangjun Lee, Dae Sung Chung
 658. Boosting Energy Deprivation by Synchronous Interventions of Glycolysis and Oxidative Phosphorylation for Bioenergetic Therapy Synergetic with Chemodynamic/Photothermal Therapy
  Journal: Advanced Science By Xiangjun Wei, Renlu Han, Yun Gao, Pengxin Song, Zhen Guo, Yafei Hou, Jiancheng Yu, Keqi Tang
 659. Palm‐Sized Lab‐In‐A‐Magnetofluidic Tube Platform for Rapid and Sensitive Virus Detection
  Journal: Advanced Science By Ziyue Li, Shuo Zhang, Jiongyu Zhang, Lori Avery, David Banach, Hui Zhao, Changchun Liu
 660. Synergistic Combination of Sb2Si2Te6 Additives for Enhanced Average ZT and Single‐Leg Device Efficiency of Bi0.4Sb1.6Te3‐based Composites
  Journal: Advanced Science By Xian Yi Tan, Jinfeng Dong, Jiawei Liu, Danwei Zhang, Samantha Faye Duran Solco, Kıvanç Sağlık, Ning Jia, Ivan Joel Wen Jie You, Sheau Wei Chien, Xizu Wang, Lei Hu, Yubo Luo, Yun Zheng, Debbie Xiang Yun Soo, Rong Ji, Ken Choon Hwa Goh, Yilin Jiang, Jing‐Feng Li, Ady Suwardi, Qiang Zhu, Jianwei Xu, Qingyu Yan
 661. Acceptor Copolymerized Axially Chiral Conjugated Polymers with TADF Properties for Efficient Circularly Polarized Electroluminescence
  Journal: Advanced Science By Wen‐Long Zhao, Ke‐Ke Tan, Wei‐Chen Guo, Chen‐Hao Guo, Meng Li, Chuan‐Feng Chen
 662. Pan‐Cancer Single‐Cell and Spatial‐Resolved Profiling Reveals the Immunosuppressive Role of APOE+ Macrophages in Immune Checkpoint Inhibitor Therapy
  Journal: Advanced Science By Chuan Liu, Jindong Xie, Bo Lin, Weihong Tian, Yifan Wu, Shan Xin, Libing Hong, Xin Li, Lulu Liu, Yuzhi Jin, Hailin Tang, Xinpei Deng, Yutian Zou, Shaoquan Zheng, Weijia Fang, Jinlin Cheng, Xiaomeng Dai, Xuanwen Bao, Peng Zhao
 663. Three‐Component Radical Cross‐Coupling: Asymmetric Vicinal Sulfonyl‐Esterification of Alkenes Involving Sulfur Dioxide
  Journal: Advanced Science By Zhiqian Chang, Xuemei Zhang, Haiping Lv, Haotian Sun, Zhong Lian
 664. In Situ Chemical Modulation of Graphitization Degree of Carbon Fibers and Its Potassium Storage Mechanism
  Journal: Advanced Science By Shuangsheng Xiong, Qi Wu, Yuan Gao, Zhiping Li, Chen Wang, Shuo Wang, Zheng Li, Li Hou, Faming Gao
 665. Reversible Constrained Dissociation and Reassembly of MXene Films
  Journal: Advanced Science By Xuefeng Zhang, Xudong Liu, Qingqiang Liu, Yufa Feng, Si Qiu, Ting Wang, Huayu Xu, Hao Li, Liang Yin, Hui Kang, Zhimin Fan
 666. Designing a Novel Wide Bandgap Small Molecule Guest for Enhanced Stability and Morphology Mediation in Ternary Organic Solar Cells with over 19.3% Efficiency
  Journal: Advanced Science By Chenyang Zhang, Xiuzun Zhong, Xiaokang Sun, Jie Lv, Yaxiong Ji, Jiehao Fu, Chaoyue Zhao, Yiguo Yao, Guangye Zhang, Wanyuan Deng, Kai Wang, Gang Li, Hanlin Hu
 667. Mgp High‐Expressing MSCs Orchestrate the Osteoimmune Microenvironment of Collagen/Nanohydroxyapatite‐Mediated Bone Regeneration
  Journal: Advanced Science By Zhuqing Wan, Xiaoqiang Bai, Xin Wang, Xiaodong Guo, Xu Wang, Mo Zhai, Yang Fu, Yunsong Liu, Ping Zhang, Xiao Zhang, Ruili Yang, Yan Liu, Longwei Lv, Yongsheng Zhou
 668. Chitosan Composite Membrane with Efficient Hydroxide Ion Transport via Nano‐Confined Hydrogen Bonding Network for Alkaline Zinc‐Based Flow Batteries
  Journal: Advanced Science By Jing Hu, Pengfei Wang, Jianbo Hu, Menglian Zheng, Mingdong Dong
 669. Reactive Microneedle Patches with Antibacterial and Dead Bacteria‐Trapping Abilities for Skin Infection Treatment
  Journal: Advanced Science By Jingyang Shan, Xiangyi Wu, Junyi Che, Jingjing Gan, Yuanjin Zhao
 670. Asymmetrical Interactions between Ni Single Atomic Sites and Ni Clusters in a 3D Porous Organic Framework for Enhanced CO2 Photoreduction
  Journal: Advanced Science By Fang‐Qin Yan, Xiao‐Yu Dong, Yi‐Man Wang, Qian‐You Wang, Shan Wang, Shuang‐Quan Zang
 671. Photoswitchable Endocytosis of Biomolecular Condensates in Giant Vesicles
  Journal: Advanced Science By Agustín Mangiarotti, Mina Aleksanyan, Macarena Siri, Tsu‐Wang Sun, Reinhard Lipowsky, Rumiana Dimova
 672. Swing Origami‐Structure‐Based Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Blue Energy toward Marine Environmental Applications
  Journal: Advanced Science By Weilong Liu, Xiutong Wang, Lihui Yang, Youqiang Wang, Hui Xu, Yanan Sun, Youbo Nan, Congtao Sun, Hui Zhou, Yanliang Huang
 673. Physical–Chemical Coupling Coassembly Approach to Branched Magnetic Mesoporous Nanochains with Adjustable Surface Roughness
  Journal: Advanced Science By Xirui Huang, Minchao Liu, Qianqian Lu, Kexin Lv, Lipeng Wang, Sixing Yin, Minjia Yuan, Qi Li, Xiaomin Li, Tiancong Zhao, Dongyuan Zhao
 674. Passive Self‐Sustained Thermoelectric Devices Powering the 24 h Wireless Transmission via Radiation‐Cooling and Selective Photothermal Conversion
  Journal: Advanced Science By Kai Liu, Yaoguang Ma, Yuzheng Li, Yunxiao Wu, Chenguang Fu, Tiejun Zhu
 675. The role of low-cost robots in the future of spaceflight | Science Robotics
  Journal: Science Robotics
 676. Exploring beyond Earth using space robotics | Science Robotics
  Journal: Science Robotics
 677. Optimality principles in spacecraft neural guidance and control | Science Robotics
  Journal: Science Robotics
 678. Late Neolithic collective burial reveals admixture dynamics during the third millennium BCE and the shaping of the European genome | Science Advances
  Journal: Science Advances
 679. Diurnally asymmetric cloud cover trends amplify greenhouse warming | Science Advances
  Journal: Science Advances
 680. Pd-intercalated black phosphorus: An efficient electrocatalyst for CO2 reduction | Science Advances
  Journal: Science Advances
 681. Tectonic extension and paleoelevation influence mammalian diversity dynamics in the Basin and Range Province of western North America | Science Advances
  Journal: Science Advances
 682. East Asian winter monsoon intensification over the Northwest Pacific Ocean driven by late Miocene atmospheric CO2 decline | Science Advances
  Journal: Science Advances
 683. In silico transcriptome screens identify epidermal growth factor receptor inhibitors as therapeutics for noise-induced hearing loss | Science Advances
  Journal: Science Advances
 684. Posttranslational regulation of photosynthetic activity via the TOR kinase in plants | Science Advances
  Journal: Science Advances
 685. BICC1 drives pancreatic cancer stemness and chemoresistance by facilitating tryptophan metabolism | Science Advances
  Journal: Science Advances
 686. Development of a nanoparticle-based tendon-targeting drug delivery system to pharmacologically modulate tendon healing | Science Advances
  Journal: Science Advances
 687. Signatures of wave erosion in Titan’s coasts | Science Advances
  Journal: Science Advances
 688. Cell cycle–dependent centrosome clustering precedes proplatelet formation | Science Advances
  Journal: Science Advances
 689. Ultracompact and multifunctional integrated photonic platform | Science Advances
  Journal: Science Advances
 690. Genetic identification of medullary neurons underlying congenital hypoventilation | Science Advances
  Journal: Science Advances
 691. Expansion of learning capacity elicited by interspecific hybridization | Science Advances
  Journal: Science Advances
 692. Multiple independent origins of the female W chromosome in moths and butterflies | Science Advances
  Journal: Science Advances
 693. Self-assembled skin-like metamaterials for dual-band camouflage | Science Advances
  Journal: Science Advances
 694. Structure and dynamics of enterovirus genotype networks | Science Advances
  Journal: Science Advances
 695. Nonlinear optical signatures of topological Dirac fermion | Science Advances
  Journal: Science Advances
 696. Noninvasive assessment of the lung inflammation-fibrosis axis by targeted imaging of CMKLR1 | Science Advances
  Journal: Science Advances
 697. Reversible phase transformations between Pb nanocrystals and a viscous liquid-like phase | Science Advances
  Journal: Science Advances
 698. Predicting compatibilized polymer blend toughness | Science Advances
  Journal: Science Advances
 699. Electrically weldable conductive elastomers | Science Advances
  Journal: Science Advances
 700. The specificity of intermodular recognition in a prototypical nonribosomal peptide synthetase depends on an adaptor domain | Science Advances
  Journal: Science Advances
 701. Zirconium‐Based Metal–Organic Frameworks with Free Hydroxy Groups for Enhanced Perfluorooctanoic Acid Uptake in Water
  Journal: Advanced Materials By Rong‐Ran Liang, Yihao Yang, Zongsu Han, Vladimir I. Bakhmutov, Joshua Rushlow, Yubin Fu, Kun‐Yu Wang, Hong‐Cai Zhou
 702. Self-powered porous polymer sensors with high sensitivity for machine learning-assisted motion and rehabilitation monitoring
  Journal: Nano Energy
 703. N-type small molecule electrolyte cathode interface layer with thickness insensitivity for organic solar cells
  Journal: Nano Energy
 704. Plasma-enhanced SnO2-x thin films on copper current collector for safer lithium metal batteries
  Journal: Nano Energy
 705. An asymmetric polymerized small molecular acceptor with temperature-dependent aggregation and superior batch-to-batch reproducibility for efficient all-polymer solar cells
  Journal: Nano Energy
 706. Three-phase coded triboelectric nanogenerator disk: A novel approach for generating diverse control instructions in human–machine interactions
  Journal: Nano Energy
 707. Electron‐Deficient Sites Constructed by Boron Doping Induce Homogenous Zn Deposition in Alkaline Zinc–Iron Flow Batteries
  Journal: Advanced Functional Materials By Fulong Zhu, Zhengcheng Hu, Wei Guo, Yongzhu Fu
 708. Lignin‐Metal Supramolecular Framework Strategy of Self‐Healing Carbon‐Coated CoRu Alloy Nanocatalyst for Efficient Overall Water Splitting
  Journal: Advanced Energy Materials By Xuliang Lin, Dalang Chen, Xueqing Qiu, Bowen Liu, Jianglin Liu, Xiaofei Wang, Shirong Sun, Yanlin Qin
 709. Lyotropic Liquid Crystalline Phase Nanostructure and Cholesterol Enhance Lipid Nanoparticle Mediated mRNA Transfection in Macrophages
  Journal: Advanced Functional Materials By Joshua Iscaro, Haitao Yu, Natalia Martinez, Santhni Subramaniam, Paul Joyce, Hao Wang, Brendan P. Dyett, Jacinta White, Clive A. Prestidge, Calum J. Drummond, Steven Bozinovski, Jiali Zhai
 710. Methylammonium‐Free Ink for Low‐Temperature Crystallization of α‐FAPbI3 Perovskite
  Journal: Advanced Energy Materials By Tian Hou, Meng Zhang, Xiaoran Sun, Yihao Wang, Kaipeng Chen, Zhipeng Fu, Mingrui He, Xu Liu, Ziheng Liu, Yuelong Huang, Martin A. Green, Xiaojing Hao
 711. In vitro Models for Predicting Bioadhesion Fracture Strength to Ex Vivo Animal Buccal Tissue
  Journal: Small By Valeria Solomianski Rahamim, Dhaval Patel, Eliyahu Drori, Sarah Coopersmith, Aharon Azagury
 712. Tailoring Stress‐Relieved Structure for SnSe Toward High Performance Potassium Ion Batteries
  Journal: Small By Naiqing Ren, Xiaoying Li, Lifeng Wang, Juntao Si, Sihan Zeng, Huaibing Liu, Haiyan He, Chunhua Chen
 713. Reconfigurable Resistive Switching Memory for Telegraph Code Sensing and Recognizing Reservoir Computing Systems
  Journal: Small By Dohyung Kim, Phuoc Loc Truong, Cheong Beom Lee, Hyeonsu Bang, Jia Choi, Seokhyun Ham, Jong Hwan Ko, Kyeounghak Kim, Daeho Lee, Hui Joon Park
 714. Enzyme‐Like Photocatalytic Octahedral Rh/Ag2MoO4 Accelerates Diabetic Wound Healing by Photo‐Eradication of Pathogen and Relieving Wound Hypoxia
  Journal: Small By Hui Li, Jingai Jiang, Xinyi Lv, Yan Xu, Wenjun Wang, Dongliang Yang, Xiaochen Dong
 715. Centrifugation‐Mediated Crystal Growth of Attractive Colloids for Band Edge Lasing
  Journal: Small By Yongseok Jung, Sanghyuk Park, Sang Seok Lee, Shin‐Hyun Kim
 716. Diamond with Unexpected Multi‐Scale Pores
  Journal: Small By Shuaiqi Li, Ruiang Guo, Qian Li, Ruike Zhang, Jiawei Zhang
 717. pH‐Responsive β‐Glucans‐Complexed mRNA in LNPs as an Oral Vaccine for Enhancing Cancer Immunotherapy
  Journal: Advanced Materials By Po‐Kai Luo, Hui‐Min Ho, Min‐Chun Chiang, Li‐An Chu, Ya‐Han Chuang, Ping‐Chiang Lyu, I‐Chen Hu, Wan‐An Chang, Sheng‐Yao Peng, Jayachandran Jayakumar, Hsin‐Lung Chen, Ming‐Hsi Huang, Hsing‐Wen Sung
 718. Microalgae‐Based Dual Drug Delivery System with Enhanced Articular Cavity Retention for Osteoarthritis Treatment
  Journal: Advanced Functional Materials By Feng Liang, Chenchen Zhao, Yixin Zheng, Danni Zhong, Min Zhou
 719. Design of Thermal Interface Materials with Excellent Interfacial Heat/Force Transfer Ability via Hierarchical Energy Dissipation
  Journal: Advanced Functional Materials By Chen Zeng, Xiangliang Zeng, Xiaxia Cheng, Yunsong Pang, Jianbin Xu, Rong Sun, Xiaoliang Zeng
 720. Ultrastrong and Thermo‐Remoldable Lignin‐Based Polyurethane Foam Insulation with Active‐Passive Fire Resistance
  Journal: Advanced Functional Materials By Lichao Sun, Yujia Guo, Rongxian Ou, Jingwen Xu, Fei Gao, Qingzhi Meng, Sili Chen, Chuigen Guo, Qi Fan, Qingwen Wang
 721. Ferroelectric Control of Spin‐Orbitronics
  Journal: Advanced Functional Materials By Youdi Gu, Zhenyi Zheng, Lanxin Jia, Shu Shi, Tieyang Zhao, Tao Zeng, Qihan Zhang, Yao Zhu, Han Wang, Jingsheng Chen
 722. Regulation of d‐Orbital Electron in Fe‐N4 by High‐Entropy Atomic Clusters for Highly Active and Durable Oxygen Reduction Reaction
  Journal: Advanced Functional Materials By Gege Yang, Hairui Cai, Nan Zhang, Bin Wang, Chao Liang, Shengli Zhang, Zhimao Yang, Shengchun Yang
 723. Room Temperature Single Photon Detection at 1550 nm Using van der Waals Heterojunction
  Journal: Advanced Functional Materials By Nithin Abraham, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar
 724. Double‐Hollow Au@CdS Yolk@Shell Nanostructures as Superior Plasmonic Photocatalysts for Solar Hydrogen Production
  Journal: Advanced Functional Materials By Yi‐An Chen, Yuhi Nakayasu, Yu‐Chang Lin, Jui‐Cheng Kao, Kai‐Chi Hsiao, Quang‐Tuyen Le, Kao‐Der Chang, Ming‐Chung Wu, Jyh‐Pin Chou, Chun‐Wei Pao, Tso‐Fu Mark Chang, Masato Sone, Chun‐Yi Chen, Yu‐Chieh Lo, Yan‐Gu Lin, Akira Yamakata, Yung‐Jung Hsu
 725. Plasma Coupled Electrolyte Additive Strategy for Construction of High‐Performance Solid Electrolyte Interphase on Li Metal Anodes
  Journal: Advanced Materials By Ping Liu, Shenghui Shen, Zhong Qiu, Tianqi Yang, Yaning Liu, Han Su, Yongqi Zhang, Jingru Li, Feng Cao, Yu Zhong, Xinqi Liang, Minghua Chen, Xinping He, Yang Xia, Chen Wang, Wangjun Wan, Jiangping Tu, Wenkui Zhang, Xinhui Xia
 726. A Safe Ether Electrolyte Enabling High‐Rate Lithium Metal Batteries
  Journal: Advanced Functional Materials By Tao Yang, Liang Li, Jiahang Zou, Yiqing Yao, Qingan Zhang, Zhipeng Jiang, Yongtao Li
 727. Multi-energy X-ray imaging enabled by ΔE-E telescope scintillator
  Journal: Matter
 728. Advances in Piezoelectret Materials‐Based Bidirectional Haptic Communication Devices
  Journal: Advanced Materials By Yanting Gong, Kaijun Zhang, Iek Man Lei, Yan Wang, Junwen Zhong
 729. Spectroscopic and Interferometric Sum‐Frequency Imaging of Strongly Coupled Phonon Polaritons in SiC Metasurfaces
  Journal: Advanced Materials By Richarda Niemann, Niclas S. Mueller, Sören Wasserroth, Guanyu Lu, Martin Wolf, Joshua D. Caldwell, Alexander Paarmann
 730. Searching Materials Space for Hydride Superconductors at Ambient Pressure
  Journal: Advanced Functional Materials By Tiago F. T. Cerqueira, Yue‐Wen Fang, Ion Errea, Antonio Sanna, Miguel A. L. Marques
 731. Beyond Lipids: Exploring Advances in Polymeric Gene Delivery in the Lipid Nanoparticles Era
  Journal: Advanced Materials By Chinmay M. Jogdeo, Kasturi Siddhanta, Ashish Das, Ling Ding, Sudipta Panja, Neha Kumari, David Oupický
 732. Issue Editorial Masthead
  Journal: Nano Letters
 733. Issue Publication Information
  Journal: Nano Letters
 734. Recent Advances in Non‐Ti MXenes: Synthesis, Properties, and Novel Applications
  Journal: Advanced Science By Karim Khan, Ayesha Khan Tareen, Waqas Ahmad, Iftikhar Hussain, Mujeeb U. Chaudhry, Asif Mahmood, Muhammad Farooq Khan, Han Zhang, Zhongjian Xie
 735. A Femtosecond Electron‐Based Versatile Microscopy for Visualizing Carrier Dynamics in Semiconductors Across Spatiotemporal and Energetic Domains
  Journal: Advanced Science By Yaqing Zhang, Xiang Chen, Yaocheng Yu, Yue Huang, Moxi Qiu, Fang Liu, Min Feng, Cuntao Gao, Shibing Deng, Xuewen Fu
 736. Multi‐Step and Switchable Energy Transfer in Photoluminescent Organosilicone Capsules
  Journal: Advanced Science By Longyue Yu, Hailong Liu, Ning Feng, Gang Yi, Xia Xin, Jingcheng Hao, Hongguang Li
 737. 2D Materials in Advanced Electronic Biosensors for Point‐of‐Care Devices
  Journal: Advanced Science By Sobia Nisar, Ghulam Dastgeer, Zafar Muhammad Shazad, Muhammad Wajid Zulfiqar, Amir Rasheed, Muhammad Zahir Iqbal, Kashif Hussain, Iqra Rabani, Deok‐kee Kim, Ahmad Irfan, Aijaz Rasool Chaudhry
 738. Lipid Nanoparticle‐Mediated Delivery of CRISPR‐Cas9 Against Rubicon Ameliorates NAFLD by Modulating CD36 Along with Glycerophospholipid Metabolism
  Journal: Advanced Science By Yu Bai, Yanyang Nan, Tao Wu, An Zhu, Xinlei Xie, Yun Sun, Yong Deng, Zihan Dou, Xiaozhi Hu, Rongrui Zhou, Shuwen Xu, Yuanzhen Zhang, Jiajun Fan, Dianwen Ju
 739. A Novel tsRNA, m7G‐3′ tiRNA LysTTT, Promotes Bladder Cancer Malignancy Via Regulating ANXA2 Phosphorylation
  Journal: Advanced Science By Xiaoling Ying, Wenyu Hu, Yapeng Huang, Yifan Lv, Ding Ji, Cong Chen, Baotong Yang, Chengcheng Zhang, Yaomin Liang, Haiqing Zhang, Mingrui Liu, Gang Yuan, Wenqi Wu, Weidong Ji
 740. Hierarchical NiCo2Se4 Arrays Composed of Atomically Thin Nanosheets: Simultaneous Improvements in Thermodynamics and Kinetics for Electrocatalytic Water Splitting in Neutral Media
  Journal: Advanced Science By Hongyu Chen, Yongsheng Xu, Xiaojie Li, Qing Ma, Delong Xie, Yi Mei, Guojing Wang, Yuanzhi Zhu
 741. Physical Unclonable Functions with Hyperspectral Imaging System for Ultrafast Storage and Authentication Enabled by Random Structural Color Domains
  Journal: Advanced Science By Xiaofeng Lin, Quhai Li, Yuqi Tang, Zhaohan Chen, Ruilian Chen, Yingjuan Sun, Wenjing Lin, Guobin Yi, Quan Li
 742. Engineering of Aromatic Naphthalene and Solvent Molecules to Optimize Chemical Prelithiation for Lithium‐Ion Batteries
  Journal: Advanced Science By Jagabandhu Patra, Shi‐Xian Lu, Jui‐Cheng Kao, Bing‐Ruei Yu, Yu‐Ting Chen, Yu‐Sheng Su, Tzi‐Yi Wu, Dominic Bresser, Chien‐Te Hsieh, Yu‐Chieh Lo, Jeng‐Kuei Chang
 743. Pristine MOF Materials for Separator Application in Lithium–Sulfur Battery
  Journal: Advanced Science By Zhibin Cheng, Jie Lian, Jindan Zhang, Shengchang Xiang, Banglin Chen, Zhangjing Zhang
 744. Biohybrid Nanorobots Carrying Glycoengineered Extracellular Vesicles Promote Diabetic Wound Repair through Dual‐Enhanced Cell and Tissue Penetration
  Journal: Advanced Science By Chengqi Yan, Kai Feng, Bingkun Bao, Jing Chen, Xiang Xu, Guoyong Jiang, Yufeng Wang, Jiahe Guo, Tao Jiang, Yu Kang, Cheng Wang, Chengcheng Li, Chi Zhang, Pengjuan Nie, Shuoyuan Liu, Hans‐Günther Machens, Linyong Zhu, Xiaofan Yang, Ran Niu, Zhenbing Chen
 745. The Compromised Fanconi Anemia Pathway in Prelamin A‐Expressing Cells Contributes to Replication Stress‐Induced Genomic Instability
  Journal: Advanced Science By Pengqing Nie, Cheng Zhang, Fengyi Wu, Shi Chen, Lianrong Wang
 746. Unlocking Electrode Performance of Disordered Rocksalt Oxides Through Structural Defect Engineering and Surface Stabilization with Concentrated Electrolyte
  Journal: Advanced Energy Materials By Yanjia Zhang, Yosuke Ugata, BenoîtDenis Louis Campéon, Naoaki Yabuuchi
 747. Correction to Nickel‐Based Single‐Molecule Catalysts with Synergistic Geometric Transition and Magnetic Field‐Assisted Spin Selection Outperform RuO2 for Oxygen Evolution
  Journal: Advanced Energy Materials By Kavish Saini, Aruna N. Nair, Anju Yadav, Lissette Garcia Enriquez, Christopher J. Pollock, Stephen D. House, Shize Yang, Xin Guo, Sreenivasan T. Sreenivasan*
 748. Mechanical Milling – Induced Microstructure Changes in Argyrodite LPSCl Solid‐State Electrolyte Critically Affect Electrochemical Stability (Adv. Energy Mater. 23/2024)
  Journal: Advanced Energy Materials By Yixian Wang, Hongchang Hao, Kaustubh G. Naik, Bairav S. Vishnugopi, Cole D. Fincher, Qianqian Yan, Vikalp Raj, Hugo Celio, Guang Yang, Hong Fang, Yet‐Ming Chiang, Frédéric A. Perras, Puru Jena, John Watt, Partha P. Mukherjee, David Mitlin
 749. A Combined Wind Harvesting and Speed Sensing System Based on Constant‐Voltage Triboelectric Nanogenerator
  Journal: Advanced Energy Materials By Yuexiao Hu, Xinyuan Li, Yikui Gao, Zhihao Zhao, Xiaoru Liu, Lixia He, Baofeng Zhang, Linglin Zhou, Zhong Lin Wang, Jie Wang
 750. Robust Anode‐Free Sodium Batteries with Durably Sodophilic Interfaces by Suppressing Sodium‐Alloy Transformation
  Journal: Advanced Energy Materials By Chunlin Xie, Hao Wu, Jiawen Dai, Zhouhao Fu, Rui Zhang, Huimin Ji, Qi Zhang, Yougen Tang, Tian Qiu, Haiyan Wang
 751. Unveiling the Shadows: Overcoming Bottlenecks in Scaling Organic Photovoltaic Technology from Laboratory to Industry
  Journal: Advanced Energy Materials By Yi‐Ming Chang, Yu‐Tang Hsiao, Kuen‐Wei Tsai
 752. Defect‐Driven Reconstruction of Na‐Ion Diffusion Channels Enabling High‐Performance Co‐Doped TiO2 Anodes for Na‐Ion Hybrid Capacitors
  Journal: Advanced Energy Materials By Wenliang Feng, Chenchen Meng, Xiaolong Guo, Bin Wu, Xulei Sui, Zhenbo Wang
 753. In Situ Reconstruction to Surface Sulfide Adsorbed Metal Scaffold for Enhanced Electrocatalytic Hydrogen Evolution Activity
  Journal: Advanced Energy Materials By Kaicai Fan, Lingbo Zong, Junxian Liu, Cheng‐Hao Chuang, Mengyang Dong, Yu Zou, Yiming Xu, Huai Qin Fu, Lei Zhang, Liang Wang, Ming Zhou, Tianrong Zhan, Porun Liu, Huijun Zhao
 754. Layered Double Hydroxides with Carbonate Intercalation as Ultra‐Stable Anodes for Seawater Splitting at Ampere‐Level Current Density
  Journal: Advanced Energy Materials By Peng‐Jun Deng, Yang Liu, Huili Liu, Xiaona Li, Jiajia Lu, Shengyu Jing, Panagiotis Tsiakaras
 755. Ionic Liquid‐Induced 1D Perovskite: Exploring 1D Perovskite Structure to 1D/3D Heterojunction‐Based Photovoltaics
  Journal: Advanced Energy Materials By Fei Wang, Kang Zhou, Chao Zhou, Xiao Liang, Taomiao Wang, Yonggui Sun, Yongjun Li, Qiannan Li, Xianfang Zhou, Guo Yang, Dawei Duan, Jiajie Zhu, Quanyao Zhu, Haoran Lin, Yumeng Shi, Chunming Yang, Guichuan Xing, Hanlin Hu
 756. Operando Investigation on the Role of Densification and Chemo‐Mechanics on Solid‐State Cathodes
  Journal: Advanced Energy Materials By Min‐Gi Jeong, Kaustubh G. Naik, Yanjie Zheng, Won Joon Suk, Bairav S. Vishnugopi, Lin Lin, Dhanya Puthusseri, Andrew C. Chuang, John S. Okasinski, Jeff Sakamoto, Partha P. Mukherjee, Kelsey B. Hatzell
 757. Locally Curved Surface with CoN4 Sites Enables Hard Carbon with Superior Sodium‐Ion Storage Performances at −40 °C
  Journal: Advanced Energy Materials By Minghao Song, Zhaowen Hu, Chuhan Yuan, Peiming Dai, Tao Zhang, Lei Dong, Ting Jin, Chao Shen, Keyu Xie
 758. Compatible Soft‐Templated Deposition and Surface Molecular Bridge Construction of SnO2 Enable Air‐Fabricated Perovskite Solar Cells with Efficiency Exceeding 25.7%
  Journal: Advanced Energy Materials By Yingying Yang, Hao Huang, Luyao Yan, Peng Cui, Zhineng Lan, Changxu Sun, Shuxian Du, Xinxin Wang, Chuanmin Yao, Shujie Qu, Qiang Zhang, Min Wang, Xing Zhao, Meicheng Li
 759. Raisins in a Hydrogen Pie: Ultrastable Cesium and Rubidium Polyhydrides
  Journal: Advanced Energy Materials By Di Zhou, Dmitrii Semenok, Michele Galasso, Frederico Gil Alabarse, Denis Sannikov, Ivan A. Troyan, Yuki Nakamoto, Katsuya Shimizu, Artem R. Oganov
 760. Engineering 2D Photocatalysts for Solar Hydrogen Peroxide Production
  Journal: Advanced Energy Materials By Jindi Yang, Xiangkang Zeng, Mike Tebyetekerwa, Zhuyuan Wang, Chuanbiao Bie, Xin Sun, Ifra Marriam, Xiwang Zhang
 761. Pyridine N‐Modulated Adsorption Equilibrium of Highly Dispersed Atomic W‐P Clusters toward Advanced Potassium‐Ion Hybrid Capacitors
  Journal: Advanced Energy Materials By Shuxiao Hu, Shile Chu, Fanyan Zeng, Yang Pan, Baoquan Liu, Wenxiu He, Dui Ma, Meilan Xie, Shenglian Luo
 762. Mechanical Milling – Induced Microstructure Changes in Argyrodite LPSCl Solid‐State Electrolyte Critically Affect Electrochemical Stability
  Journal: Advanced Energy Materials By Yixian Wang, Hongchang Hao, Kaustubh G. Naik, Bairav S. Vishnugopi, Cole D. Fincher, Qianqian Yan, Vikalp Raj, Hugo Celio, Guang Yang, Hong Fang, Yet‐Ming Chiang, Frédéric A. Perras, Puru Jena, John Watt, Partha P. Mukherjee, David Mitlin
 763. Modulating Intrinsic Defect Structure of Fibrous Hard Carbon for Super‐Fast and High‐Areal Sodium Energy Storage
  Journal: Advanced Energy Materials By Li Yuan, Qianyu Zhang, Yiran Pu, Xiaoling Qiu, Can Liu, Hao Wu
 764. High‐Entropy Phase Stabilization Engineering Enables High‐Performance Layered Cathode for Sodium‐Ion Batteries
  Journal: Advanced Energy Materials By Bing Wang, Jun Ma, Kejian Wang, Dekai Wang, Gaojie Xu, Xiaogang Wang, Zhiwei Hu, Chih‐Wen Pao, Jeng‐Lung Chen, Li Du, Xiaofan Du, Guanglei Cui
 765. Constructing Kosmotropic Salt‐Compatible PVA Hydrogels for Stable Zinc Anodes via Strong Hydrogen Bonds Preshielding Effect
  Journal: Advanced Energy Materials By Qiong He, Yue Zhong, Jianwen Li, Simin Chai, Yuqing Yang, Shuquan Liang, Zhi Chang, Guozhao Fang, Anqiang Pan
 766. Masthead: (Adv. Energy Mater. 23/2024)
  Journal: Advanced Energy Materials
 767. Synergistic Enhancement of Efficient Perovskite/Quantum Dot Tandem Solar Cells Based on Transparent Electrode and Band Alignment Engineering
  Journal: Advanced Energy Materials By Mingyu Li, Jun Yan, Xinzhao Zhao, Tianjun Ma, Afei Zhang, Shiwu Chen, Guohuan Shen, Gomaa Mohamed Gomaa Khalaf, Jianbing Zhang, Chao Chen, Hsien‐Yi Hsu, Haisheng Song, Peizhi Yang, Jiang Tang
 768. A Crystalline 2D Fullerene‐Based Metal Halide Semiconductor for Efficient and Stable Ideal‐bandgap Perovskite Solar Cells (Adv. Energy Mater. 23/2024)
  Journal: Advanced Energy Materials By Weicheng Shen, Ali Azmy, Guang Li, Anamika Mishra, Zois Syrgiannis, Wenwen Zheng, George Volonakis, Mikaël Kepenekian, Jacky Even, Lukasz Wojtas, Cheng Wang, Lishuai Huang, Weiqing Chen, Shun Zhou, Jin Zhou, Guojun Zeng, Dexin Pu, Hongling Guan, Guojia Fang, Weijun Ke, Ioannis Spanopoulos
 769. Reversible Protonated Electrolyte Additive Enabling Dendrites‐Free Zn Metal Anode with High Depth of Discharge
  Journal: Advanced Energy Materials By Yuao Wang, Tiantian Wang, Yiyang Mao, Zhuo Li, Huiying Yu, Mingyu Su, Ke Ye, Dianxue Cao, Kai Zhu
 770. High‐Entropy Phase Stabilization Engineering Enables High‐Performance Layered Cathode for Sodium‐Ion Batteries (Adv. Energy Mater. 23/2024)
  Journal: Advanced Energy Materials By Bing Wang, Jun Ma, Kejian Wang, Dekai Wang, Gaojie Xu, Xiaogang Wang, Zhiwei Hu, Chih‐Wen Pao, Jeng‐Lung Chen, Li Du, Xiaofan Du, Guanglei Cui
 771. Positive Electronic Nickel Active Site Enhances N─H/C─H Bonds Breaking for Electrooxidation of Amines to Nitriles Coupling with Hydrogen Production
  Journal: Advanced Energy Materials By Xun Pan, Lingzhi Sun, Zhaoyu Zhou, Yanan Xie, Jingui Zheng, Shaohan Xu, Jie Sun, Jianrong Zeng, Guohua Zhao
 772. Advanced Cellulosic Materials Toward High‐Performance Metal Ion Batteries
  Journal: Advanced Energy Materials By Jing Wei, Qianyi Ma, Youchao Teng, Tingzhou Yang, Ka Ho Wong, Yunqi Cui, Bowu Zheng, Dagang Li, Dan Luo, Aiping Yu
 773. A Crystalline 2D Fullerene‐Based Metal Halide Semiconductor for Efficient and Stable Ideal‐bandgap Perovskite Solar Cells
  Journal: Advanced Energy Materials By Weicheng Shen, Ali Azmy, Guang Li, Anamika Mishra, Zois Syrgiannis, Wenwen Zheng, George Volonakis, Mikaël Kepenekian, Jacky Even, Lukasz Wojtas, Cheng Wang, Lishuai Huang, Weiqing Chen, Shun Zhou, Jin Zhou, Guojun Zeng, Dexin Pu, Hongling Guan, Guojia Fang, Weijun Ke, Ioannis Spanopoulos
 774. Aluminum‐Based Chalcopyrite Thin Films and Solar Cells
  Journal: Advanced Energy Materials By Shogo Ishizuka, Noboru Taguchi
 775. Unlocking Electrode Performance of Disordered Rocksalt Oxides Through Structural Defect Engineering and Surface Stabilization with Concentrated Electrolyte (Adv. Energy Mater. 23/2024)
  Journal: Advanced Energy Materials By Yanjia Zhang, Yosuke Ugata, BenoîtDenis Louis Campéon, Naoaki Yabuuchi
 776. The Development of Quinoxaline‐Based Electron Acceptors for High Performance Organic Solar Cells
  Journal: Advanced Materials By Hongxing Liu, Yanfang Geng, Zuo Xiao, Liming Ding, Jimin Du, Ailing Tang, Erjun Zhou
 777. Consecutive multimaterial printing of biomimetic ionic hydrogel power sources with high flexibility and stretchability
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 778. Direct bandgap quantum wells in hexagonal Silicon Germanium
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 779. Food fortification programmes and zinc deficiency
  Journal: Nature Food By Nicola M. Lowe
 780. Mandatory large-scale food fortification programmes can reduce the estimated prevalence of inadequate zinc intake by up to 50% globally
  Journal: Nature Food By K. Ryan Wessells
 781. Hole spins somersault in a CMOS quantum computer
  Journal: Nature Physics By Andre Saraiva
 782. Violation of Bell inequality by photon scattering on a two-level emitter
  Journal: Nature Physics By Shikai Liu
 783. Timeliness criticality in complex systems
  Journal: Nature Physics By José Moran
 784. Geometry-driven migration efficiency of autonomous epithelial cell clusters
  Journal: Nature Physics By Eléonore Vercruysse
 785. Efficient near-infrared organic light-emitting diodes with emission from spin doublet excitons
  Journal: Nature Photonics By Hwan-Hee Cho
 786. 3D integration proceeds tier-by-tier
  Journal: Nature Electronics By Matthew Parker
 787. Pressure-stamped stretchable electronics using a nanofibre membrane containing semi-embedded liquid metal particles
  Journal: Nature Electronics By Sijie Zheng
 788. Resolvin D1 delivery to lesional macrophages using antioxidative black phosphorus nanosheets for atherosclerosis treatment
  Journal: Nature Nanotechnology By Zhongshan He
 789. Microenvironment regulation breaks the Faradaic efficiency-current density trade-off for electrocatalytic deuteration using D2O
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 790. High-entropy relaxor ferroelectric ceramics for ultrahigh energy storage
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 791. Revolutionizing electrochemical CO2 reduction to deeply reduced products on non-Cu-based electrocatalysts
  Journal: Energy Environ. Sci. By Haoming Yu
 792. A breathable inorganic–organic interface for fabricating a crack-free nickel-rich cathode with long-term stability
  Journal: Energy Environ. Sci. By Yipeng Sun
 793. Uncovering Fast Solid-Acid Proton Conductors Based on Dynamics of Polyanion Groups and Proton Bonding Strength
  Journal: Energy Environ. Sci. By Pjotrs Žguns
 794. Advancements in transfer printing techniques for flexible electronics: adjusting interfaces and promoting versatility
  Journal: International Journal of Extreme Manufacturing By Zijian Chen, Chi Zhang and Zijian Zheng
 795. Advances in Redox Flow Batteries – A Comprehensive Review on Inorganic and Organic Electrolytes and Engineering Perspectives
  Journal: Advanced Energy Materials By Muhammad Shoaib, Priya Vallayil, Nandini Jaiswal, Prathap Iyapazham Vaigunda Suba, Sethuraman Sankararaman, Kothandaraman Ramanujam, Venkataraman Thangadurai
 796. Pd(II)‐TADF Emitters Featuring Multiple Intramolecular Noncovalent Interactions: Toward Organic Light‐Emitting Diodes with EQEs up to 31.5% and Operational Half‐Lifetimes Exceeding 1600 h at 3000 cd m−2
  Journal: Advanced Functional Materials By Jingling Zhang, Xiu‐Fang Song, Yulin Xu, Jian‐Gong Yang, Yi Zhang, Jingsheng Miao, Kai Li
 797. Dimensional Upgrade Induced Enriched Active Sites and Intensified Intramolecular Electron Donor–Acceptor Interaction to Boost Oxygen Reduction Electrocatalysis
  Journal: Advanced Functional Materials By Ruiqi Cheng, Biao Ran, Xinlong Zhang, Yilin Han, Xichen Shao, Huanxin Li, Chaopeng Fu
 798. Gate‐Switchable BST Ferroelectric MoS2 FETs for Non‐Volatile Digital Memory and Analog Memristor
  Journal: Advanced Functional Materials By Chao Tan, Haijuan Wu, Minmin Zhao, Xiaobing Jili, Lei Yang, Libin Gao, Zegao Wang
 799. Carbazole Treated Waterproof Perovskite Films with Improved Solar Cell Performance
  Journal: Advanced Energy Materials By Jaeki Jeong, Thanyarat Chawanpunyawat, Minjin Kim, Vladislav Sláma, Nikolaos Lempesis, Lorenzo Agosta, Virginia Carnevali, Qihao Zhang, Felix T. Eickemeyer, Lukas Pfeifer, YeonJu Kim, Ji Won Song, Haizhou Lu, Masaud Almalki, Sung‐In Mo, Shaik Mohammed Zakeerudin, Ursula Rothlisberger, Dong Suk Kim, Paul J. Dyson, Michael Grätzel
 800. In Situ Universal Construction of Thiophosphite/MXene Hybrids via Lewis Acidic Etching for Superior Sodium Storage
  Journal: Advanced Functional Materials By Longsheng Zhong, Ming Yue, Yazhan Liang, Baojuan Xi, Xuguang An, Yanhe Xiao, Baochang Cheng, Shuijin Lei, Shenglin Xiong
 801. Unveiling the Descriptor of Parasitic Reactions of Zinc Anode: A Comparative Study of Trace Pyridinesulfonic Acid‐Based Additives in Aqueous Electrolyte
  Journal: Advanced Energy Materials By Jie Zhang, Yujie Wang, Zhiwei Zhao, Pengfei Li, Guochuan Tang, Weihua Chen, Zhangquan Peng
 802. Antibody‐Targeted Phytohormone Delivery Using Foliar Sprayed Silk Fibroin Pickering Emulsions
  Journal: Advanced Functional Materials By Yue Hu, Yunteng Cao, Franklin M. Nguyen, Bradley D. Frank, Maxwell John Kalinowski, Meng Li, Sarojam Rajani, Benedetto Marelli
 803. Transition Metal Ions Synergistic Bilayer H2O Pillared MXene Directing In Situ Ordered Embedding Growth of Highly Efficient NiFe Alloy Catalysts
  Journal: Advanced Functional Materials By Zhongjie Qiu, Jiayan Wu, Baolin Zhang, Huiyu Song, Zhiming Cui, Zhenxing Liang, Li Du
 804. Fouling Release Mechanism of an Octopus‐Inspired Smart Skin
  Journal: Advanced Functional Materials By Rabiu Onoruoiza Mamman, Tatum Johnson, Thilina Weerakkody, Caterina Lamuta
 805. Amplifying the Differences in Aluminum‐Based Eutectic Electrolytes Through Electrodeposition on MXenes
  Journal: Advanced Functional Materials By Wei Ying Lieu, Anupma Thakur, Sonal Kumar, Yuanjian Li, Xue Liang Li, Yixiang Li, Gaoliang Yang, Yifan Li, Tanmay Ghosh, Man‐Fai Ng, Babak Anasori, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh
 806. Carbon‐Based Nanomaterials for Antiviral Applications
  Journal: Advanced Functional Materials By Ángel Serrano‐Aroca, Kazuo Takayama, Yogendra Kumar Mishra, Cesar de la Fuente‐Nunez
 807. AlN: An Engineered Thermal Material for 3D Integrated Circuits
  Journal: Advanced Functional Materials By Sam Vaziri, Christopher Perez, Isha M. Datye, Heungdong Kwon, Chen‐Feng Hsu, Michelle E. Chen, Maliha Noshin, Tung‐Ying Lee, Mehdi Asheghi, Wei‐Yen Woon, Eric Pop, Kenneth E. Goodson, Szuya S. Liao, Xinyu Bao
 808. Remote‐Controllable Lateral Electropolymerization of Conducting Polymers via Dual‐Electrode ADC‐Bipolar Electrochemistry
  Journal: Advanced Functional Materials By Jiyun Lee, Tae Woong Yoon, Sein Chung, Kilwon Cho, Guobing Zhang, Boseok Kang
 809. Graphene Aerogel Armed 3D Ordered Mesoporous Carbon as Versatile Anode Platforms for Sodium‐Ion Storage Devices
  Journal: Advanced Functional Materials By Huan Tian, Yaduo Jia, Yutai Wang, Yawen Qiao, Puguang Ji, Chengwei Zhang, Huiyang Gou, Gongkai Wang
 810. A Versatile C/Fe3O4/C Self‐Heating Electrode for Universal Application of Alternating Magnetic Fields in Electrocatalytic Hydrogen Production
  Journal: Advanced Functional Materials By Helong Zhan, Zhenzhen Jiang, Xingfang Luo, Yuan Huang, Daojian Ye, Weiyang Xu, Ce Hu, Hang Zhou, Wen Lei, Cailei Yuan
 811. 3D Printing of Ordered Mesoporous Silica Using Light‐Induced Sol‐Gel Chemistry
  Journal: Advanced Functional Materials By Johanna Gluns, Lucy Zhao, Dieter Spiehl, Joanna J. Mikolei, Raheleh Pardehkhorram, Marcelo Ceolin, Annette Andrieu‐Brunsen
 812. Phosphonate Diacid Molecule Induced Crystallization Manipulation and Defect Passivation for High‐Performance Inverted MA‐Free Perovskite Solar Cells
  Journal: Advanced Energy Materials By Ke Wang, Zhiyuan Xu, Zhihao Guo, Huaxin Wang, Saif M. H. Qaid, Ke Yang, Zhigang Zang
 813. Covalently Merging Ionic Liquids and Conjugated Polymers: A Molecular Design Strategy for Green Solvent‐Processable Mixed Ion–Electron Conductors Toward High‐Performing Chemical Sensors
  Journal: Advanced Functional Materials By Junwoo Lee, Joonchul Shin, Jung‐Won An, Jiawei He, Ji‐Soo Jang, Mingjiang Zhong
 814. Programming Piezoelectric Phase of Poly(Vinylidene Fluoride) via Hybrid Metal Halide Perovskite for Enhanced Electromechanical Performance
  Journal: Advanced Energy Materials By Yong‐Ji Gong, Zhi‐Gang Li, Tian‐Meng Guo, Chen Zhao, Ying Zhang, Min He, Jie Yu, Wei Li, Xian‐He Bu
 815. Microstructure‐Assisted Wafer‐Scale Fabrication of Perovskite Microlaser Arrays
  Journal: Small By Yike Tan, Liuli Yang, Hao Song, Ming Huang, Jianhua Huang, Wajid Ali, Fubin Li, Ziwei Li
 816. Advanced Ultrasound Energy Transfer Technologies using Metamaterial Structures
  Journal: Advanced Science By Iman M. Imani, Hyun Soo Kim, Joonchul Shin, Dong‐Gyu Lee, Jiwon Park, Anish Vaidya, Chowon Kim, Jeong Min Baik, Yu Shrike Zhang, Heemin Kang, Sunghoon Hur, Hyun‐Cheol Song
 817. Co‐delivery Nano System of MS‐275 and V‐9302 Induces Pyroptosis and Enhances Anti‐Tumor Immunity Against Uveal Melanoma
  Journal: Advanced Science By Hong Ren, Zhenkai Wu, Jia Tan, Hui Tao, Wangyuan Zou, Zheng Cao, Binyu Wen, Ziyi Cai, Jiaqi Du, Zhihong Deng
 818. Genetically Designed Living Bacteria with Melanogenesis for Tumor‐Specific Pigmentation and Therapeutic Intervention
  Journal: Advanced Science By Liying Wang, Qi Wu, Qi Lyu, Dan Lu, Lehang Guo, Chao Zhong, Min Wang, Chang Liu, Bolin An, Huixiong Xu, Minfeng Huo
 819. Regulating Sodium Deposition Behavior by a Triple‐Gradient Framework for High‐Performance Sodium Metal Batteries
  Journal: Advanced Science By Weishan Cao, Mengyue Liu, Weihao Song, Zhen Li, Bingyang Li, Pengfei Wang, Adrian Fisher, Jin Niu, Feng Wang
 820. Cordycepin Modulates Microglial M2 Polarization Coupled with Mitochondrial Metabolic Reprogramming by Targeting HKII and PDK2
  Journal: Advanced Science By Xin Zhong, Shiqiang Gong, Linghui Meng, Weifan Yao, Ke Du, Linchi Jiao, Guowei Ma, Jingwei Liang, Binbin Wei, Xin Jin, Junhui Tong, Jianru Dong, Mengyu Liu, Menglin Gao, Huachao Jia, Wenjuan Jiang, Zhihua Yu, Yanzhe Wang, Xiaohong Sun, Minjie Wei, Mingyan Liu
 821. Inorganic crystal-supported precious metal single-atom catalysts for photo/electrocatalysis
  Journal: Nano Energy
 822. Phase manipulating toward Ni catalysts via lattice nitrogen endows high energy density hydrogen gas battery
  Journal: Nano Energy
 823. A soft carbon materials with engineered composition and microstructure for sodium battery anodes
  Journal: Nano Energy
 824. Electrochemical Fischer-Tropsch chemistry across transition metals: A paradigm shift in sustainable liquid fuel production
  Journal: Nano Energy
 825. Skin-like n-type stretchable synaptic transistors with low energy consumption and highly reliable plasticity for brain-inspired computing
  Journal: Nano Energy
 826. A bladeless wind-tunnel generator based on a flutter-driven triboelectric nanogenerator with on-demand micro-structuring
  Journal: Nano Energy
 827. 3D printed stretchable coaxial fiber grid for dual-mode multifunctional tactile sensor array
  Journal: Nano Energy
 828. Omics-enabled understanding of electric aircraft battery electrolytes
  Journal: Joule
 829. Similarities and Differences between Gas Diffusion Layers Used in Proton Exchange Membrane Fuel Cell and Water Electrolysis for Material and Mass Transport
  Journal: Advanced Science By Tao Zhang, Ling Meng, Chengcheng Chen, Lei Du, Ning Wang, Lixing Xing, Chunmei Tang, Jian Hu, Siyu Ye
 830. Integration of Functional Human Auditory Neural Circuits Based on a 3D Carbon Nanotube System
  Journal: Advanced Science By Yiyun Lou, Jiaoyao Ma, Yangnan Hu, Xiaoying Yao, Yaoqian Liu, Mingxuan Wu, Gaogan Jia, Yan Chen, Renjie Chai, Mingyu Xia, Wenyan Li
 831. CWF19L2 is Essential for Male Fertility and Spermatogenesis by Regulating Alternative Splicing
  Journal: Advanced Science By Shiyu Wang, Yuling Cai, Tongtong Li, Yan Wang, Ziyou Bao, Renxue Wang, Junchao Qin, Ziqi Wang, Yining Liu, Zhaojian Liu, Wai‐Yee Chan, Xiangfeng Chen, Gang Lu, Zi‐Jiang Chen, Tao Huang, Hongbin Liu
 832. Extended Berry Curvature Tail in Ferromagnetic Weyl Semimetals NiMnSb and PtMnSb
  Journal: Advanced Science By Sukriti Singh, Ana García‐Page, Jonathan Noky, Subhajit Roychowdhury, Maia G. Vergniory, Horst Borrmann, Hans‐Henning Klauss, Claudia Felser, Chandra Shekhar
 833. GbPP2C80 Interacts with GbWAKL14 to Negatively Co‐Regulate Resistance to Fusarium and Verticillium wilt via MPK3 and ROS Signaling in Sea Island Cotton
  Journal: Advanced Science By Nan Zhao, Anhui Guo, Weiran Wang, Bin Li, Meng Wang, Zixin Zhou, Kaiyun Jiang, Alifu Aierxi, Baoliang Wang, Daniel Adjibolosoo, Zhanghao Xia, Huijing Li, Yanan Cui, Jie Kong, Jinping Hua
 834. Membrane Fusion‐Mediated Loading of Therapeutic siRNA into Exosome for Tissue‐Specific Application
  Journal: Advanced Materials By Miao Xie, Yuqing Wu, Yilun Zhang, Ruiyang Lu, Zimeng Zhai, Yangyang Huang, Fujun Wang, Changchang Xin, Guangyu Rong, Chen Zhao, Kai Jiang, Xujiao Zhou, Xingtao Zhou, Xinyuan Zhu, Jiaxu Hong, Chuan Zhang
 835. Organic Passivation‐Enhanced Ferroelectricity in Perovskite Oxide Films
  Journal: Advanced Science By Hao Meng, Bingbing Chen, Xiuhong Dai, Jianxin Guo, Wenheng Li, Yuhua Bai, Xuan Chang, Xuning Zhang, Jingwei Chen, Qing Gao, Baoting Liu, Jianhui Chen
 836. Ultrafast Opto‐Electronic and Thermal Tuning of Third‐Harmonic Generation in a Graphene Field Effect Transistor
  Journal: Advanced Science By Omid Ghaebi, Sebastian Klimmer, Nele Tornow, Niels Buijssen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Andrea Tomadin, Habib Rostami, Giancarlo Soavi
 837. Multilevel Regulation of NF‐κB Signaling by NSD2 Suppresses Kras‐Driven Pancreatic Tumorigenesis
  Journal: Advanced Science By Wenxin Feng, Ningning Niu, Ping Lu, Zhuo Chen, Hanyu Rao, Wei Zhang, Chunxiao Ma, Changwei Liu, Yue Xu, Wei‐Qiang Gao, Jing Xue, Li Li
 838. Gut Dysbiosis Drives Inflammatory Bowel Disease Through the CCL4L2‐VSIR Axis in Glycogen Storage Disease
  Journal: Advanced Science By Jiaoli Lan, Yuxin Zhang, Cuiyuan Jin, Huan Chen, Zexiong Su, Jiaxing Wu, Ni Ma, Xiaoyan Zhang, Yiyun Lu, Yongxin Chen, Xiaolu Zeng, Huiqiong Zhang, Guilang Zheng, Yueyu Sun, Chun Wang, Yan Hu, Yifei Wang, Yumei Liu, Zhaoyang Zeng, Liyun Shi, Jun He, Aihua Cao, Yichao Wang, Xu Pan, Gulei Jin, Ying Wang, Xun Jiang, Huiqing Shen, Qing Tang, Xiaoli Xie, Yuan Xiao, Xuemei Zhong, Xuchao Zhang, Liang Zeng, Liping Ye, Jing Xie, Lanlan Geng, Zhiling Li, Xiaohui Wu, Ying Wang, Ren Mao, Shaojun Zhang, Siyuan Huang, Suling Liu, Hanshi Zeng, Wanfu Xu, Sitang Gong, Yuxiong Guo, Min Yang
 839. Learning Soft Millirobot Multimodal Locomotion with Sim‐to‐Real Transfer
  Journal: Advanced Science By Sinan Ozgun Demir, Mehmet Efe Tiryaki, Alp Can Karacakol, Metin Sitti
 840. Structure‐Property Correlations in CZTSe Domains within Semiconductor Nanocrystals as Photovoltaic Absorbers
  Journal: Advanced Science By Apinya Ngoipala, Huan Ren, Kevin M. Ryan, Matthias Vandichel
 841. High‐Entropy Alloys and Their Affinity with Hydrogen: From Cantor to Platinum Group Elements Alloys
  Journal: Advanced Science By Konstantin Glazyrin, Kristina Spektor, Maxim Bykov, Weiwei Dong, Ji‐Hun Yu Yu, Sangsun Yang Yang, Jai‐Sung Lee Lee, Sergiy V. Divinski, Michael Hanfland, Kirill V. Yusenko
 842. Stable and Lead‐Safe Polyphenol‐Encapsulated Perovskite Solar Cells
  Journal: Advanced Science By Shahriyar Safat Dipta, Andrew J. Christofferson, Priyank V. Kumar, Varun Kundi, Muhammad Hanif, Jianbo Tang, Nieves Flores, Kourosh Kalantar‐Zadeh, Ashraf Uddin, Md. Arifur Rahim
 843. Turning Waste into Wealth: A Potent Sono‐Immune Strategy Based on Microcystis
  Journal: Advanced Materials By Yuqi Yang, Jun Ge, Xiaoyan Zhong, Luyao Liu, Linfu Chen, Shunyi Lu, Jiacheng Ren, Youdong Chen, Shumin Sun, Zhuorun Song, Yuan Cheng, Liang Cheng
 844. Investigation of Antibody Tolerance in Methanol for Analytical Purposes: Methanol Effect Patterns and Molecular Mechanisms
  Journal: Advanced Science By Yingjie Zhang, Jiafei Mi, Weilin Wu, Jie Fei, Bochen Lv, Xuezhi Yu, Kai Wen, Jianzhong Shen, Zhanhui Wang
 845. Unlocking the potential of CsPbI3 perovskite as stable red phosphors by zeolite skeleton
  Journal: Matter
 846. Machine learning detection of Majorana zero modes from zero-bias peak measurements
  Journal: Matter
 847. Accomplishing High‐Performance Organic Solar Sub‐Modules (≈55 cm2) with >16% Efficiency by Controlling the Aggregation of an Engineered Non‐Fullerene Acceptor
  Journal: Advanced Science By Thavamani Gokulnath, Hyerin Kim, Kakaraparthi Kranthiraja, Bo Hyeon Cho, Ho‐Yeol Park, Jesung Jee, Young Yong Kim, Jinhwan Yoon, Sung‐Ho Jin
 848. A Transdermal Prion‐Bionics Supermolecule as a RAB3A Antagonist for Enhancing Facial Youthfulness
  Journal: Advanced Science By Wenjia Liu, Fan Ding, Wenguang Yang, Weiming You, Liqiang Zhang, Wangxiao He
 849. T Cell‐Derived Apoptotic Extracellular Vesicles Hydrolyze cGAMP to Alleviate Radiation Enteritis via Surface Enzyme ENPP1
  Journal: Advanced Science By Yang Zhou, Lili Bao, Shengkai Gong, Geng Dou, Zihan Li, Zhengyan Wang, Lu Yu, Feng Ding, Huan Liu, Xiayun Li, Siying Liu, Xiaoshan Yang, Shiyu Liu
 850. Nanobody‐Engineered Biohybrid Bacteria Targeting Gastrointestinal Cancers Induce Robust STING‐Mediated Anti‐Tumor Immunity
  Journal: Advanced Science By Xiaolong Xu, Youbin Ding, Yafang Dong, Haitao Yuan, Peng Xia, Chengming Qu, Jingbo Ma, Huifang Wang, Xiaodong Zhang, Liang Zhao, Zhijie Li, Zhen Liang, Jigang Wang
 851. Silicon / Perovskite Tandem Solar Cells with Reverse Bias Stability down to −40 V. Unveiling the Role of Electrical and Optical Design
  Journal: Advanced Science By Diego Di Girolamo, Olivier Dupré, Giuliana Giuliano, Jordi Veirman, Giuseppe Bengasi, Marina Foti, Cosimo Gerardi
 852. Thermodynamics‐Guided High‐Throughput Discovery of Eutectic High‐Entropy Alloys for Rapid Solidification
  Journal: Advanced Science By Liuliu Han, Zhongji Sun, Wenzhen Xia, Shao‐Pu Tsai, Xukai Zhang, Jing Rao, Pei Wang, Andrew Chun Yong Ngo, Zhiming Li, Yong Liu, Dierk Raabe
 853. Quantifying Asymmetric Zinc Deposition: A Guide Factor for Designing Durable Zinc Anodes
  Journal: Advanced Materials By Shixun Wang, Zhaodong Huang, Jiaxiong Zhu, Yiqiao Wang, Dedi Li, Zhiquan Wei, Hu Hong, Dechao Zhang, Qi Xiong, Shimei Li, Ze Chen, Nan Li, Chunyi Zhi
 854. Optimization Design of Fluoro‐Cyanogen Copolymer Electrolyte to Achieve 4.7 V High‐Voltage Solid Lithium Metal Battery
  Journal: Advanced Science By Weijian Xu, Weiliang Dong, Jianzhou Lin, Kexin Mu, Zhennuo Song, Jiji Tan, Ruixue Wang, Qiang Liu, Caizhen Zhu, Jian Xu, Lei Tian
 855. Structure–performance relationship of Au nanoclusters in electrocatalysis: Metal core and ligand structure
  Journal: Carbon Energy By Bowen Li, Lianmei Kang, Yongfeng Lun, Jinli Yu, Shuqin Song, Yi Wang
 856. Hydrophobic Electron‐Transport Layer for Efficient Tin‐Based Perovskite Solar Cells
  Journal: Advanced Functional Materials By Feifei He, Tianpeng Li, Tao Shen, Yinghan Zhao, Zuoming Jin, Zhiguo Zhang, Yu Pu, Liangliang Deng, Lang Qin, Yiqiang Zhan, Yunqi Liu, Yang Wang, Jia Liang
 857. Bridging‐Solvent Strategy for Quasi‐Single‐Crystal Perovskite Films and Stable Solar Cells
  Journal: Small Methods By Yao Zhang, Xiangyu Sun, Zhen Guan, Dongni Li, Qingya Wang, Yansong Yue, Fangze Liu, Jing Wei, Hongbo Li
 858. Dynamic Regulation of Cell Mechanotransduction through Sequentially Controlled Mobile Surfaces
  Journal: Nano Letters By Wenyan Xie
 859. Exciton–Phonon Coupling Induces a New Pathway for Ultrafast Intralayer-to-Interlayer Exciton Transition and Interlayer Charge Transfer in WS2–MoS2 Heterostructure: A First-Principles Study
  Journal: Nano Letters By Yang-hao Chan
 860. Lung-Specific mRNA Delivery Enabled by Sulfonium Lipid Nanoparticles
  Journal: Nano Letters By David O. Popoola
 861. The Convergence of Sonodynamic Therapy and Cuproptosis in the Dual-Responsive Biomimetic CytoNano for Precision Mitochondrial Intervention in Cancer Treatment
  Journal: Nano Letters By Binyi Li
 862. Interlayer Delocalized Electrons Activate Basal Plane for Ultrahigh-Current-Density Hydrogen Evolution
  Journal: Nano Letters By Jianqiang Chen
 863. Defect‐Rich Metastable MoS2 Promotes Macrophage Reprogramming in Breast Cancer: A Clinical Perspective
  Journal: Small By Mingyue Cui, Lulu Qian, Ke Lu, Jinjin Liu, Binbin Chu, Xiaofeng Wu, Fenglin Dong, Bin Song, Yao He
 864. Targeted Modulation of Redox and Immune Homeostasis in Acute Lung Injury Using a Thioether‐Functionalized Dendrimer
  Journal: Small By Xu‐Qin Jiang, Wu‐Xuan Wang, Wang Dong, Qiu‐Meng Xie, Qian Liu, Zixuan Guo, Ning Chen, Si‐Ming Song, Wei Jiang, Hui‐Mei Wu
 865. In Situ Polymerization Bi‐Functional Gel Polymer Electrolyte for High Performance Quasi‐Solid‐State Lithium−Sulfur Batteries
  Journal: Small By Liuyi Hu, Tianqi Yang, Luoting Zhou, Xiang Yan, Yaning Liu, Yang Xia, Wenkui Zhang, Jun Zhang, Yongping Gan, Xinping He, Xinhui Xia, Ruyi Fang, Xinyong Tao, Hui Huang
 866. 2D Tungsten Borides Induced Interfacial Modulation Engineering Toward High‐Rate Performance Zinc‐Iodine Battery
  Journal: Small By Yuwei Zhao, Linghai Zhang, Yunshan Zheng, Huifang Xu, Qingbin Jiang, Tianyu Chen, Kwan San Hui, Kwun Nam Hui, Lin Wang, Chenyang Zha
 867. Superconductivity in Freestanding Infinite‐Layer Nickelate Membranes
  Journal: Advanced Materials By Shengjun Yan, Wei Mao, Wenjie Sun, Yueying Li, Haoying Sun, Jiangfeng Yang, Bo Hao, Wei Guo, Leyan Nian, Zhengbin Gu, Peng Wang, Yuefeng Nie
 868. Platelet Membrane‐Coated Curcumin‐PLGA Nanoparticles Promote Astrocyte‐Neuron Transdifferentiation for Intracerebral Hemorrhage Treatment
  Journal: Small By Ximing Xu, Xinyu Zhang, Ran Li, Xiufen Yang, Peng Fu, Ruijie Feng, Xuan Sun, Zhe Wang, Jiangnan Yu, Xia Cao, Qingtong Yu, Qilong Wang, Sitong Liu, Xiaoxia Yang, Yuan Zhu, Wentao Shi, Wenwen Deng
 869. The Key Role of Grain Boundary Dynamics in Revolutionizing the Potential of Solid Electrolytes
  Journal: Advanced Functional Materials By Yangyang Wang, Charlotte Thomas, Kaitlin Garman, Hwangsun Kim, Zonghai Chen, Miaofang Chi, Chunmei Ban
 870. Toward Fully Multiferroic van der Waals SpinFETs: Basic Design and Quantum Calculations
  Journal: Nano Letters By Mario Castro
 871. DNA Delivery by Virus-Like Nanocarriers in Plant Cells
  Journal: Nano Letters By Md Reyazul Islam
 872. Dark Current In Broadband Perovskite‐Organic Heterojunction Photodetectors Controlled by Interfacial Energy Band Offset
  Journal: Advanced Materials By Davide Nodari, Lucy J. F. Hart, Oskar J. Sandberg, Francesco Furlan, Edoardo Angela, Julianna Panidi, Zhuoran Qiao, Martyn A. McLachlan, Piers R. F. Barnes, James R. Durrant, Armin Ardalan, Nicola Gasparini
 873. Data‐Driven Design of Triple‐Targeted Protein Nanoprobes for Multiplexed Imaging of Cancer Lymphatic Metastasis
  Journal: Advanced Materials By Guodong Shen, Xiaohua Jia, Tianyi Qi, Zhenhua Hu, Anqi Xiao, Qiqi Liu, Keyu He, Weihong Guo, Dan Zhang, Wanjun Li, Genmao Cao, Guoxin Li, Jie Tian, Xinglu Huang, Yanfeng Hu
 874. Electron Drag Effect on Thermal Conductivity in Two-Dimensional Semiconductors
  Journal: Nano Letters By Yujie Quan
 875. Discovering Pyramidal Treasures: Multi‐Scale Design of High Strength–Ductility Titanium Alloys
  Journal: Advanced Materials By Shaolou Wei, Kyung‐Shik Kim, John Foltz, Cemal Cem Tasan
 876. Unconventional Dually‐Mobile Superrepellent Surfaces
  Journal: Advanced Materials By Yue Fan, Shuai Wang, Yusheng Huang, Yao Tan, Lishuang Gui, Shilin Huang, Xuelin Tian
 877. Wearable Aptalyzer Integrates Microneedle and Electrochemical Sensing for In Vivo Monitoring of Glucose and Lactate in Live Animals
  Journal: Advanced Materials By Fatemeh Bakhshandeh, Hanjia Zheng, Nicole G. Barra, Sadegh Sadeghzadeh, Irfani Ausri, Payel Sen, Fatemeh Keyvani, Fasih Rahman, Joe Quadrilatero, Juewen Liu, Jonathan D. Schertzer, Leyla Soleymani, Mahla Poudineh
 878. Non‐Invasive Detection of Early‐Stage Fatty Liver Disease via an On‐Skin Impedance Sensor and Attention‐Based Deep Learning
  Journal: Advanced Science By Kaidong Wang, Samuel Margolis, Jae Min Cho, Shaolei Wang, Brian Arianpour, Alejandro Jabalera, Junyi Yin, Wen Hong, Yaran Zhang, Peng Zhao, Enbo Zhu, Srinivasa Reddy, Tzung K. Hsiai
 879. Polyoxometalate Clusters Confined in Reduced Graphene Oxide Membranes for Effective Ion Sieving and Desalination
  Journal: Advanced Science By Yixin Yang, Wan‐Lei Zhao, Yubing Liu, Qin Wang, Ziheng Song, Qinghe Zhuang, Wei Chen, Yu‐Fei Song
 880. A Cell Cycle‐Aware Network for Data Integration and Label Transferring of Single‐Cell RNA‐Seq and ATAC‐Seq
  Journal: Advanced Science By Jiajia Liu, Jian Ma, Jianguo Wen, Xiaobo Zhou
 881. Quorum Sensing in Emulsion Droplet Swarms Driven by a Surfactant Competition System
  Journal: Advanced Science By Pieter J. de Visser, Dimitrios Karagrigoriou, Anne‐Déborah C. Nguindjel, Peter A. Korevaar
 882. Bioengineered Model of Human LGMD2B Skeletal Muscle Reveals Roles of Intracellular Calcium Overload in Contractile and Metabolic Dysfunction in Dysferlinopathy
  Journal: Advanced Science By Alastair Khodabukus, Neel K. Prabhu, Taylor Roberts, Meghan Buldo, Amber Detwiler, Zachary D. Fralish, Megan E. Kondash, George A. Truskey, Timothy R. Koves, Nenad Bursac
 883. Rapid Synthesis and Microenvironment Optimization of Hierarchical Porous Fe─N─C Catalysts for Enhanced ORR in Microbial Fuel Cells
  Journal: Advanced Science By Bolong Jiang, Nan Jiang, Yanyan Cui, Huan Wang, Geng Zhang, Jiayou Li, Yuhan Zhang
 884. 3D‐hUMSCs Exosomes Ameliorate Vitiligo by Simultaneously Potentiating Treg Cells‐Mediated Immunosuppression and Suppressing Oxidative Stress‐Induced Melanocyte Damage
  Journal: Advanced Science By Qi Wang, Weinan Guo, Liaoran Niu, Yuqi Zhou, Zeqian Wang, Jianru Chen, Jiaxi Chen, Jingjing Ma, Jia Zhang, Zhaoting Jiang, Bo Wang, Zhe Zhang, Chunying Li, Zhe Jian
 885. Bis(pinacolato)diboron‐Enabled Ni‐Catalyzed Reductive Arylation/Vinylation of Alkyl Electrophiles
  Journal: Advanced Science By Deli Sun, Yuxin Gong, Yu Wu, Yunrong Chen, Hegui Gong
 886. Helicobacter Pylori‐Enhanced hnRNPA2B1 Coordinates with PABPC1 to Promote Non‐m6A Translation and Gastric Cancer Progression
  Journal: Advanced Science By Yi Yu, Yan‐Ling Yang, Xiao‐Yu Chen, Zhao‐Yu Chen, Jin‐Shui Zhu, Jing Zhang
 887. An Ion‐Mediated Spiking Chemical Neuron based on Mott Memristor
  Journal: Advanced Materials By Huihui Ren, Fanfan Li, Min Wang, Guolei Liu, Dingwei Li, Rui Wang, Yitong Chen, Yingjie Tang, Yan Wang, Ran Jin, Qi Huang, Lixiang Xing, Xiaopeng Chen, Juan Wang, Chengchen Guo, Bowen Zhu
 888. Evolution of Naturally Dried MXene‐Based Composite Aerogels with Flash Joule Annealing for Large‐Scale Production of Highly Sensitive Customized Sensors
  Journal: Advanced Materials By Wenqi Zhu, Yuhang Zhuang, Jianqiang Weng, Qinzhui Huang, Guobin Lai, Liuyan Li, Meixin Chen, Kailai Xia, Zhixing Lu, Mingmao Wu, Zhigang Zou
 889. Fabrication of Isotope‐Enriched Nanostructures using Ultrafast Laser Pulses under Ambient Conditions for Biomolecular Sensing
  Journal: Advanced Materials By Srilakshmi Premachandran, Sivakumar Manickam, Bo Tan, Krishnan Venkatakrishnan
 890. Probing Correlation of Optical Emission and Defect Sites in Hexagonal Boron Nitride by High-Resolution STEM-EELS
  Journal: Nano Letters By Sakal Singla
 891. Octahedral Nanocrystals of Ru‐Doped PtFeNiCuW/CNTs High‐Entropy Alloy: High Performance towards pH‐Universal Hydrogen Evolution Reaction
  Journal: Advanced Materials By Chaohui Wang, Jun Zhang, Kanghua Miao, Mairui Long, Siyuan Lai, Shijun Zhao, Xiongwu Kang
 892. Tracing Immunological Interaction in Trimethylamine N‐Oxide Hydrogel‐Derived Zwitterionic Microenvironment During Promoted Diabetic Wound Regeneration
  Journal: Advanced Materials By Zheng Li, Longwei Li, Muxin Yue, Qingyu Peng, Xiong Pu, Yongsheng Zhou
 893. Low-coordinated copper facilitates the *CH2CO affinity at enhanced rectifying interface of Cu/Cu2O for efficient CO2-to-multicarbon alcohols conversion
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 894. Deciphering in-situ surface reconstruction in two-dimensional CdPS3 nanosheets for efficient biomass hydrogenation
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 895. Polymer Fiber Rigid Network with High Glass Transition Temperature Reinforces Stability of Organic Photovoltaics
  Journal: Nano-Micro Letters
 896. Inhibiting perovskite decomposition by a creeper-inspired strategy enables efficient and stable perovskite solar cells
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 897. Strain to shine: stretching-induced three-dimensional symmetries in nanoparticle-assembled photonic crystals
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 898. Neural network variational Monte Carlo for positronic chemistry
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 899. Focused ultrasound enables selective actuation and Newton-level force output of untethered soft robots
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 900. The fractional quantum anomalous Hall effect
  Journal: Nature Reviews Materials By Long Ju
 901. Hype kills your story
  Journal: Nature Nanotechnology
 902. Heat-assisted neuromorphic computing
  Journal: Nature Materials By Ranjan K. Patel
 903. Mott neurons with dual thermal dynamics for spatiotemporal computing
  Journal: Nature Materials By Gwangmin Kim
 904. Transport and localization of indirect excitons in a van der Waals heterostructure
  Journal: Nature Photonics By L. H. Fowler-Gerace
 905. Better data for decent work in the global food system
  Journal: Nature Food By Eva-Marie Meemken
 906. Microsecond-response perovskite light-emitting diodes for active-matrix displays
  Journal: Nature Electronics By Yun Gao
 907. Rapid rise in corporate climate-tech investments complements support from public grants
  Journal: Nature Energy By Kathleen M. Kennedy
 908. Policy credibility is a key component for an effective and efficient EU Emissions Trading System
  Journal: Nature Energy By Joanna Sitarz
 909. Declining costs imply fast market uptake of zero-emission trucks
  Journal: Nature Energy By Steffen Link
 910. Immuno-protective vesicle-crosslinked hydrogel for allogenic transplantation
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 911. Free-standing two-dimensional ferro-ionic memristor
  Journal: Materials science : Nature Communications subject feeds
 912. Sustainable Release of Mg(NO3)2 from Separator Boosts Electrochemical Performance of Lithium Metal as Anodes for Secondary Batteries
  Journal: Energy Environ. Sci. By Xia Shuang
 913. Customization Nanoscale Interfacial Solvation Structure for Low Temperature Lithium Metal Batteries
  Journal: Energy Environ. Sci. By Nan Li
 914. Assessing the Realism of Clean Energy Projections
  Journal: Energy Environ. Sci. By Fatemeh Rostami
 915. Hierarchically Stabilized Pt Single-Atom Catalysts Induced by Atomic Substitution Strategy for Efficient Hydrogen Evolution Reaction
  Journal: Energy Environ. Sci. By Changle Yue
 916. Structural regulation-induced Li-electron disentanglement for stabilized oxygen redox of Li-excess disordered rock-salt cathode materials
  Journal: Energy Environ. Sci. By Sichen Jiao
 917. Atomically dispersed multi-site catalysts: bifunctional oxygen electrocatalysts boost flexible zinc–air battery performance
  Journal: Energy Environ. Sci. By Shengchen Wang
 918. Surface Charge-Reinforced and Ion-Selective Layers for Stable Metal Zinc Anodes Chemistry
  Journal: Energy Environ. Sci. By Zhiquan Wei
 919. Frequency‐Selective, Multi‐Channel, Self‐Powered Artificial Basilar Membrane Sensor with a Spiral Shape and 24 Critical Bands Inspired by the Human Cochlea
  Journal: Advanced Science By Eun‐Seok Jeon, Useung Lee, Seongho Yoon, Shin Hur, Hongsoo Choi, Chang‐Soo Han
 920. Optimizing Nanofluidic Energy Harvesting in Synthetic Clay‐based Membranes by Annealing Treatment
  Journal: Advanced Science By Yozelin Zavala‐Galindo, Guoliang Yang, Hanwen Zang, Weiwei Lei, Dan Liu
 921. A Novel AMPK Inhibitor Sensitizes Pancreatic Cancer Cells to Ferroptosis Induction
  Journal: Advanced Science By Carolin Schneider, Jorina Hilbert, Franziska Genevaux, Stefanie Höfer, Lukas Krauß, Felix Schicktanz, Constanza Tapia Contreras, Shaishavi Jansari, Aristeidis Papargyriou, Thorsten Richter, Abdallah M. Alfayomy, Chiara Falcomatà, Christian Schneeweis, Felix Orben, Ruppert Öllinger, Florian Wegwitz, Angela Boshnakovska, Peter Rehling, Denise Müller, Philipp Ströbel, Volker Ellenrieder, Lena Conradi, Elisabeth Hessmann, Michael Ghadimi, Marian Grade, Matthias Wirth, Katja Steiger, Roland Rad, Bernhard Kuster, Wolfgang Sippl, Maximilian Reichert, Dieter Saur, Günter Schneider
 922. SH2B1 Defends Against Energy Imbalance, Obesity, and Metabolic Disease via a Paraventricular Hypothalamus→Dorsal Raphe Nucleus Neurocircuit
  Journal: Advanced Science By Yuan Li, Min‐Hyun Kim, Lin Jiang, Lorelei Baron, Latrice D. Faulkner, David P. Olson, Xingyu Li, Noam Gannot, Peng Li, Liangyou Rui
 923. Enantioselective Synthesis of Oxazocines via MQ‐Phos Enabled Palladium‐Catalyzed Asymmetric Formal [4+4]‐Cycloadditions
  Journal: Advanced Science By Qiaojing Meng, Yinggao Meng, Qinglin Liu, Bing Yu, Zhong‐Jun Li, Er‐Qing Li, Junliang Zhang
 924. Thermal Warning and Shut‐down of Lithium Metal Batteries Based on Thermoresponsive Electrolytes
  Journal: Advanced Science By Yueyang Lan, Liujie Xiang, Junyu Zhou, Sheng Jiang, Yifan Ge, Caihong Wang, Shuai Tan, Yong Wu
 925. Anti‐Quenching NIR‐II Excitation Phenylboronic Acid Modified Conjugated Polyelectrolyte for Intracellular Peroxynitrite‐Enhanced Chemo–Photothermal Therapy
  Journal: Advanced Science By Pengfei Sun, Danni Hu, Pengfei Chen, Xuanzong Wang, Qingming Shen, Shangyu Chen, Daifeng Li, Quli Fan
 926. Strong and Thermo‐Switchable Gel Adhesion Based on UCST‐Type Phase Transition in Deep Eutectic Solvent
  Journal: Advanced Science By Huiyao Xu, Haocheng Li, Yan Zhang, Ying Guan, Yongjun Zhang
 927. Magnetic Array‐Aided Visualizing PEMFC Degradation Heterogeneity
  Journal: Advanced Science By Yuning Sun, Lei Mao, Zhiyong Hu, Xiaoyu Zhang, Ranran Peng
 928. Totally Caged Type I Pro‐Photosensitizer for Oxygen‐Independent Synergistic Phototherapy of Hypoxic Tumors
  Journal: Advanced Science By Qin Zeng, Xipeng Li, Jiajun Li, Mengting Shi, Yufen Yao, Lei Guo, Na Zhi, Tao Zhang
 929. Synergistic Copper‐Aminocatalysis for Direct Tertiary α‐Alkylation of Ketones with Electron‐Deficient Alkanes
  Journal: Advanced Science By Qi‐Chao Shan, You‐Wei Wu, Mu‐Xiang Chen, Xuefei Zhao, Teck‐Peng Loh, Xu‐Hong Hu
 930. Dislocation Density‐Mediated Functionality in Single‐Crystal BaTiO3
  Journal: Advanced Science By Fangping Zhuo, Xiandong Zhou, Felix Dietrich, Mehrzad Soleimany, Patrick Breckner, Pedro B. Groszewicz, Bai‐Xiang Xu, Gerd Buntkowsky, Jürgen Rödel
 931. Glycan Profiling in Small Extracellular Vesicles with a SERS Microfluidic Biosensor Identifies Early Malignant Development in Lung Cancer
  Journal: Advanced Science By Quan Zhou, Xueming Niu, Zhen Zhang, Kenneth O'Byrne, Arutha Kulasinghe, David Fielding, Andreas Möller, Alain Wuethrich, Richard J. Lobb, Matt Trau
 932. Nitric Oxide‐Activated Bioorthogonal Co‐delivery Nanoassembly for In Situ Synthesis of Photothermal Agent for Precise and Safe Anti‐cancer Treatment
  Journal: Advanced Materials By Bowen Li, Jianwu Tian, Chongzhi Wu, Zhiyao Li, Li Qiao, Zhongliang Xie, Bo Song, Yi Shan, Siqin Chen, Yufu Tang, Yuan Ping, Bin Liu
 933. Manipulation of Cooper‐Pair Tunneling via Domain Structure in a van der Waals Ferromagnetic Josephson Junction
  Journal: Advanced Materials By Junwei Huang, Zeya Li, Xiangyu Bi, Ming Tang, Caiyu Qiu, Feng Qin, Hongtao Yuan
 934. Epitaxial Growth of Large‐area Monolayers and van der Waals Heterostructures of Transition‐metal Chalcogenides via Assisted Nucleation
  Journal: Advanced Materials By Akhil Rajan, Sebastian Buchberger, Brendan Edwards, Andela Zivanovic, Naina Kushwaha, Chiara Bigi, Yoshiko Nanao, Bruno K. Saika, Olivia R. Armitage, Peter Wahl, Pierre Couture, Phil D. C. King
 935. Corrigendum to “SiRNA-based delivery nanoplatform attenuates the CRC progression via HIF1α-AS2” [Nano Today 47 (2022) 101667]
  Journal: Nano Today
 936. Cu/CuxO/Graphdiyne Tandem Catalyst for Efficient Electrocatalytic Nitrate Reduction to Ammonia
  Journal: Advanced Materials By Xueting Feng, Jiyuan Liu, Ya Kong, Zixuan Zhang, Zedong Zhang, Shuzhou Li, Lianming Tong, Xin Gao, Jin Zhang
 937. An Ultra‐Conductive and Patternable 40 nm‐Thick Polymer Film for Reliable Emotion Recognition
  Journal: Advanced Materials By Xiaojia Du, Hai Wang, Yunfei Wang, Zhiqiang Cao, Leyi Yang, Xiaohu Shi, Xiaoxu Zhang, Chengzhi He, Xiaodan Gu, Nan Liu
 938. Humidity‐Responsive Liquid Metal Core‐Shell Materials for Enduring Heat Retention and Insulation
  Journal: Advanced Materials By Xuanhan Chen, Mingyuan Sun, Lu Cao, Huarui Rong, Hao Lin, Yue Chen, Mingkui Zhang, Ling Zhang, Bing Xiao, Weihua Li, Jian Fang, Lining Sun, Shiwu Zhang, Shi‐Yang Tang, Xiangpeng Li
 939. First development of transparent wood-based triboelectric nanogenerator (TW-TENG): Cooperative incorporation of transparency, aesthetic of wood, and superior triboelectric properties
  Journal: Nano Energy
 940. Eliminating Hole Extraction Barrier in 1D/3D Perovskite Heterojunction for Efficient and Stable Carbon‐Based CsPbI3 Solar Cells with a Record Efficiency
  Journal: Advanced Materials By Jiage Lin, Rong Huang, Xin Peng, Jianxin Zhang, Guizhi Zhang, Wenran Wang, Zhenxiao Pan, Huashang Rao, Xinhua Zhong
 941. Mechanically Robust Lubricating Hydrogels Beyond the Natural Cartilage as Compliant Artificial Joint Coating
  Journal: Advanced Science By Weiyi Zhao, Yunlei Zhang, Xiaoduo Zhao, Wenbo Sheng, Shuanhong Ma, Feng Zhou
 942. High‐Entropy Catalysis Accelerating Stepwise Sulfur Redox Reactions for Lithium–Sulfur Batteries
  Journal: Advanced Science By Yunhan Xu, Wenchuang Yuan, Chuannan Geng, Zhonghao Hu, Qiang Li, Yufei Zhao, Xu Zhang, Zhen Zhou, Chunpeng Yang, Quan‐Hong Yang
 943. Tight Junction Component Occludin Binds to FIP5 to Regulate Endosome Trafficking and Mitotic Spindle Function
  Journal: Advanced Science By Zichao Zhang, Jing Chen, Rongze Ma, Chongshen Xu, Yunzhe Lu, Jiecan Zhou, Kun Xia, Pengfei Lu
 944. N‐Doping Donor‐Dilute Semitransparent Organic Solar Cells to Weaken Donor: Acceptor Miscibility and Consolidate Donor‐Phase Continuity
  Journal: Advanced Science By Jiaqi Xie, Weihua Lin, Kaibo Zheng, Ziqi Liang
 945. Core‐Shell Si@SiOC Particles Synthesized Using Supercritical Carbon Dioxide Fluid for Superior Li‐Ion Storage Performance
  Journal: Advanced Science By Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha, Bharath Umesh, Jagabandhu Patra, Chun‐Yen Chen, Ju Li, Jeng‐Kuei Chang
 946. Biomimetic Hydrogel‐Mediated Mechano‐Immunometabolic Therapy for Inhibition of ccRCC Recurrence After Surgery
  Journal: Advanced Science By Yunze Dong, Jun Luo, Mingliang Pei, Shuai Liu, Yuchen Gao, Hongmin Zhou, Yimingniyizi Nueraihemaiti, Xiangcheng Zhan, Tiancheng Xie, Xudong Yao, Xin Guan, Yunfei Xu
 947. Versatile Design of NO‐Generating Proteolipid Nanovesicles for Alleviating Vascular Injury
  Journal: Advanced Science By Yueyue Yang, Xiangyun Zhang, Hongyu Yan, Rongping Zhao, Ruixin Zhang, Liuyang Zhu, Jingai Zhang, Adam C. Midgley, Ye Wan, Songdi Wang, Meng Qian, Qiang Zhao, Ding Ai, Ting Wang, Deling Kong, Xinglu Huang, Kai Wang
 948. β‐Galactosidase‐Triggered Photodynamic Elimination of Senescent Cells with a Boron Dipyrromethene‐Based Photosensitizer
  Journal: Advanced Science By Jacky C. H. Chu, Blanca Escriche‐Navarro, Junlong Xiong, Alba García‐Fernández, Ramón Martínez‐Máñez, Dennis K. P. Ng
 949. Small Feature‐Size Transistors Based on Low‐Dimensional Materials: From Structure Design to Nanofabrication Techniques
  Journal: Advanced Science By Xiaqing Fu, Zhifang Liu, Huaipeng Wang, Dan Xie, Yilin Sun
 950. Restructuring of Palladium Nanoparticles during Oxidation by Molecular Oxygen
  Journal: Small By Oleg Usoltsev, Dragos Stoian, Alina Skorynina, Elizaveta Kozyr, Peter N. Njoroge, Riccardo Pellegrini, Elena Groppo, Jeroen A. van Bokhoven, Aram Bugaev
 951. Machine Learning‐Guided Prediction of Desalination Capacity and Rate of Porous Carbons for Capacitive Deionization
  Journal: Small By Hao Wang, Mingxi Jiang, Guangsheng Xu, Chenglong Wang, Xingtao Xu, Yong Liu, Yuquan Li, Ting Lu, Guang Yang, Likun Pan
 952. Biologically Active Micropatterns of Biomolecules and Living Matter Using Microbubble Lithography
  Journal: Small By Anand Dev Ranjan, Sucharita Bhowmick, Arnab Gupta, Amirul Islam Mallick, Ayan Banerjee
 953. Ultrahigh Sensitivity for Thermographic Human–Machine Interface via Precious Metals Atomic Layer Deposition on V‐MXene: Computational and Experimental Exploration
  Journal: Small By Debananda Mohapatra, Hyun Jin Kang, Sanghyuk Lee, Yeseul Son, Mohd Zahid Ansari, Youngho Kang, Jung Woo Lee, Soo‐Hyun Kim
 954. Optimizing Surface State Electrons of Topological Semi‐Metal by Atomic Doping for Enhanced Hydrogen Evolution Reaction
  Journal: Small By Meixia Su, Yuhao Zhang, Guo Liu, Haiqing Jiang, Yuan Lin, Yan Ding, Qingfeng Wu, Wei Wei, Xinge Wang, Tianyu Wu, Kun Tao, Changcheng Chen, Erqing Xie, Zhenxing Zhang
 955. The 3D Monolithically Integrated Hardware Based Neural System with Enhanced Memory Window of the Volatile and Non‐Volatile Devices
  Journal: Advanced Science By Yu‐Rim Jeon, Donguk Seo, Yoonmyung Lee, Deji Akinwande, Changhwan Choi
 956. Macrophage‐Mimicking Cellular Nanoparticles Scavenge Proinflammatory Cytokines in Specimens of Patients with Inflammatory Disorders
  Journal: Advanced Science By Zhidong Zhou, Nilesh Mukundan, Jiayuan Alex Zhang, You‐Ting Wu, Qiangzhe Zhang, Dan Wang, Ronnie H. Fang, Weiwei Gao, Liangfang Zhang
 957. Two-Dimensional Transition Metal Phosphides As Cathode Additive in Robust Lithium–Sulfur Batteries
  Journal: Nano Letters By Jie Zhang
 958. Perfect Zeeman Anisotropy in Rotationally Symmetric Quantum Dots with Strong Spin–Orbit Interaction
  Journal: Nano Letters By Markus Aspegren
 959. Single‐Cell Chromatin Accessibility Analysis Reveals Subgroup‐Specific TF‐NTR Regulatory Circuits in Medulloblastoma
  Journal: Advanced Science By Xiaoyue Gao, Qiyuan Zhuang, Yun Li, Guochao Li, Zheng Huang, Shenzhi Chen, Shaoxing Sun, Hui Yang, Lan Jiang, Ying Mao
 960. Multiparametric Brain Hemodynamics Imaging Using a Combined Ultrafast Ultrasound and Photoacoustic System
  Journal: Advanced Science By Haoyang Chen, Shubham Mirg, Prameth Gaddale, Sumit Agrawal, Menghan Li, Van Nguyen, Tianbao Xu, Qiong Li, Jinyun Liu, Wenyu Tu, Xiao Liu, Patrick J. Drew, Nanyin Zhang, Bruce J. Gluckman, Sri‐Rajasekhar Kothapalli
 961. Immunoprotection Strategies in β‐Cell Replacement Therapy: A Closer Look at Porcine Islet Xenotransplantation
  Journal: Advanced Science By Sarah Grimus, Victoria Sarangova, Petra B. Welzel, Barbara Ludwig, Jochen Seissler, Elisabeth Kemter, Eckhard Wolf, Asghar Ali
 962. Highly‐Polarized Emission Provided by Giant Optical Orientation of Exciton Spins in Lead Halide Perovskite Crystals
  Journal: Advanced Science By Nataliia E. Kopteva, Dmitri R. Yakovlev, Eyüp Yalcin, Ilya A. Akimov, Mikhail O. Nestoklon, Mikhail M. Glazov, Mladen Kotur, Dennis Kudlacik, Evgeny A. Zhukov, Erik Kirstein, Oleh Hordiichuk, Dmitry N. Dirin, Maksym V. Kovalenko, Manfred Bayer
 963. Gastrointestinal Permeation Enhancers Beyond Sodium Caprate and SNAC ‐ What is Coming Next?
  Journal: Advanced Science By Marilena Bohley, Jean‐Christophe Leroux
 964. Halogenated Dibenzo[f,h]quinoxaline Units Constructed 2D‐Conjugated Guest Acceptors for 19% Efficiency Organic Solar Cells
  Journal: Advanced Science By Jingshun Gao, Hairui Bai, Ping Li, Yibo Zhou, Wenyan Su, Chang Liu, Xiaoxiao Li, Yue Wu, Bin Hu, Zezhou Liang, Zhaozhao Bi, Xiong Li, Lihe Yan, Huiling Du, Guanghao Lu, Chao Gao, Kun Wang, Yuhang Liu, Wei Ma, Qunping Fan
 965. Engineered Bacteria as Living Biosensors in Dermal Tattoos
  Journal: Advanced Science By Matthew E. Allen, Elina Kamilova, Carolina Monck, Francesca Ceroni, Yubing Hu, Ali K. Yetisen, Yuval Elani
 966. Islet‐Resident Memory T Cells Orchestrate the Immunopathogenesis of Type 1 Diabetes through the FABP4‐CXCL10 Axis
  Journal: Advanced Science By Xiaoping Wu, Lai Yee Cheong, Lufengzi Yuan, Leigang Jin, Zixuan Zhang, Yang Xiao, Zhiguang Zhou, Aimin Xu, Ruby LC Hoo, Lingling Shu
 967. Dynamic Addressing Molecular Robot (DAMR): An Effective and Efficient Trial‐and‐Error Approach for the Analysis of Single Nucleotide Polymorphisms
  Journal: Advanced Science By Tianshu Chen, Guifang Chen, Siyu Cao, Xiaochen Tang, Wenxing Li, Chenbin Liu, Hongquan Gou, Pei Sun, Yichun Mao, Qiuhui Pan, Penghui Zhang, Xiaoli Zhu
 968. Pathways to Upscaling Highly Efficient Organic Solar Cells Using Green Solvents: A Study on Device Photophysics in the Transition from Lab‐to‐Fab
  Journal: Advanced Science By Eva Mazzolini, Richard A. Pacalaj, Yuang Fu, Bhushan R. Patil, Rahul Patidar, Xinhui Lu, Trystan M. Watson, James R. Durrant, Zhe Li, Nicola Gasparini
 969. Targeting Nr2e3 to Modulate Tet2 Expression: Therapeutic Potential for Depression Treatment
  Journal: Advanced Science By Xiaohua Ma, Shiyao Xu, Yaohui Zhou, Qian Zhang, Hao Yang, Bo Wan, Yong Yang, Zhigang Miao, Xingshun Xu
 970. VEGF‐FGF Signaling Activates Quiescent CD63+ Liver Stem Cells to Proliferate and Differentiate
  Journal: Advanced Science By Fei Chen, Kunshan Zhang, Minjun Wang, Zhiying He, Bing Yu, Xin Wang, Xinghua Pan, Yuping Luo, Shoujia Xu, Joseph T.Y. Lau, Chunsheng Han, Yufang Shi, Yi E. Sun, Siguang Li, Yi‐Ping Hu
 971. Extracellular Matrix Remodeling Alleviates Memory Deficits in Alzheimer's Disease by Enhancing the Astrocytic Autophagy‐Lysosome Pathway
  Journal: Advanced Science By Qinghu Yang, Chengxiang Yan, Yahan Sun, Zhen Xie, Liang Yang, Ming Jiang, Junjun Ni, Beining Chen, Sen Xu, Zhaoyue Yuan, Yanyan Wu, Xia Liu, Zengqiang Yuan, Zhantao Bai
 972. Systematically Evaluating Cell‐Free DNA Fragmentation Patterns for Cancer Diagnosis and Enhanced Cancer Detection via Integrating Multiple Fragmentation Patterns
  Journal: Advanced Science By Yuying Hou, Xiang‐Yu Meng, Xionghui Zhou
 973. Droplet Micro‐Sensor and Detection of Respiratory Droplet Transmission
  Journal: Advanced Science By Jiaqi Lu, Xiangdong Chen, Xing Ding, Zhuolin Jia, Mengxiang Li, Mengxi Zhang, Fang Liu, Kun Tang, Xiang Yu, Guoping Li
 974. nCas9 Engineering for Improved Target Interaction Presents an Effective Strategy to Enhance Base Editing
  Journal: Advanced Science By Guiquan Zhang, Ziguo Song, Shisheng Huang, Yafeng Wang, Jiayuan Sun, Lu Qiao, Guanglei Li, Yuanyuan Feng, Wei Han, Jin Tang, Yulin Chen, Xingxu Huang, Furui Liu, Xiaolong Wang, Jianghuai Liu
 975. PEDOT‐Integrated Fish Swim Bladders as Conductive Nerve Conduits
  Journal: Advanced Science By Hui Zhang, Dongyu Xu, Bin Zhang, Xiaofan Li, Minli Li, Chen Zhang, Huan Wang, Yuanjin Zhao, Renjie Chai
 976. Capture and Storage of Cell‐free DNA via Bio‐informational Hydrogel Microspheres
  Journal: Advanced Materials By Tao Ding, Yongqiang Xiao, Qimanguli Saiding, Xiaoxiao Li, Gang Chen, Tianyu Zhang, Jing Ma, Wenguo Cui
 977. Highly Bright and Stable CsPbX3@Cs4PbX6 Hexagonal Nanoarchitectonics Created by Controlling Dissolution‐Recrystallization of CsPbX3 Nanomaterials
  Journal: Small By Cong Xie, Xiao Zhang, Hsueh Shih Chen, Ping Yang
 978. Rb‐Doped Perovskite Oxides: Surface Enrichment and Structural Reconstruction During the Oxygen Evolution Reaction
  Journal: Small By Huachao Xie, Yuxuan Zhang, Panpan Liu, Xuyao Duo, Zhonghui Hu, Jia Yu, Zihan Wang, Guodong Yao, Lingyan Feng, Xing Huang, Runhai Ouyang, Yuanqing Wang
 979. Bilayer Interphase for Air‐Stable and Dendrite‐Free Lithium Metal Anode Cycling in Carbonate Electrolytes
  Journal: Small By A‐Re Jeon, Byeol Yi Han, Minhyung Kwon, Seung‐Ho Yu, Kyung Yoon Chung, Jimin Shim, Minah Lee
 980. NaBix/NaVyOz Hybrid Interfacial Layer Enables Stable and Dendrite‐Free Sodium Anodes
  Journal: Small By Daowushuang Shi, Xiang Lv, Yang Yang, Xianghua Zhang, Zetian Tao, Chen Xu, Xianhong Rui
 981. Tuning Crystal Phase of Palladium–Selenium Nanowires for Enhanced Ethylene Glycol Electrocatalytic Oxidation
  Journal: Small By Liping Wang, Wei Yan, Qingping Yu, Liangbin Liu, Cheng‐Wei Kao, Yu‐Cheng Huang, Ting‐Shan Chan, Zhiwei Hu, Haixin Lin, Dazhi Shen, Xiaoqing Huang, Yunhua Li
 982. Coordination Microenvironment Regulation in Carbon−Based Atomically Dispersed Metal Catalysts for Clean Energy−Conversion
  Journal: Advanced Functional Materials By Junjie Cui, Zhenjie Yao, Boyuan Zhu, Jiahao Tang, Jingwen Sun, Pan Xiong, Yongsheng Fu, Wenyao Zhang, Junwu Zhu
 983. In Situ Electrochemical Polymerization of Cathode Electrolyte Interphase Enabling High‐Performance Lithium Metal Batteries
  Journal: Small By Shipeng Sun, Jiangtao Yu, Xinyu Ma, Pengda Fang, Mingchen Yang, Jinhua Yang, Mingzhu Wu, Yin Hu, Feng Yan
 984. Carrier Separation Boosts Thermoelectric Performance of Flexible n‐Type Ag2Se‐Based Films
  Journal: Advanced Energy Materials By Qin‐Xue Hu, Wei‐Di Liu, Li Zhang, Han Gao, De‐Zhuang Wang, Ting Wu, Xiao‐Lei Shi, Meng Li, Qing‐Feng Liu, Yan‐Ling Yang, Zhi‐Gang Chen
 985. Polarized Photodetectors Based on 2D 2H‐MoTe2/1T'‐MoTe2/MoSe2 Van Der Waals Heterojunction
  Journal: Advanced Functional Materials By Yuting Pan, Lianqing Zhu, Lidan Lu, Jianzhen Ou, Jianhong Zhou, Chunhua An, Mingli Dong
 986. Ultrahigh Electrode Performance of Low‐Loaded Iridium Jagged Nanotubes for Water Electrolysis Applications
  Journal: Advanced Energy Materials By Jun Kim, Taehyun Kwon, Jaeseung Lee, Hyun Ju Lee, Minki Jun, Hyung Chul Ham, Hyunchul Ju, Sangwon Kim, Jin Young Kim
 987. A Triple‐Role Nano‐Therapy by NADH@HMONs‐AAL for Precision Treatment of Cognitive Dysfunction Induced by Neuroinflammation through the Nose‐Brain Pathway
  Journal: Advanced Functional Materials By Xiyu Du, Gang Zhao, Yushan Zhou, Li Yang, Zhaoshun Jiang, Songbin Liu, Xixue Zhang, Min Lu, Han Lu, Weidong Gu
 988. Epitaxial Growth of Two-Dimensional MoO2–MoSe2 Metal–Semiconductor Heterostructures for Schottky Diodes
  Journal: Nano Letters By Ting Kang
 989. Logic Gates Based on 3D Vertical Junctionless Gate-All-Around Transistors with Reliable Multilevel Contact Engineering
  Journal: Nano Letters By Abhishek Kumar
 990. A “Ferroptosis-Amplifier” Hydrogel for Eliminating Refractory Cancer Stem Cells Post-lumpectomy
  Journal: Nano Letters By Yutong Zhu
 991. Discovery of Self‐Assembled 2D Ru/Si Superlattices Boosting Hydrogen Evolution
  Journal: Small By Weizheng Cai, Xinyi He, Tian‐Nan Ye, Xinmeng Hu, Chuanlong Liu, Masato Sasase, Masaaki Kitano, Toshio Kamiya, Hideo Hosono, Jiazhen Wu
 992. Rational Design of Activatable Lanthanide NIR‐IIb Emissive Nanoprobe for In Situ Specific Imaging of HOCl In Vivo
  Journal: Small By Shenghui Bi, Xingwang Wen, Zezheng Wu, Chunxia Wang, Hao Huang, Zhiqiu Liu, Songjun Zeng
 993. Charging the Future: Harnessing Nature's Designs for Bioinspired Molecular Electrodes
  Journal: Small By Harrison Asare, William Blodgett, Sitakanta Satapathy, George John
 994. Slurry Casted Ultrathin Li3Zr2Si2PO12 Electrolyte Film for Solid‐State Lithium Metal Batteries
  Journal: Small By Nana Zhang, Wei Li, Rui Li, Hexiang Di, Bohua Wen, Lan Zhang
 995. A Sunlight‐Driven Self‐Cleaning CuCo‐MOF Composite Membrane for Highly Efficient Emulsion Separation and Water Purification
  Journal: Small By Xuanting He, Zixuan Wu, Jihan Lu, Jiaxiang Liu, Boyu Li, Xiaohui Liu, Wenquan Tao, Zhuo Li
 996. Polymeric Cholesteric Superhelix Induced by Chiral Helical Polymer for Achieving Full‐Color Circularly Polarized Room‐Temperature Phosphorescence with Ultra‐High Dissymmetry Factor
  Journal: Small By Xujie Wang, Kai Yang, Biao Zhao, Jianping Deng
 997. Perspectives on the Practicability of Li‐Rich NMC Layered Oxide Cathodes
  Journal: Advanced Materials By Biao Li, Kun Zhang, Yali Yang, Yuxuan Zuo, Xiang Li, Dingguo Xia
 998. Spontaneous Supercrystal Formation During a Strain‐Engineered Metal‐Insulator Transition
  Journal: Advanced Materials By O. Yu Gorobtsov, L. Miao, Z. Shao, Y. Tan, N. Schnitzer, B. H. Goodge, J. Ruf, D. Weinstock, M. Cherukara, M. V. Holt, H. Nair, L.‐Q. Chen, L. F. Kourkoutis, D. G. Schlom, K. M. Shen, A. Singer
 999. Innovative Formulation Platform: Paving the Way for Superior Protein Therapeutics with Enhanced Efficacy and Broadened Applications
  Journal: Advanced Materials By Zheng Cao, Chaoyong Liu, Jing Wen, Yunfeng Lu
 1000. Toward Durable CO2 Electroreduction with Cu‐Based Catalysts via Understanding Their Deactivation Modes
  Journal: Advanced Materials By Hsiwen Wu, Haoming Yu, Yuen‐Leong Chow, Paul A. Webley, Jie Zhang